0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA / RCA / RSA

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany składać odpowiednie deklaracje rozliczeniowe ZUS. Co miesiąc składa deklaracje główną ZUS DRA oraz jeśli zatrudnia pracowników, załączniki czyli raporty imienne (ZUS RCA/RSA).

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe wzory deklaracji ZUS DRA oraz raportów imiennych (np. RCA). Co ważne korekty deklaracji powinny być wykonywane tylko na nowych wzorach.

Schemat ubezpieczeń społecznych ZUS 

Przedsiębiorcy podlegający składkom ZUS przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA muszą wybrać jeden ze schematów ubezpieczeń społecznych oraz uzupełnić inne podstawowe informacje w tym zakresie przechodząc do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE.

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - schemat składek

Wszystkie schematy opłacania składek społecznych dostępne w systemie zostały dokładnie opisane w opracowaniu ZUS. Jeśli chodzi o obliczanie składki zdrowotnej, to ten proces został przedstawiony w artykule Składka zdrowotna przedsiębiorcy i wspólników

Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - dodawanie deklaracji

 

Od stycznia 2022 deklaracje rozliczeniowe ZUS większość przedsiębiorców powinno opłacić i przekazać do ZUS do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Korzystając z serwisu przedsiębiorcy mają możliwość wysyłania poprzez system deklaracji do ZUS w wersji elektronicznej o czym więcej: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl

Częściowe składki ZUS

W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozpoczął lub zakończył działalność w trakcie miesiąca, należy dokonać proporcjonalnego obniżenia podstawy na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. W systemie można wygenerować deklaracje rozliczeniowe ZUS z częściowymi składkami. W tym celu należy w oknie dodawania deklaracji przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć rubrykę częściowe składki i wpisać liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt). Natomiast składka zdrowotna zawsze płacona jest w pełnym wymiarze. 

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - częściowe składki

Rozliczanie deklaracji

Po faktycznym opłaceniu deklaracji należy poprzez  zaznaczenie deklaracji i akcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ oznaczyć ją jako opłaconą. W przeciwnym razie nie zostanie uwzględniona przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. 

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - rozliczanie deklaracji

Raporty imienne

Raport ZUS RCA jest w systemie generowany automatycznie, jeżeli w przedsiębiorstwie są zgłoszone do ubezpieczeń osoby poza osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Co ważne, niezależnie czy osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu czy tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zawsze będzie wykazywana na raporcie imiennym RCA. Z uwagi na fakt, że jest to załącznik do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA jest on podpięty bezpośrednio pod deklarację rozliczeniową.

Raporty imienne RCA w deklaracji DRA występują w kolejności alfabetycznej. W przypadku osoby fizycznej pierwszy raport zawsze zawiera dane prowadzącego działalność, reszta raportów występuje w porządku alfabetycznym.

Należy pamiętać, że podstawy wymiaru składek pracownika, są zależne od daty wypłaty. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w trybie do 10-tego dnia kolejnego miesiąca, to przykładowo składki od wynagrodzenia za styczeń wypłaconego w lutym, zostaną wykazane na deklaracjach w miesiącu wypłaty, czyli w lutym.

Deklaracja DRA i DRA cz. II

Deklaracja DRA składa się z czterech stron. Na deklaracji DRA zawarte są wszystkie dane z raportów imiennych, wynika z niej również kwota składek do zapłaty przez płatnika. Jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie, wówczas na drugiej stronie DRA wykazane są również podstawy naliczania.

DRA cz. II generuje się dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne (schemat "Mały ZUS plus" lub "Tylko zdrowotne - Mały ZUS Plus") i opłaca składki wyłącznie za siebie.

Deklarację DRA cz. II składa się wyłącznie raz w roku. Zawsze będzie to miesiąc zgłoszenia się z kodem 05 90 lub 05 92, a jeśli przedsiębiorca będzie kontynuował tę ulgę w kolejnym roku, to w kolejnych latach powinien złożyć taką deklarację za styczeń. Wykazuje się na niej przychód i dochód za rok poprzedni niezbędny do ustalenia podstawy.

Raport ZUS RCA i RCA cz. II

Dokument ZUS RCA służy do rozliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub wypłaconych świadczeń za osoby ubezpieczone w przedsiębiorstwie.

Jeden druk raportu ZUS RCA składa się z trzech stron i na każdym raporcie wskazuje się jedną osobę ubezpieczoną, np. przedsiębiorcę lub pracownika. Jeżeli w przedsiębiorstwie jest więcej osób objętych ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, system tworzy kolejne raporty ZUS RCA, na których wykazane są kolejne osoby ubezpieczone.

Dodatkowo istnieje możliwość weryfikacji utworzonych dokumentów RCA bez potrzeby przeglądania całej deklaracji. W tym celu należy kliknąć na deklarację i przejść do zakładki ZUS RCA. W danym miejscu będą dostępne wszystkie ZUS RCA z danej deklaracji. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania wyłącznie danej deklaracji RCA poprzez kliknięcie opcji OTWÓRZ RCA.

Deklaracje rozliczeniowe ZUS - RCA Podgląd

Deklaracja RCA zostanie zapisana na komputerze w formacie PDF.

ZUS RCA cz. II – imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne (schemat "Mały ZUS plus" lub "Tylko zdrowotne - Mały ZUS Plus") i. Przedsiębiorca wykazany jest na tym raporcie w sytuacji, gdy opłaca również składki za innych ubezpieczonych.

Deklarację RCA cz. II składka się wyłącznie raz w roku. Zawsze będzie to miesiąc zgłoszenia się z kodem 05 90 lub 05 92, a jeśli przedsiębiorca będzie kontynuował tę ulgę w kolejnym roku, to w kolejnych latach powinien złożyć taką deklarację za styczeń. Wykazuje się na niej przychód i dochód za rok poprzedni niezbędny do ustalenia podstawy.

Raport ZUS RZA

Od 2022 roku ZUS RZA nie jest już stosowany, w bieżących rozliczeniach. Wszystkie dane są przekazywane na raporcie ZUS RCA. 

Korekty raportów imienny, które w deklaracji były wykazane na raporcie RZA należy wykazać na raporcie RCA. Raporty ZUS RZA zostały całkowicie wycofane.

Raport ZUS RSA

Dokument ZUS RSA służy do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone, czyli m. in. na przykład okres choroby ubezpieczonego, czy okres przebywania na urlopie bezpłatnym.

Raport ZUS RPA

Formularz ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej. Stanowi uzupełnienie raportu RCA. W systemie wFirma.pl wykazuje się w nim przychód za lata ubiegłe wypłacony w okresie bieżącym. Oprócz wynagrodzeń wypłacanych z przesunięciem (za grudzień w styczniu kolejnego roku) w systemie jest również możliwość określenia innych dodatków , jak np. nagrody czy premie  za lata ubiegłe, które również powinny zostać z nim wykazane. Dodatki takie można wprowadzić poprzez KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy określić za jaki rok jest to przychód

Historia aktywności mających wpływ na nieaktualność deklaracji ZUS DRA 

W przypadku pojawienia się ikony o nieaktualności deklaracji użytkownik ma możliwość podglądu historii aktywności i zweryfikowania jakie zdarzenia spowodowały zmiany mające wpływ na nieaktualność deklaracji ZUS DRA.

 Deklaracje rozliczeniowe ZUS - historia aktywności

Aby zweryfikować historię aktywności należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, gdzie należy kliknąć w nazwę miesiąca, dla którego użytkownik chce zweryfikować historię aktywności. W nowo otwartym oknie należy kliknąć w podzakładkę HISTORIA, gdzie wyświetlone zostaną logi aktywności użytkownika, które miały wpływ na nieaktualność danej deklaracji.

W logach aktywności znajdują się informacje takie jak:

  • który użytkownik wykonał daną operację,
  • rodzaj zdarzenia,
  • data wykonania..

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów