0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Grafik dla pracowników - jak z niego korzystać?

Wielkość tekstu:

W systemie istnieje możliwość podglądu grafiku dla wszystkich pracowników lub w widoku dla poszczególnych osób. Sprawdź jak działa grafik dla pracowników!

Grafik dla pracowników - widok miesięczny

W widoku ogólnym widoczne są osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, zlecenie i dzieło poprzez zakładkę KADRY » GRAFIK.

 

 Grafik dla pracowników - widok główny

W tej pozycji istnieje opcja dodawania godzin pracy, nieobecności, zmiany typu dnia oraz usuwania naniesionych wpisów. Najeżdżając na konkretny dzień na grafiku i klikając prawym przyciskiem myszy, pojawi się okno dialogowe z możliwościami dodania wpisów.

 Grafik dla pracowników - możliwe funkcje

Wszystkie wprowadzone godziny pracy oraz nieobecności będą widoczne w całym podsumowaniu w widoku miesięcznym. 

Grafik dla pracowników - nieobecności

Grafik dla pracowników - widok roczny

Widok roczny grafiku pozwala na planowanie urlopów wypoczynkowych. W grafiku tym wyświetla się liczba dni urlopu, natomiast najeżdżając na konkretny miesiąc zostanie wyświetlona informacja o wszystkich nieobecnościach w danym miesiącu. Klikając prawym przyciskiem myszy, pojawi się okno dialogowe z możliwością dodania wpisów.

 Grafik dla pracowników widok roczny - godziny

Grafik dla pracowników - dodawanie nieobecności, widok roczny

Dane wykazane w zakładce GRAFIK można wyeksportować do Exela. W tym celu należy nacisnąć na ikonę kół zębatych » EKSPORT DO EXELA. Można wybrać czy eksport ma dotyczyć aktywnej strony czy wszystkich, które znajdują sie także na kolejnych stronach.

Grafik dla pracowników - eksport do exela

 

 

Indywidualny grafik pracy

Osobny grafik dla każdego pracownika jest dostępny w zakładce KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA (kliknięcie na IMIĘ I NAZWISKO) » CZASU PRACY » GRAFIK.

Dla każdego pracownika jest przedstawiony widok roczny. Z tej zakładki można dodawać godziny pracy, nieobecności, zmiany typu dnia oraz je usuwać. Kierując kursor na konkretny dzień w grafiku i klikając prawym przyciskiem myszy wywołane zostanie okno dialogowe z możliwością dodania wpisów.

 Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie powinno się dodawać godzin pracy oraz nieobecności. Ewidencjonowanie czasu pracy jest charakterystyczne dla umowy o pracę.
 

Drukowanie grafiku

W systemie istnieje możliwość wydrukowania grafiku. Z tej opcji można skorzystać w widoku KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » CZAS PRACY » GRAFIK » DRUKUJ.

U oknie drukowania można skorzystać z opcji Tryb edycji, dzięki której Grafik będzie można edytować przed wydrukiem.

Tryb edycji pozwala na wprowadzenie dowolnych zmian w dokumencie. Jednak grafik to nie ewidencja czasu pracy tą można wydrukować KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » CZAS PRACY » ECP » DRUKUJ.

Nieobecności w ewidencji czasu pracy

Takie same akcje można wykonać w grafiku indywidualnym każdego pracownika w zakładce KADRY » PRACOWNICY kliknąć na danego pracownika i przejść do zakładki EWIDENCJA CZASU PRACY » GRAFIK.

Dla każdego pracownika będzie przedstawiony widok roczny. W tej pozycji również istnieje opcja dodawania godzin godzin pracy, nieobecności, zmiany typu dnia oraz usuwania naniesionych wpisów. Najeżdżając na konkretny dzień na grafiku i klikając prawym przyciskiem myszy. Pojawi się okno dialogowe z możliwościami dodania wpisów. 

Wprowadzone akcje zarówno w  pozycji KADRY » GRAFIK oraz KADRY » PRACOWNICY »  SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA »  EWIDENCJA CZASU PRACY » GRAFIK, będą uwzględnione w zakładce ewidencja czasu pracy.

 

 Grafik dla pracowników

W zakładce KADRY » PRACOWNICY znajduje się dostęp do Ewidencji czasu pracy.

grafik dla pracowników - ECP

Również w przypadku dodania akcji w pozycji ewidencja czasu pracy, zmiany zostaną naniesione w poszczególnych grafikach: ogólnym i indywidualnym pracownika. 

Wszelkie nieobecności naniesione na grafiku będą uwzględnione w zakładce KADRY » PRACOWNICY »  EWIDENCJA CZASU PRACY » NIEOBECNOŚCI.

 Grafik dla pracowników -widok ewidencji czasu pracy pracownika

Należy zwrócić uwagę, że nie powinno się dodawać godzin pracy oraz innych nieobecności dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Z uwagi na to, że ewidencjonowanie czasu pracy dla takich pracowników ma znamiona charakterystyczne dla stosunku  umowy o pracę.
W przypadku dodania godzin pracy lub nieobecności dla zleceniobiorcy lub wykonawcy  pojawi się ostrzegawczy komunikat.

 Grafik dla pracowników - informacja dla zleceniobiorców

Prowadzenie grafiku dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych powinno mieć jedynie charakter informacyjny dla przedsiębiorcy o stanie zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie, którzy wykonują pracę na podstawie różnych form zatrudnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów