0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dashboard kadrowy, czyli strona startowa modułu Kadry

Wielkość tekstu:

System umożliwia kreowanie okien na stronie głównej zakładki KADRY, dzięki funkcji dodawania modułów. Na ten moment przedsiębiorca ma do wyboru 3 moduły, które może przypiąć do strony startowej w dowolnej konfiguracji. Takie rozwiązanie usprawni zarządzanie procesami kadrowymi w swojej firmie. Sprawdź jakie funkcje posiada dashboard kadrowy.

Dodawanie modułu

Dodawanie modułów możliwe jest w zakładce: KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno dialogowe, gdzie są do wyboru 3 moduły:

  • Zbliżające się terminy,
  • Stan zatrudnienia na dziś,
  • Grafik w najbliższych dniach.

Moduły te można dodawać w dowolnej kolejności, nie ma konieczności dodawania (przypięcia) wszystkich modułów. W każdej chwili można dowolnie zmieniać dodawać i usuwać dodane wcześniej moduły. 

Dashboard kadrowy - dodawanie modułów

Moduł zbliżające się terminy

Moduł ten umożliwia podgląd ważnych terminów zarówno dotyczących pracowników jak i terminów ogólnych związanych z organizacją pracy np. niedziela handlowa. Aby dodać ten moduł na dashboard kadrowy należy przejść do zakładki: KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY. System umożliwia również grupowanie terminów dzięki użyciu filtrów na dole strony tj. Termin czy Rodzaj. 

 Dashboard kadrowy - zbliżające się terminy

Moduł stan zatrudnienia na dziś 

Moduł stan zatrudnienia jest możliwy do dodania w zakładce: KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » STAN ZATRUDNIENIA NA DZIŚ.Dodanie tej części umożliwia podgląd bieżącego stanu zatrudnienia z podziałem na rodzaj umowy. System podaje liczbę etatów oraz liczbę umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło.

 Dashboard kadrowy - stan zatrudnienia na dziś

Moduł grafik w najbliższych dniach 

Ostatni dostępny moduł, który można przypiąć do strony startowej to grafik w najbliższych dniach. Można go przypiąć analogicznie jak pozostałe moduły poprzez:  KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » GRAFIK W NAJBLIŻSZYCH DNIACH. 

 Dashboard kadrowy - grafik

W tej części widoczny jest grafik wszystkich pracowników. Istnieje również możliwość filtrowania widoku grafiku za pomocą filtra Rodzaj umowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów