Jak wygląda wprowadzanie nieobecności pracownika w Kadrach?

W systemie w bardzo intuicyjny i łatwy sposób można odnotować wszystkie absencje pracownicze.Funkcja dodawania nieobecności przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wprowadzanie nieobecności 

Wprowadzenie nieobecności pracownika odbywa się w zakładce KADRY » PRACOWNICY. Aby wprowadzić nieobecność pracownika, należy kliknąć na jego imię i nazwisko, a następnie w pojawiającym się oknie dialogowym przejść do zakładki Czas pracy.

wprowadzanie nieobecności pracownika - szczegóły pracownika

U góry widoczny jest miesiąc oraz rok, którego dotyczy przeglądana ewidencja. Z prawej strony przy poleceniu Filtry można również wybrać numer obowiązującej aktualnie umowy. Wprowadzenie nieobecności pracownika może odbyć się jedną z trzech ścieżek:

  • MENU » ECP » Akcje » Nieobecność,

  • MENU » GRAFIK » prawy przycisk myszy na grafiku » Dodaj nieobecności,

  • MENU » NIEOBECNOŚCI » Dodaj nieobecność.

 wprowadzanie nieobecności pracownika - grafik

wprowadzanie nieobecności pracownika - menu nieobecności

Po wybraniu dowolnej ścieżki należy wskazać okres i rodzaj nieobecności: urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, choroba, urlop bezpłatny i itp.

Wprowadzone informacje o nieobecności zostaną zapisane w kartotece pracownika i ewidencji czasu pracy, jak również będą uwzględnione przy naliczaniu wynagrodzenia.

Bardziej intuicyjne wprowadzanie nieobecności 

W systemie przewidziano również funkcję, dzięki której wprowadzenie nieobecności jest bardziej intuicyjne, a przede wszystkim szybsze. Funkcjonalność jest dostępna z dwóch poziomów:

  • KADRY » GRAFIK
  • KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » CZAS PRACY » GRAFIK w szczegółach pracownika 

wprowadzanie nieobecności pracownika - intuicyjne

Aby szybciej wprowadzić daną nieobecność wystarczy przeciągnąć kursorem myszki okres nieobecności w grafiku, otworzy się okno, gdzie po wybraniu odpowiedniej akcji w oknie dialogowym podstawią nam się konkretne daty tej nieobecności. Nie będzie już konieczne ręczne wpisywanie dat nieobecności co znacznie przyspiesza proces dodawania nieobecności. 

wprowadzanie nieobecności pracownika - widok dat

Nie powinno się wprowadzać nieobecność dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie), ponieważ mogą one wskazywać na stosunek pracy. Więcej na ten temat funkcji dodawania nieobecności w systemie wFirma.pl, przeczytamy w artykule pomocy Wprowadzanie nieobecności.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka