0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kartoteka sprzętu pracownika i protokoły zdawczo-odbiorcze

Wielkość tekstu:

Pracodawca ma prawny obowiązek dostarczać swoim pracownikom odpowiednią odzież roboczą, buty i inne wyposażenie ochronne, jeśli warunki pracy tego wymagają. System wFirma usprawnia proces przydzielania i rozliczania przedmiotów niezbędnych do wykonywania określonych zadań przez pracowników. Służy do tego kartoteka sprzętu pracownika. 

Kartoteka sprzętu pracownika 

Aby wprowadzić sprzęt, pracownikowi należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY i kliknąć na imię i nazwisko wybranego pracownika.

Kartoteka sprzętu pracownika - szczegóły pracownika

W otwartym oknie z danymi szczegółowymi pracownika, w zakładce DODATKOWE INFORMACJE znajduje się sekcja KARTOTEKA SPRZĘTU, gdzie można dodać informacje na temat wydanych pracownikowi wyposażenia. 

Kartoteka sprzętu pracownika i protokoły zdawczo-odbiorcze 

Dodanie przedmiotu do kartoteki sprzętu

Aby wprowadzić pracownikowi dowolny przedmiot, można tego dokonać, poprzez opcję DODAJ TERMIN.  W tym miejscu można wprowadzać wyposażenie pracownika nie tylko te związane z ochroną ale, również narzędzia, materiały, sprzęt elektroniczny czy samochód służbowy. 

Kartoteka sprzętu pracownika - wypełnianie

 

W kartotece można uzupełnić takie dane jak nazwa, rodzaj sprzętu, numer sprzętu oraz można wpisać datę wydania oraz datę zwrotu. Na tej podstawie system uzupełni automatycznie informacje w odpowiednim protokole. 

Protokoły zdawczo-odbiorcze

System wFirma daje możliwość wydruku protokołów do wydanego pracownikowi sprzętu. W przypadku kiedy wydajemy sprzęt, przy jego zapisywaniu istnieje możliwość wydruku protokołu odbiorczego dla pracownika. Wystarczy wybrać opcję ZAPISZ » Zapisz i generuj Protokół odbiorczy. 

 Analogicznie system daje możliwość wydruku protokołów bezpośrednio z belki. 

Kartoteka sprzętu pracownika -generowanie dokumentów

 

Aby była możliwość wydruku protokołów, konieczne jest uzupełnienie daty wydania oraz daty zwrotu sprzętu. Protokoły są zapisywane w dokumentach pracownika, o ile użytkownik zaznaczy taką opcję podczas wydruku. 

Kartoteka sprzętu pracownika - protokoły zdawczo-odbiorcze

Wydruk kartoteki 

Kartoteka sprzętu pracownika jest możliwa do wydrukowania. Wystarczy przejść do ikony kół zębatych znajdujących się po prawej stronie i wybrać opcję DRUKOWANIE TABELI. 

Kartoteka sprzętu pracownika - dodawanie sprzętu

System wygeneruje plik zawierający ewidencję wydanego sprzętu.

Pracodawca ma prawny obowiązek dostarczać pracownikom odpowiednią odzież roboczą, buty i inne wyposażenie ochronne, jeśli warunki pracy tego wymagają. System wFirma ułatwia ten proces poprzez moduł kartoteki sprzętu pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów