Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign z systemem wfirma

System wfirma.pl można zintegrować z podpisem kwalifikowanym SimplySign działającym w chmurze. Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign umożliwia powiązanie z kontem użytkownika, a nie firmą, ponieważ podpis elektroniczny jest przypisany do osoby fizycznej.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign z systemem - jak wykonać?

Aby przeprowadzić integrację systemu wfirma z SimplySign należy przejść do zakładki USTAWIENIA » POWIĄZANIE KONTA.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - ustawienia

W nowym oknie znajduje się opcja POŁĄCZ Z SIMPLYSIGN, którą należy wybrać.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - akcja Połącz

Następnie należy uzupełnić dane: NUMER KARTY i załączyć certyfikat. Certyfikat powinien być zapisany na dysku i wybierając opcję ZAŁĄCZ PLIK lub przeciągając plik we wskazane miejsce należy wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - wpisanie numeru karty

Po zaimportowaniu pliku następuje przekierowanie na stronę firmy Asseco. 

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - asseco logowanie

Na stronie konieczne jest wpisanie adresu e-mail wraz z tokenem, który zostanie wysłany na numer telefonu.

Podpisanie deklaracji wygenerowanej w systemie podpisem SimplySign

Aby przykładowo dokonać podpisu deklaracji ZUS DRA wygenerowanej w systemie poprzez kwalifikowany podpis SimplySign należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO ZUS.

 Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - wysyłka deklaracji przy pomocy podpisu

W wyświetlonym oknie wysyłki deklaracji należy przejść do zakładki WŁASNY PODPIS a następnie uzupełnić numer PIN i wybrać opcję PODPISZ DEKLARACJĘ. 

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - kod PIN

Wysyłka deklaracji z podpisem SimplySign do urzędu

Po wpisaniu kodu PIN i wybraniu opcji PODPISZ DEKLARACJĘ, system automatycznie dokona jej podpisu i deklaracja będzie gotowa do wysyłki, co można zrealizować wybierając opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - podpisana deklaracja

Więcej informacji na temat wysyłki deklaracji z systemu wfirma.pl można przeczytać w artykule: E-deklaracje.

SimplySign działa w zgodzie ze wszystkimi kluczowymi usługami na rynku, takimi jak:

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - zgodne usługi

 • Program Płatnik (podpisywanie deklaracji ZUS),

 • e-Deklaracje,

 • ZUS PUE (Platforma Usług Elektronicznych),

 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny),

 • GIIF (Główny Inspektor Informacji Finansowych),

 • e-KRS (S24 oraz RDF),

 • OSK (Ośrodki Szkoleń Kierowców),

 • e-zdrowie (dokumentacja medyczna w formie elektronicznej),

 • e-zwolnienia (zwolnienia w formie elektronicznej),

 • PSE (Polskie Sieci Energetyczne),

 • ePUAP  (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),

 • JEDZ (Platforma e-zamówień; e-Podpis na ofertach realizowany w aplikacji proCertum SmartSign),

 • Emp@tia (Portal informacyjno-usługowy),

 • e-KRK (Krajowy Rejestr Karny),

 • ePEFRON2 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

 • UDO (platforma Urzędu Dozoru Technicznego),

 • Wsparcie dla aplikacji proCertum SmartSign (Oprogramowanie do składania i weryfikacji e-podpisu),

 • przy zdalnym zawieraniu umów cywilno-prawnych,

 • do podpisywania faktur elektronicznych.

Rezygnacja z integracji SimplySign

W momencie zrezygnowania z integracji SimplySign należy przejść do zakładki USTAWIENIA » POWIĄZANIE KONTA i wybrać opcję ROZŁĄCZ OD SIMPLYSIGN.

Integracja podpisu kwalifikowanego SimplySign - rozłącznie konta