Limit 33 miesięcy czyli zakończenie umów terminowych

W mojej firmie mam zawartych sporo umów terminowych. Słyszałem, że wszystkie zawarte przed 22.02.2016 r automatycznie stają się umowami na czas nieokreślony. Czy limit 33 miesięcy wpływa na zakończenie umów terminowych? Jakie zmiany należy dokonać w systemie w związku z przekształceniem się tych umów?

 

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników na podstawie terminowych umów o pracę powinni pamiętać, o ograniczeniach w zawieraniu takich umów, które weszły w życie z dniem 22.02.2016 roku. Według nich umowy na czas określony należy zawierać maksymalnie na okres 33 miesięcy, a liczba zawartych umów nie może przekraczać 3. Czyli limit 33 miesięcy wpływa na zakończenie umów terminowych i ich automatyczną zmiana na umowy na czas nieokreślony. Umowy trwające w dniu wejścia w życie przepisów, podpisane na okres powyżej 33 miesięcy automatycznie 22.11.2018 roku przekształcą się w umowy na czas nieokreślony. 

W związku z tym należy dokonać odpowiednich zmian w systemie. Aby prawidłowo rozliczać pracownika konieczne jest dokonanie następujących kroków:

  1. Skrócenie okresu umowy na czas określony do 21.11.2018 roku. Aby tego dokonać należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY  » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » UMOWY bądź KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę z pracownikiem i wybrać MODYFIKUJ.

Limit 33 miesięcy

W oknie, które się pojawi w polu Data zakończenia należy wpisać 21.11.2018 r. i zapisać zmiany.

Limit 33 miesięcy - zmiana okresu obowiązywania umowy

 

  1. Dodanie nowej umowy na czas nieokreślony zaznaczając opcję DODAJ » UMOWA O PRACĘ.

Limit 33 miesięcy - dodanie nowej umowy o pracę

 

W oknie, które się pojawi należy ustawić Datę rozpoczęcia na dzień 22.11.2018 i zapisać zmiany.

Limit 33 miesięcy - wybór umowy na czas nieokreślony