Dashboard kadrowy, czyli strona startowa modułu Kadry

System umożliwia kreowanie okien na stronie głównej zakładki KADRY, dzięki funkcji dodawania modułów. Na ten moment przedsiębiorca ma do wyboru 3 moduły, które może przypiąć do strony startowej w dowolnej konfiguracji. Takie rozwiązanie usprawni zarządzanie procesami kadrowymi w swojej firmie. Sprawdź jakie funkcje posiada dashboard kadrowy.

Dodawanie modułu

Dodawanie modułów możliwe jest w zakładce: KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno dialogowe, gdzie są do wyboru 3 moduły:

  • Zbliżające się terminy,
  • Stan zatrudnienia na dziś,
  • Grafik w najbliższych dniach.

Moduły te można dodawać w dowolnej kolejności, nie ma konieczności dodawania (przypięcia) wszystkich modułów. W każdej chwili można dowolnie zmieniać dodawać i usuwać dodane wcześniej moduły. 

Dashboard kadrowy - dodawanie modułów

Moduł zbliżające się terminy

Moduł ten umożliwia podgląd ważnych terminów zarówno dotyczących pracowników jak i terminów ogólnych związanych z organizacją pracy np. niedziela handlowa. Aby dodać ten moduł na dashboard kadrowy należy przejść do zakładki: KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY. System umożliwia również grupowanie terminów dzięki użyciu filtrów na dole strony tj. Termin czy Rodzaj. 

 Dashboard kadrowy - zbliżające się terminy

Moduł stan zatrudnienia na dziś 

Moduł stan zatrudnienia jest możliwy do dodania w zakładce: KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » STAN ZATRUDNIENIA NA DZIŚ. Dodanie tej części umożliwia podgląd bieżącego stanu zatrudnienia z podziałem na rodzaj umowy. System podaje liczbę etatów oraz liczbę umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło.

 Dashboard kadrowy - stan zatrudnienia na dziś

Moduł grafik w najbliższych dniach 

Ostatni dostępny moduł, który można przypiąć do strony startowej to grafik w najbliższych dniach. Można go przypiąć analogicznie jak pozostałe moduły poprzez:  KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » GRAFIK W NAJBLIŻSZYCH DNIACH. 

 Dashboard kadrowy - grafik

W tej części widoczny jest grafik wszystkich pracowników. Istnieje również możliwość filtrowania widoku grafiku za pomocą filtra Rodzaj umowy.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska