0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit 33 miesięcy czyli zakończenie umów terminowych

Wielkość tekstu:

W mojej firmie mam zawartych sporo umów terminowych. Słyszałem, że wszystkie zawarte przed 22.02.2016 r. automatycznie stają się umowami na czas nieokreślony. Czy limit 33 miesięcy wpływa na zakończenie umów terminowych? Jakie zmiany należy dokonać w systemie w związku z przekształceniem się tych umów?

 

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników na podstawie terminowych umów o pracę powinni pamiętać, o ograniczeniach w zawieraniu takich umów, które weszły w życie z dniem 22.02.2016 roku. Według nich umowy na czas określony należy zawierać maksymalnie na okres 33 miesięcy, a liczba zawartych umów nie może przekraczać 3. Czyli limit 33 miesięcy wpływa na zakończenie umów terminowych i ich automatyczną zmiana na umowy na czas nieokreślony. Umowy trwające w dniu wejścia w życie przepisów, podpisane na okres powyżej 33 miesięcy automatycznie 22.11.2018 roku przekształcą się w umowy na czas nieokreślony. 

W związku z tym należy dokonać odpowiednich zmian w systemie. Aby prawidłowo rozliczać pracownika konieczne jest dokonanie następujących kroków.

Skrócenie okresu umowy na czas określony

Skrócenie okresu umowy na czas określony do 21.11.2018 roku. Aby tego dokonać należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY  » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » UMOWY bądź KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę z pracownikiem i wybrać MODYFIKUJ.

Limit 33 miesięcy - modyfikacja umowy o pracę

W oknie, które się pojawi w polu Data zakończenia należy wpisać 21.11.2018 r. i zapisać zmiany.

Limit 33 miesięcy - zmiana okresu obowiązywania umowy

Limit 33 miesięcy a dodanie nowej umowy 

Dodanie nowej umowy na czas nieokreślony zaznaczając opcję DODAJ » UMOWA O PRACĘ.

Limit 33 miesięcy - dodanie nowej umowy o pracę

 

W oknie, które się pojawi należy ustawić datę rozpoczęcia na dzień 22.11.2018 a w polu Rodzaj umowy wybrać wartość czas nieokreślony.

Limit 33 miesięcy - wybór umowy na czas nieokreślony

Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu opcji ZAPISZ.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów