Analizy magazynowe

W zakładce ANALIZY » MAGAZYNOWE znajdują się funkcje umożliwiające generowanie analiz dotyczących magazynu. Są one dostępne przy włączonym module magazynu w pakietach Zarządzanie sprzedażą + magazyn lub Księgowość online + magazyn.

analiza stanu towaru

Analiza stanu towaru

W zakładce  ANALIZY » MAGAZYNOWE » ANALIZA STANU TOWARU istnieje możliwość sprawdzenia wszystkich towarów bądź tylko wybranych.

Stan magazynu może zostać poddany analizie według dowolnie wybranych parametrów, ponieważ użytkownik może wybrać okres, którego analiza ma dotyczyć oraz sposób sumowania.

magazyn analiza

Odpowiednio pogrupowane dane zostaną przedstawione w formie wykresu oraz tabeli.

analiza magazynowa

Raport o produktach

W zakładce ANALIZY » MAGAZYNOWE  znajduje się funkcja RAPORT O PRODUKTACH.

Szeroki wybór parametrów pozwala na dokładną analizę stanów magazynowych produktów, które są sprzedawane bądź wprowadzane na magazyn na podstawie konkretnego rodzaju dokumentu. Można również określić zakres dat, jaki nas interesuje, konkretnego kontrahenta bądź towar.

analiza magazynowa

Dane zostaną przedstawione na wykresie oraz w tabeli.

analiza magazynowa

Sprzedaż wg asortymentu

W zakładce ANALIZY » MAGAZYNOWE » SPRZEDAŻ WG ASORTYMENTU istnieje możliwość przeanalizowania sprzedaży towarów.

Użytkownik ma możliwość poddania danych analizie według dowolnie wybranych parametrów. Można określić którego magazynu dotyczyć ma analiza, czy sprzedaż dotyczyła towaru czy usługi, jakiej ilości towarów/usług, daty, typu i statusu dokumentu, kwoty sprzedaży netto oraz grupy produktów. Dostępna jest również opcja analizowania sprzedaży dla konkretnych kontrahentów oraz konkretnych produktów.

analiza magazynowa

Wyniki analizy zostaną przedstawione na wykresie oraz w tabeli. Analiza będzie również zawierać dane, dotyczące wysokości zysku ze sprzedaży.

analiza magazynowa

Zakupy wg asortymentu

W zakładce ANALIZY » MAGAZYNOWE dostępna jest opcja ZAKUPY WG ASORTYMENTU.

Użytkownik ma możliwość poddania danych analizie według dowolnie wybranych parametrów. Można określić którego magazynu dotyczyć ma analiza, jakiej ilości towarów, daty i typu dokumentu, kwoty zakupu netto oraz grupy produktów. Dostępne jest również analizowanie dostaw od konkretnych kontrahentów oraz konkretnych produktów.

analiza magazynowa

Dane zostaną przedstawione w postaci wykresu oraz tabeli.

analiza magazynowa