0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Analizy magazynowe produktów oraz towarów

Wielkość tekstu:

W zakładce MAGAZYN » ANALIZY znajduje się funkcja "Analizy magazynowe" umożliwiająca generowanie analiz dotyczących magazynu. Jest ona dostępna przy włączonym module magazynu w pakietach Zarządzanie sprzedażą + magazyn lub Księgowość online+ magazyn.

Analizy magazynowe - Analiza stanu towaru

W zakładce MAGAZYN » ANALIZY » ANALIZA STANU TOWARU istnieje możliwość sprawdzenia wszystkich towarów bądź tylko wybranych. Analizy magazynowe stanu towarów można przeprowadzić według dowolnie wybranych parametrów, ponieważ użytkownik może wybrać okres, którego analiza ma dotyczyć oraz sposób sumowania.

Analizy magazynowe - analiza towaru

Odpowiednio pogrupowane dane zostaną przedstawione w formie wykresu oraz tabeli.

Analizy magazynowe - forma wykresów

Raport o produktach

W zakładce MAGAZYN » ANALIZY znajduje się funkcja RAPORT O PRODUKTACH. Szeroki wybór parametrów pozwala na dokładną analizę stanów magazynowych produktów, które są sprzedawane, bądź wprowadzane na magazyn na podstawie konkretnego rodzaju dokumentu. Można również określić zakres dat, jaki nas interesuje, konkretnego kontrahenta bądź towar.

Analizy magazynowe - raport o produktach

Dane zostaną przedstawione na wykresie oraz w tabeli.

Analizy magazynowe - wykres

Sprzedaż asortymentu

W zakładce MAGAZYN » ANALIZY » SPRZEDAŻ ASORTYMENTU istnieje możliwość przeanalizowania sprzedaży towarów. Użytkownik ma możliwość poddania danych analizie według dowolnie wybranych parametrów. Można określić którego magazynu dotyczyć ma analiza, czy sprzedaż dotyczyła towaru czy usługi, jakiej ilości towarów/usług, daty, typu i statusu dokumentu, kwoty sprzedaży netto oraz grupy produktów. Dostępna jest również opcja analizowania sprzedaży dla konkretnych kontrahentów oraz konkretnych produktów. 

Analizy magazynowe - analiza sprzedaży

Wyniki analizy zostaną przedstawione na wykresie oraz w tabeli. Analiza będzie również zawierać dane, dotyczące wysokości zysku ze sprzedaży.

Analizy magazynowe - wykres

Zakupy asortymentu

Analizę zakupów można przeprowadzić w zakładce MAGAZYN »ANALIZY » ZAKUPY  ASORTYMENTU . Użytkownik ma możliwość poddania danych analizie według dowolnie wybranych parametrów. Można określić którego magazynu dotyczyć ma analiza, jakiej ilości towarów, daty i typu dokumentu, kwoty zakupu netto oraz grupy produktów. Dostępne jest również analizowanie dostaw od konkretnych kontrahentów oraz konkretnych produktów.

Analizy magazynowe - zakupy

Dane zostaną przedstawione w postaci wykresu oraz tabeli.

Analizy magazynowe - analiza zakupów w tabeliArtykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów