0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rekompensata kosztów windykacji 40/70/100 euro

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty w terminie może żądać od kontrahenta zwrot w ramach rekompensaty za koszty windykacji, które poniósł. W związku z tym w systemie może zostać naliczona przez użytkownika rekompensata kosztów windykacji.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekompensaty kosztów windykacji znajdziesz w artykule: Jak naliczać 40 Euro rekompensaty za opóźnienie w płatności

Naliczenie rekompensaty kosztów windykacji na ostatecznym wezwaniu do zapłaty

Aby doliczyć do ostatecznego wezwania do zapłaty rekompensatę kosztów windykacji należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI GENERUJ » OSTECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY. W oknie, które się otworzy konieczne jest zaznaczenie opcji "Informacja o dodaniu rekompensaty 40/70/100 euro" aby system obliczył wysokość rekompensaty kosztów windykacji.

Rekompensata kosztów windykacji

Opcja "Informacja o dodaniu rekompensaty 40/70/100 euro" powoduje, że system sprawdza wartość faktur i dla faktur o wartości:

  • do 5.000 złotych nalicza 40 euro rekompensaty,
  • od 5.000 złotych do 50.000 złotych nalicza 70 euro rekompensaty,
  • od 50.000 złotych nalicza 100 euro rekompensaty.

Wygenerowane ostateczne wezwanie do zapłaty zapisze się w zakładce: PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY, gdzie w każdym momencie można podglądnąć dokument, dokonać jego wysyłki, podpisania bądź wydrukowania.

Naliczenie rekompensaty kosztów windykacji na wezwaniu do zapłaty z naliczeniem odsetek

W katalogu wszystkich wierzytelności w systemie wFirma.pl istnieje funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie wezwania do zapłaty z naliczeniem rekompensaty razem z odsetkami dla faktur, które nie zostały jeszcze opłacone lub rozliczone. W celu wygenerowania omawianego wezwania należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI » GENERUJ » WEZWANIE DO ZAPŁATY Z NALICZENIEM ODSETEK. W oknie, które się otworzy konieczne jest zaznaczenie opcji "Informacja o dodaniu rekompensaty 40/70/100 euro", aby system obliczył wysokość rekompensaty kosztów windykacji.

rekompensata kosztów windykacji 

Wygenerowane wezwanie do zapłaty z odsetkami zapisze się w zakładce: PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY, gdzie w każdym momencie można podglądnąć dokument, dokonać jego wysyłki, podpisania bądź wydrukowania.

Informacje o automatycznie wyliczonych rekompensatach znajdziesz zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI w kolumnie WARTOŚĆ REKOMPENSATY.

Rozliczenie bądź umorzenie rekompensaty kosztów windykacji 

W sytuacji gdy zostanie wygenerowane wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek system przyjmie daną wartość rekompensaty. W związku z tym w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, po zaznaczeniu wierzytelności możliwe jest rozliczenie otrzymanej rekompensaty razem z wartością faktury oraz odsetkami poprzez funkcję ROZLICZ. Wówczas po skorzystaniu z tej akcji pojawi się okno, w którym możliwe jest oznaczenie opcji ROZLICZ ODSETKI i wpisanie ich wartości w polu ODSETKI oraz opcji ROZLICZ REKOMPENSATĘ i wpisanie jej wartości w polu REKOMPENSATA.

rekompensata kosztów windykacji 

Dzięki rozliczeniu tego typu, system wFirma.pl automatycznie generuje dokument:

- w przypadku uproszczonej księgowości - w postaci DW w zakładce: EWIDENCJE » KPIR/EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE.

- w przypadku pełnej księgowości - w postaci PK w zakładce: EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY. 

Co ważne, w każdej chwili wierzyciel może odstąpić od naliczania rekompensaty. Funkcja umorzenia rekompensaty dostępna jest dla faktur, do których wygenerowano wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek z poziomu: PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, zaznaczając wierzytelność i wybierając opcję ROZLICZ, gdzie w oknie które się pojawi korzystamy z akcji UMÓRZ REKOMPENSATĘ.

 rekompensata kosztów windykacji

Naliczenie rekompensaty na nocie odsetkowej 

Rekompensatę kosztów windykacji można naliczyć również za pomocą noty odsetkowej. W tym celu należy wystawiając notę schematem: PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWEĄ, skorzystać z opcji "Informacja o dodaniu rekompensaty 40/70/100 euro" w podzakładce ZAAWANSOWAE. Wówczas definiując dane do noty odsetkowej dołączy się do niej naliczenie rekompensaty.

rekompensata kosztów windykacji

Za pomocą akcji DODAJ PRZYCHÓD można zaksięgować zaznaczoną notę odsetkową w formie DW/PK i tym samym przychód trafi do zakładki:

  • w przypadku uproszczonej księgowości -  EWIDENCJE » KPIR/EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE.
  • w przypadku pełnej księgowości - w postaci PK w zakładce: EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów