Eksport stanów magazynowych do pliku w formacie xlsx

Eksport do Excela

Eksport do Excela będzie obejmował tylko te kolumny, które są aktualnie ustawione w widoku.

Aby dokonać eksportu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY najeżdżając kursorem na USTAWIENIA KOLUMN pojawi się opcja Eksport do Excela.

Dane są zapisane w formacie xlsx.

Ustawienia kolumn

Aby dodać kolumny do eksportowania należy przejść do prawego górnego rogu na ikonę “kół zębatych” rozwinie się menu boczne, gdzie należy wybrać USTAWIENIA KOLUMN. W tym miejscu możliwe jest definiowanie kolumn, co pozwala przystosować interfejs do indywidualnych potrzeb. Ustawienia tabeli są pomocne podczas eksportu widocznej części tabeli oraz przy zastosowaniu etykiet.

Po kliknięciu w opcję UKŁAD KOLUMN można zdefiniować Aktywne kolumny za pomocą funkcji “podnieś” / “upuść”. Przenoszenie poziome między listami pozwala wybrać kolumny, jakie będą pojawiać się w interfejsie, a przesunięcia w pionie na liście Aktywne kolumny pozwoli ustalić ich kolejność wyświetlania. Po ustawieniu bloczków według własnych preferencji, należy zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz.