0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Drukowanie listy obecności z systemu wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, pracodawca ma obowiązek określenia sposobu potwierdzania ich obecności w pracy. Najczęstszą formą potwierdzania obecności w pracy jest lista obecności, w której pracownicy odnotowują fakt stawiennictwa oraz ewentualnie godziny pobytu w miejscu pracy, a pracodawca wszelkie usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności. Jak wygląda drukowanie listy obecności w systemie?

Drukowanie listy obecności

Listę obecności dla pracowników można wydrukować przechodząc do zakładki KADRY » PRACOWNICY » zaznaczenie pracowników DRUKUJ » LISTĘ OBECNOŚCI. Lista może być wydrukowana dla jednej osoby lub zbiorczo dla kilku osób. Aby wydrukować listę dla kilku pracowników wystarczy zaznaczyć ich nazwiska na liście. 

drukowanie listy obecności - dodawanie

Rodzaj lisy obecności 

W następnym kroku pojawia się okno wyboru miesiąca, za który ma zostać stworzona lista obecności. System umożliwia generowanie list w 3 formatach:

drukowanie listy obecności - wybór

  • lista szczegółowa - zawiera godziny przyjścia i wyjścia oraz sumę godzin pracy;

drukowanie listy obecności - szczegółowa

  • suma godzin pracy - zawiera łączną ilość przepracowanych godzin;

drukowanie listy obecności - suma godzin

  • podstawowa - wersja uproszczona, wymagany jest tylko podpis pracownika.

drukowanie listy obecności - podstawowa

Po wybraniu odpowiedniej opcji i kliknięciu DRUKUJ otwiera się okno dialogowe. gdzie mamy możliwość wydrukowania bezpośrednio list obecności jako plik pdf lub też możemy listy obecności skompresować do ZIP i w takiej formie dowolnie je przekazywać dalej.

Mamy również opcję bezpośredniej wysyłki listy obecności do pracownika zarówno jako załącznik jak i w treści wiadomości. Co ważne aby opcja bezpośredniej wysyłki do pracownika była możliwa musi on mieć zdefiniowany adres e-mail. 

 

drukowanie listy obecności - drukowanie

Lista obecności jest narzędziem i sposobem potwierdzania obecności w pracy. Pracodawca może przyjąć dowolny sposób potwierdzania przyjścia do pracy przez pracownika. Może być to w formie wydrukowanej listy obecności jak i w formie elektronicznej. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów