Integracja z Allegro +

W systemie wfirma.pl dostępna jest nowa, rozbudowana integracja z Allegro - Allegro Plus, która oparta jest na nowym protokole łączenia REST API. Dodatek Allegro Plus dostępny jest dla użytkowników posiadających pakiety „Zarządzanie sprzedażą + magazyn” oraz „Księgowość online + magazyn”, natomiast obecna integracja z Allegro oparta na protokole SOAP API, nadal będzie dostępna dla wszystkich użytkowników pakietów „Zarządzanie sprzedażą + magazyn”, „Księgowość online” i „Księgowość online + magazyn” do momentu wygaszenia przez serwis Allegro SOAP API.

Dodatek Allegro Plus zawiera obecne funkcjonalności integracji z Allegro, a także nowe funkcje:

 • wystawianie dokumentów sprzedaży,
 • automatyczne dodawanie kontrahentów,
 • zmiany stanów magazynowych,
 • szybki wgląd do aukcji i kontrola nad sprzedażą,
 • księgowanie dokumentów sprzedażowych,
 • pojedyncze wystawianie aukcji - nowa funkcja,
 • masowe wystawianie aukcji - nowa funkcja,
 • zakańczania aukcji - nowa funkcja,
 • synchronizację statusów aukcji z kontem Allegro - nowa funkcja,
 • informacje o prowizji pobieranej przez Allegro - nowa funkcja,
 • definiowanie domyślnych ustawień aukcji - nowa funkcja,
 • oznaczenie produktów gotowych do wystawienia - nowa funkcja,
 • dodawanie dysku ze zdjęciami produktów do aukcji - nowa funkcja
 • wystawianie aukcji z szablonu - nowa funkcja,
 • wystawianie aukcji z opóźnieniem czasowym - nowa funkcja,
 • automatyczne wystawianie faktur do zamówień - nowa funkcja,
 • automatyczna wysyłka faktur za zamówienia - nowa funkcja,
 • automatyczne wznawianie aukcji - nowa funkcja,
 • automatyczne zamykanie aukcji - nowa funkcja,
 • powiadomienia e-mail o pobranych zamówieniach,
 • import aukcji do systemu wfirma - nowa funkcja,
 • tworzenie produktów na podstawie importowanych aukcji - nowa funkcja.

Jak włączyć dodatek Allegro Plus?

W celu włączenia dodatku Allegro Plus, należy przejść do USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » ZOBACZ DODATKI po czym należy zaznaczyć pole przy dodatku „Allegro +”  i wybrać opcję dodatku: Mini, Standard, Big lub Extra, a następnie dokonać płatności za wybrany pakiet dodatku Allegro+.

Allegro Plus - jak włączyć dodatek?

Jak powiązać sklep Allegro z kontem wfirma.pl?

Aby dodać swój sklep Allegro do systemu wfirma.pl, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO, a następnie w sekcji TWOJE SKLEPY należy skorzystać z opcji DODAJ SKLEP. Jeżeli użytkownik posiada już dodany sklep w sekcji Allegro, to powinien dokonać jego reintegracji. Ponownej integracji można dokonać, poprzez zaznaczenie sklepu na liście i wybranie opcji MODYFIKUJ » POŁĄCZ KONTO ALLEGRO. Po zakończeniu reintegracji, sklep będzie zintegrowany na podstawie nowego protokołu API REST, który w pełni umożliwi korzystanie z funkcji dodatku Allegro Plus. 

Po przełączeniu sklepu z protokołu SOAP API na protokół REST API, przełączenie danego sklepu na powrót na protokół SOAP API jest niemożliwe.

 

Allegro Plus - jak powiązać sklep Allegro z wfirma.pl?

Aby uniknąć problemów związanych z wysyłką wiadomości e-mail z załączonymi dokumentami sprzedaży, należy po stronie Allegro dodać w USTAWIENIA » TWOJE ADRESY E-MAIL adres, z którego wysyłane są wiadomości z systemu wfirma.pl, czyli no-reply@poczta.wfirma.pl lub własne adresy z sekcji SMTP, jeżeli takowe zostały zdefiniowane.

Jak skonfigurować dodatek Allegro Plus?

W celu skonfigurowania ustawień dla dodatku Allegro Plus, należy przejść do USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO +. W tej zakładce można zdefiniować domyślne ustawienia aukcji, które będą pojawiały się w zakładce ALLEGRO produktu, o ile użytkownik nie postanowi zmienić tych ustawień dla danego produktu. Pod sekcją „Domyślne ustawienia aukcji" znajdują się kategorie wystawiania - należy wybrać te, z których użytkownik ma zamiar korzystać najczęściej - pozostałe kategorie będą wyświetlane w zakładce Allegro produktu po kliknięciu “Pokaż wszystkie”.

Jeżeli wcześniej integracja z Allegro nie była wykorzystywana, należy wprowadzić również ustawienia konfiguracji w zakładce KONFIGURACJA ALLEGRO.

Allegro Plus - jak skonfigurować dodatek?

Aby dodawać zdjęcia do produktów w magazynie, należy mieć zintegrowane konto z dyskiem zewnętrznym - można go dodać poprzez przejście do USTAWIENIA » INTEGRACJE » DYSKI W CHMURZE » DODAJ FOLDER W CHMURZE.

Więcej na temat integracji z dyskami, można przeczytać w artykule: Dyski w chmurze - integracja z dyskami Google Drive i Dropbox

Jeżeli integracja z dyskiem w chmurze była wykonana już wcześniej, to należy od razu przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE. W zakładce OGÓLNE użytkownik ma możliwość wyboru dysku, z którego chce korzystać, dodając zdjęcia do produktów w magazynie. W tym miejscu istnieje również możliwość zaznaczenia opcji UKRYWAJ ZDJĘCIA UŻYTE W INNYCH PRODUKTACH, dzięki której zdjęcia dodane w galerii przy jednym produkcie, nie będą podpowiadały się do wyboru przy pozostałych produktach - pozostawienie tej opcji odznaczonej (wyłączonej), pozwoli korzystać z wszystkich zdjęć znajdujących się na dysku w chmurze, przy każdym produkcie znajdującym się w module Magazyn.

Allegro Plus - integracja z dyskiem w chmurze

Aby mieć możliwość dodania zdjęcia z dysku w chmurze do galerii produktów, należy umieścić grafikę na swoim dysku w chmurze, w folderze wfirma.pl » Magazyn.

Pobieranie zamówień z Allegro 

W module PRZYCHODY » ALLEGRO dodany został filtr usuniętych zamówień - ustawienie NIE będzie powodowało wyświetlenie widoku nieusuniętych zamówień - analogicznie, ustawienie w filtrze TAK, będzie pokazywało listę usuniętych zamówień. Usunięte zamówienia można przywrócić do listy nieusuniętych, wybierając daną zamówienie i korzystając z funkcji PRZYWRÓĆ. Aukcje wystawione z systemu wFirma są powiązane z produktami na magazynie, dzięki czemu pomimo wystawienia aukcji o innej nazwie niż produkt na magazynie, system odpowiednio identyfikuje produkty znajdujące się w pobranych zamówieniach i podczas wystawiania faktury reguluje ich stan magazynowy.

Pobierania zamówień można dokonywać zarówno ręcznie korzystając z funkcji POBIERZ NOWE ZAMÓWIENIA, która znajduje się w PRZYCHODY » ALLEGRO, jak i z wykorzystaniem automatycznego pobierania, które można ustawić po przejściu do USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO + zaznaczając opcję AUTOMATYCZNIE POBIERAJ ZAMÓWIENIA Z ALLEGRO. Automatyczne pobieranie zamówień jest wywoływane raz dziennie w porze nocnej i nie blokuje ręcznego pobierania zamówień - zamówienia można pobierać ręcznie nawet w momencie gdy funkcja automatycznego pobierania jest włączona.

Powiadomienia email o nowych transakcjach Allegro

Włączenie automatycznego pobierania zamówień pozwala na korzystanie z funkcji WYŚLIJ POWIADOMIENIA E-MAIL O POBRANIU NOWYCH ZAMÓWIEŃ, którą można włączyć w USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO +. Funkcja ta przesyła powiadomienia o tym jaka ilość transakcji została pobrana dla danego sklepu podczas automatycznego pobierania zamówień.

Jak dodać dane produktu potrzebne do wystawienia aukcji Allegro?

W module MAGAZYN należy wybrać (zaznaczyć) produkt, który użytkownik chce wystawić w serwisie Allegro i skorzystać z opcji MODYFIKUJ. Dzięki dodatkowi Allegro Plus w oknie modyfikacji produktu, będą widniały dodatkowe zakładki GALERIA oraz ALLEGRO.

Zakładka GALERIA służy do dodawania zbioru zdjęć dla danego produktu, które potem można użyć w zakładce ALLEGRO, gdzie definiuje się parametry aukcji. Dzięki dodaniu zbioru zdjęć w zakładce GALERIA, przy uzupełnianiu parametrów aukcji danego produktu w zakładce ALLEGRO, istnieje możliwość wykorzystania zdjęć przypisanych w galerii produktu.

Zakładka ALLEGRO służy do uzupełniania parametrów aukcji, zgodnie z wymaganiami serwisu Allegro - jeżeli wszystkie wymagane dane w tej zakładce zostaną uzupełnione, to na liście produktów w magazynie przy danym produkcie pojawi się ikona „Allegro” oznaczająca, iż produkt jest gotowy do wystawienia aukcji.

Allegro Plus - dane produktu potrzebne do wystawienia aukcji

Produkty gotowe do wystawienia, można wystawić korzystając z opcji WYSTAW AUKCJE. Aukcje można wystawiać pojedynczo bądź masowo - wystawiając aukcje dla kilku produktów naraz. Przy każdej wystawionej aukcji pojawi się informacja o przewidywanej opłacie za wystawienie danej aukcji (prowizji), która pobierana jest przez serwis Allegro.

W analogiczny sposób można wystawiać aukcje z szablonu oraz aukcje z opóźnieniem czasowym i aukcje z wykorzystaniem szablonu i ustawionym opóźnieniem czasowym. Podczas wystawiania aukcji z opóźnieniem czasowym z wykorzystanie szablonu lub bez jego wykorzystania należy zaznaczyć dany produkt bądź produkty i skorzystać z PRODUKT >> WYSTAW AUKCJE Z OPÓŹNIENIEM lub WYSTAW AUKCJE Z SZABLONU Z OPÓŹNIENIEM, a następnie w oknie wystawiania aukcji uzupełnić dodatkowe pola tj. “Data publikacji aukcji” i “Godzina publikacji aukcji”

Więcej na temat wystawiania aukcji z szablonu, można przeczytać w artykule: Szablony aukcji Allegro

 

Informacja o opłacie za wystawienie aukcji z wykorzystaniem opcji LICYTUJ nie jest dostępna. Dane dotyczące przewidywanego kosztu wystawienia aukcji w serwisie Allegro, są dostępne jedynie dla aukcji wystawionych z użyciem opcji KUP TERAZ. Aukcje wystawiane z zaznaczeniem opcji LICYTUJ lub LICYTUJ + KUP TERAZ, będą widniały na liście aukcji oznaczone jako wystawione w formacie sprzedaży LICYTUJ.

Informacje o przewidywanej opłacie za wystawienie aukcji danego produktu, dostępne są w sekcji „Ostatnia aktywność” przy danym produkcie oraz w historii aktywności znajdującej się w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » HISTORIA AKTYWNOŚCI.

Allegro Plus - aktywność produktu

Lista wystawionych aukcji znajduje się w oknie widoku szczegółów produktu w zakładce AUKCJE - w tym miejscu znajdują się wszystkie aukcje, wystawione do danego produktu. Listę aukcji użytkownik znajdzie również w menu bocznym MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO, gdzie znajdują się wszystkie wystawione aukcje.

Allegro Plus - aukcje produktu w wfirma.pl

Na liście aukcji użytkownik może zdecydować o zakończeniu danej aukcji, korzystając z funkcji ZAKOŃCZ oraz jej wznowieniu przy użyciu opcji WZNÓW. Dostępna jest również funkcja synchronizacji, która pozwala użytkownikowi na aktualizację statusów aukcji na podstawie danych z serwisu Allegro, który może automatycznie zakończyć daną aukcję, ze względu na koniec okresu trwania aukcji lub wyprzedanie wszystkich wystawionych przedmiotów na danej aukcji. Opcje wznawiania i zakańczania aukcji mogą być używane zarówno dla pojedynczych jak dla wielu aukcji jednocześnie