Integracja z Allegro +

W systemie wfirma.pl dostępna jest nowa, rozbudowana integracja z Allegro - Allegro Plus, która oparta jest na nowym protokole łączenia REST API. Dodatek Allegro Plus dostępny jest dla użytkowników posiadających pakiety „Zarządzanie sprzedażą + magazyn” oraz „Księgowość online + magazyn”, natomiast obecna integracja z Allegro oparta na protokole SOAP API, nadal będzie dostępna dla wszystkich użytkowników pakietów „Zarządzanie sprzedażą + magazyn”, „Księgowość online” i „Księgowość online + magazyn” do momentu wygaszenia przez serwis Allegro SOAP API.

Dodatek Allegro Plus zawiera obecne funkcjonalności integracji z Allegro, a także nowe funkcje:

 • wystawianie dokumentów sprzedaży,
 • automatyczne dodawanie kontrahentów,
 • zmiany stanów magazynowych,
 • szybki wgląd do aukcji i kontrola nad sprzedażą,
 • księgowanie dokumentów sprzedażowych,
 • pojedyncze wystawianie aukcji - nowa funkcja,
 • masowe wystawianie aukcji - nowa funkcja,
 • zakańczania aukcji - nowa funkcja,
 • synchronizację statusów aukcji z kontem Allegro - nowa funkcja,
 • informacje o prowizji pobieranej przez Allegro - nowa funkcja,
 • definiowanie domyślnych ustawień aukcji - nowa funkcja,
 • oznaczenie produktów gotowych do wystawienia - nowa funkcja,
 • dodawanie dysku ze zdjęciami produktów do aukcji - nowa funkcja
 • wystawianie aukcji z szablonu - nowa funkcja,
 • wystawianie aukcji z opóźnieniem czasowym - nowa funkcja,
 • automatyczne wystawianie faktur do zamówień - nowa funkcja,
 • automatyczna wysyłka faktur za zamówienia - nowa funkcja,
 • automatyczne wznawianie aukcji - nowa funkcja,
 • automatyczne zamykanie aukcji - nowa funkcja,
 • powiadomienia e-mail o pobranych zamówieniach,
 • import aukcji do systemu wFirma - nowa funkcja,
 • tworzenie produktów na podstawie importowanych aukcji - nowa funkcja,
 • nadawanie paczek do zamówień,
 • generowanie etykiet nadawczych do nadawanych przesyłek.

Jak włączyć dodatek Allegro Plus?

W celu włączenia dodatku Allegro Plus, należy przejść do USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » ZOBACZ DODATKI po czym należy zaznaczyć pole przy dodatku „Allegro +”  i wybrać opcję dodatku: Mini, Standard, Big lub Extra, a następnie dokonać płatności za wybrany pakiet dodatku Allegro+.

Allegro Plus - jak włączyć dodatek?

Jak powiązać sklep Allegro z kontem wfirma.pl?

Aby dodać swój sklep Allegro do systemu wfirma.pl, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO, a następnie w sekcji TWOJE SKLEPY należy skorzystać z opcji DODAJ SKLEP. Jeżeli użytkownik posiada już dodany sklep w sekcji Allegro zintegrowany w oparciu o protokół SOAP, to powinien dokonać jego reintegracji. Ponownej integracji można dokonać, poprzez zaznaczenie sklepu na liście i wybranie opcji MODYFIKUJ » POŁĄCZ KONTO ALLEGRO. Po zakończeniu reintegracji, sklep będzie zintegrowany na podstawie nowego protokołu API REST, który w pełni umożliwi korzystanie z funkcji dodatku Allegro Plus. 

Po przełączeniu sklepu z protokołu SOAP API na protokół REST API, przełączenie danego sklepu na powrót na protokół SOAP API jest niemożliwe.

Jeżeli sklep był przełączany z protokołu SOAP na REST, system będzie dla takich sklepów pobierał zamówienia które zostały dokonane od momentu ostatniego zamówienia pobranego w oparciu o protokół SOAP, natomiast w przypadku gdy dodawany jest nowy sklep, który nie korzystał z protokołu SOAP i został zintegrowany od razu jako sklep korzystający z protokołu REST system umożliwi zdefiniowanie daty od której zamówienia mają być pobierane, jednak możliwe jest pobranie jedynie zamówień nie starszych niż 60 dni. Jeżeli ustawiono "Automatyczne pobieranie zamówień z Allegro", a nie ustawiono wcześniej daty od której system ma rozpocząć pobieranie zamówień, system ustawi tą datę automatycznie na najwcześniejszą możliwą  i pobierze wszystkie zamówienia nie starsze niż 60 dni

 

Allegro Plus - jak powiązać sklep Allegro z wfirma.pl?

Aby uniknąć problemów związanych z wysyłką wiadomości e-mail z załączonymi dokumentami sprzedaży, należy po stronie Allegro dodać w USTAWIENIA » TWOJE ADRESY E-MAIL adres, z którego wysyłane są wiadomości z systemu wfirma.pl, czyli no-reply@poczta.wfirma.pl lub własne adresy z sekcji SMTP, jeżeli takowe zostały zdefiniowane.

Jak skonfigurować dodatek Allegro Plus?

W celu skonfigurowania ustawień dla dodatku Allegro Plus, należy przejść do USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO +. W tej zakładce można zdefiniować domyślne ustawienia integracji, które będą pojawiały się w zakładce ALLEGRO produktu, o ile użytkownik nie postanowi zmienić tych ustawień dla danego produktu. Pod sekcją „Domyślne ustawienia integracji" znajdują się kategorie wystawiania - należy wybrać te, z których użytkownik ma zamiar korzystać najczęściej - pozostałe kategorie można wyświetlić w zakładce Allegro produktu po kliknięciu “Pokaż wszystkie”.

Jeżeli wcześniej integracja z Allegro nie była wykorzystywana, należy wprowadzić również ustawienia konfiguracji w zakładce KONFIGURACJA ALLEGRO.

Allegro Plus - jak skonfigurować dodatek?

 

Allegro Plus - jak ustawić domyślne kategorie?

Aby dodawać zdjęcia do produktów w magazynie, należy mieć zintegrowane konto z dyskiem zewnętrznym - można go dodać poprzez przejście do USTAWIENIA » INTEGRACJE » DYSKI W CHMURZE » DODAJ FOLDER W CHMURZE.

Więcej na temat integracji z dyskami, można przeczytać w artykule: Dyski w chmurze - integracja z dyskami Google Drive i Dropbox

Jeżeli integracja z dyskiem w chmurze była wykonana już wcześniej, to należy od razu przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE. W zakładce OGÓLNE użytkownik ma możliwość wyboru dysku, z którego chce korzystać, dodając zdjęcia do produktów w magazynie. W tym miejscu istnieje również możliwość zaznaczenia opcji UKRYWAJ ZDJĘCIA UŻYTE W INNYCH PRODUKTACH, dzięki której zdjęcia dodane w galerii przy jednym produkcie, nie będą podpowiadały się do wyboru przy pozostałych produktach - pozostawienie tej opcji odznaczonej (wyłączonej), pozwoli korzystać z wszystkich zdjęć znajdujących się na dysku w chmurze, przy każdym produkcie znajdującym się w module Magazyn.

Allegro Plus - integracja z dyskiem w chmurze

Aby mieć możliwość dodania zdjęcia z dysku w chmurze do galerii produktów, należy umieścić grafikę na swoim dysku w chmurze, w folderze wfirma.pl » Magazyn, folder ten tworzony jest automatycznie.

Pobieranie zamówień z Allegro 

W module PRZYCHODY » ALLEGRO dodany został filtr usuniętych zamówień - ustawienie NIE będzie powodowało wyświetlenie widoku nieusuniętych zamówień - analogicznie, ustawienie w filtrze TAK, będzie pokazywało listę usuniętych zamówień. Usunięte zamówienia można przywrócić do listy nieusuniętych, wybierając daną zamówienie i korzystając z funkcji PRZYWRÓĆ. Aukcje wystawione z systemu wFirma są powiązane z produktami na magazynie, dzięki czemu pomimo wystawienia aukcji o innej nazwie niż produkt na magazynie, system odpowiednio identyfikuje produkty znajdujące się w pobranych zamówieniach i podczas wystawiania faktury reguluje ich stan magazynowy.

Pobierania zamówień można dokonywać zarówno ręcznie korzystając z funkcji POBIERZ NOWE ZAMÓWIENIA, która znajduje się w PRZYCHODY » ALLEGRO, jak i z wykorzystaniem automatycznego pobierania, które można ustawić po przejściu do USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO + zaznaczając opcję AUTOMATYCZNIE POBIERAJ ZAMÓWIENIA Z ALLEGRO. Automatyczne pobieranie zamówień jest wywoływane co godzinę i nie blokuje ręcznego pobierania zamówień - zamówienia można pobierać ręcznie nawet w momencie, gdy funkcja automatycznego pobierania jest włączona. Do pobranych zamówień można wystawić poszczególne dokumenty księgowe lub skorzystać ustawić automatyczne fakturowanie włączając funkcje AUTOMATYCZNIE WYSTAWIAJ FAKTURY DO ZAMÓWIEŃ w USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO +.

Od 1 listopada 2019 r. kupujący przy zamówieniu powyżej 15 000 zł brutto może wybrać rodzaj płatności "Podzielona płatność", w takiej sytuacji zamówienie pobrane do systemu podczas wystawiania dokumentu sprzedaży będzie posiadało domyślny schemat księgowy "Podzielona płatność" - schemat ten w razie potrzeby można zmienić.

Powiadomienia email o nowych zamówieniach Allegro

Włączenie automatycznego pobierania zamówień pozwala na korzystanie z funkcji WYŚLIJ POWIADOMIENIA E-MAIL O POBRANIU NOWYCH ZAMÓWIEŃ, którą można włączyć w USTAWIENIA » INTEGRACJE » ALLEGRO » KONFIGURACJA ALLEGRO +. Funkcja ta przesyła powiadomienia o tym jaka ilość zamówień została pobrana dla danego sklepu podczas automatycznego pobierania zamówień.

Jak dodać dane produktu potrzebne do wystawienia aukcji Allegro?

W module MAGAZYN należy wybrać (zaznaczyć) produkt, który użytkownik chce wystawić w serwisie Allegro i skorzystać z opcji MODYFIKUJ. Dzięki dodatkowi Allegro Plus w oknie modyfikacji produktu, będą widniały dodatkowe zakładki GALERIA oraz ALLEGRO.

Zakładka GALERIA służy do dodawania zbioru zdjęć dla danego produktu, które potem można użyć w zakładce ALLEGRO, gdzie definiuje się parametry aukcji. Dzięki dodaniu zbioru zdjęć w zakładce GALERIA, przy uzupełnianiu parametrów aukcji danego produktu w zakładce ALLEGRO, istnieje możliwość wykorzystania zdjęć przypisanych w galerii produktu.

Zakładka ALLEGRO służy do uzupełniania parametrów aukcji, zgodnie z wymaganiami serwisu Allegro - jeżeli wszystkie wymagane dane w tej zakładce zostaną uzupełnione, to na liście produktów w magazynie przy danym produkcie pojawi się ikona „Allegro” oznaczająca, iż produkt jest gotowy do wystawienia aukcji.

Allegro Plus - dane produktu potrzebne do wystawienia aukcji

Produkty gotowe do wystawienia, można wystawić korzystając z opcji WYSTAW AUKCJE. Aukcje można wystawiać pojedynczo bądź masowo - wystawiając aukcje dla kilku produktów naraz. Przy każdej wystawionej aukcji pojawi się informacja o przewidywanej opłacie za wystawienie danej aukcji (prowizji), która pobierana jest przez serwis Allegro.

W analogiczny sposób można wystawiać aukcje z szablonu oraz aukcje z opóźnieniem czasowym i aukcje z wykorzystaniem szablonu i ustawionym opóźnieniem czasowym. Podczas wystawiania aukcji z opóźnieniem czasowym z wykorzystanie szablonu lub bez jego wykorzystania należy zaznaczyć dany produkt bądź produkty i skorzystać z PRODUKT » WYSTAW AUKCJE Z OPÓŹNIENIEM lub WYSTAW AUKCJE Z SZABLONU Z OPÓŹNIENIEM, a następnie w oknie wystawiania aukcji uzupełnić dodatkowe pola tj. “Data publikacji aukcji” i “Godzina publikacji aukcji”

Więcej na temat wystawiania aukcji z szablonu, można przeczytać w artykule: Szablony aukcji Allegro

 

Informacja o opłacie za wystawienie aukcji z wykorzystaniem opcji LICYTUJ nie jest dostępna. Dane dotyczące przewidywanego kosztu wystawienia aukcji w serwisie Allegro, są dostępne jedynie dla aukcji wystawionych z użyciem opcji KUP TERAZ. Aukcje wystawiane z zaznaczeniem opcji LICYTUJ lub LICYTUJ + KUP TERAZ, będą widniały na liście aukcji oznaczone jako wystawione w formacie sprzedaży LICYTUJ.

Informacje o przewidywanej opłacie za wystawienie aukcji danego produktu, dostępne są w sekcji „Ostatnia aktywność” przy danym produkcie oraz w historii aktywności znajdującej się w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » HISTORIA AKTYWNOŚCI.

Allegro Plus - aktywność produktu

Lista wystawionych aukcji znajduje się w oknie widoku szczegółów produktu w zakładce AUKCJE - w tym miejscu znajdują się wszystkie aukcje, wystawione do danego produktu. Listę aukcji użytkownik znajdzie również w menu bocznym MAGAZYN » AUKCJE ALLEGRO, gdzie znajdują się wszystkie wystawione aukcje.

Allegro Plus - aukcje produktu w wfirma.pl

Na liście aukcji użytkownik może zdecydować o zakończeniu danej aukcji, korzystając z funkcji ZAKOŃCZ oraz jej wznowieniu przy użyciu opcji WZNÓW. Dostępna jest również funkcja synchronizacji, która pozwala użytkownikowi na aktualizację statusów aukcji na podstawie danych z serwisu Allegro, który może automatycznie zakończyć daną aukcję, ze względu na koniec okresu trwania aukcji lub wyprzedanie wszystkich wystawionych przedmiotów na danej aukcji. Opcje wznawiania i zakańczania aukcji mogą być używane zarówno dla pojedynczych jak dla wielu aukcji jednocześnie. Nad listą aukcji znajdują się też funkcje automatycznego zamykania aukcji oraz automatycznego wznawiania aukcji, które można włączyć lub wyłączyć dla jednej bądź wielu aukcji - funkcje te można stosować jedynie wobec aukcji o formacie sprzedaży "Kup teraz".