Jak wygląda wprowadzanie nieobecności pracownika w Kadrach?

Proszę o informację, gdzie i jak wpisywać w kadrach np. urlop czy chorobę pracownika?

 

Aby wprowadzić urlop, bądź chorobę w programie wfirma.pl, należy wykonać następujące kroki:

w zakładce KADRY » PRACOWNICY wybrać nazwisko pracownika, a następnie EWIDENCJA CZASU PRACY » AKCJE » kliknąć na ikonkę NIEOBECNOŚCI oraz wybierać okres i rodzaj nieobecności: urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, choroba, urlop bezpłatny i itp.

Wprowadzone informacje o nieobecności zostaną zapisane w kartotece pracownika i ewidencji czasu pracy, jak również będą uwzględnione przy naliczaniu wynagrodzenia.

Więcej na ten temat funkcji dodawania nieobecności w systemie wfirma.pl, przeczytamy w artykule pomocy Wprowadzanie nieobecności.

Funkcja dodawania nieobecności przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie powinno się wprowadzać nieobecność dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie), ponieważ mogą one wskazywać na stosunek pracy.

Wprowadzanie nieobecności do programu wFirma.pl