Drukowanie listy obecności z systemu wFirma.pl

Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania ich obecności w pracy. Najczęstszą formą potwierdzania obecności w pracy jest lista obecności, w której pracownicy odnotowują fakt stawiennictwa oraz ewentualnie godziny pobytu w miejscu pracy, a pracodawca wszelkie usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności. Jak wygląda drukowanie listy obecności w systemie?

Drukowanie listy obecności

Listę obecności dla pracowników można wydrukować przechodząc do zakładki KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ LISTĘ OBECNOŚCI

Drukowanie listy obecności dla zatrudnionych

Istnieje możliwość masowego generowania dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników, wybrać DRUKUJ oraz rodzaj dokumentu.

W następnym kroku pojawia się okno wyboru miesiąca, za który ma zostać stworzona lista obecności.

Drukowanie listy obecności w systemie

Lista obecności zostanie wygenerowana i zapisana do pliku w formacie PDF.