Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign z systemem wfirma

System wfirma.pl można zintegrować z podpisem kwalifikowanym SimplySign działającym w chmurze. Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign umożliwia powiązanie z kontem użytkownika, a nie firmą, ponieważ podpis elektroniczny jest przypisany do osoby fizycznej.

Z uwagi na utrudnienia związane z działaniem podpisu SimplySign możliwość korzystania z integracji istnieje jedynie dla użytkowników, którzy dokonali jej w przeszłości - nowi użytkownicy lub osoby, które wcześniej nie używały integracji nie mają aktualnie takiej możliwości. Integracja działa w ramach konta użytkownika - oznacza to, że podpis tyczy się danej osoby, a nie całej firmy.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign z systemem - jak wykonać?

Aby przeprowadzić integrację systemu wfirma z SimplySign należy przejść do zakładki USTAWIENIA » POWIĄZANIE KONTA.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - ustawienia

W nowym oknie znajduje się opcja POŁĄCZ Z SIMPLYSIGN, którą należy wybrać.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - akcja Połącz

Następnie należy uzupełnić dane: NUMER KARTY i załączyć certyfikat. Certyfikat powinien być zapisany na dysku i wybierając opcję ZAŁĄCZ PLIK lub przeciągając plik we wskazane miejsce należy wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - wpisanie numeru karty

Po zaimportowaniu pliku następuje przekierowanie na stronę firmy Asseco. 

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - asseco logowanie

Na stronie konieczne jest wpisanie adresu e-mail wraz z tokenem, który zostanie wysłany na numer telefonu.

Rezygnacja z integracji SimplySign

W momencie zrezygnowania z integracji SimplySign należy przejść do zakładki USTAWIENIA » POWIĄZANIE KONTA i wybrać opcję ROZŁĄCZ OD SIMPLYSIGN.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - rozłącznie konta