0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koniec małego ZUS plus

Wielkość tekstu:

W związku z utratą prawa do ulgi mały ZUS plus konieczne jest dokonanie pewnych formalności. W tym złożenia odpowiednich dokumentów w ZUS. Jak koniec małego ZUS Plus wpływa na ustawienia schematu?

Koniec małego ZUS plus - wyrejestrowanie

Po zakończeniu małego ZUS plus należy w pierwszym kroku dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia na deklaracji ZUS ZWUA. Dokonuje się tego z poziomu zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA. W oknie dodawania deklaracji ZUS ZWUA jako datę wyrejestrowania należy podać dzień, w którym utraciło się możliwość korzystania z ulgi, jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wybrać 600 - inna przyczyna. W polu kod tytułu ubezpieczenia należy wprowadzić kod 05 90/05 92.

Koniec małego ZUS plus - ZUS ZWUA

Rejestracja do dużego ZUS

po wysyłce ZWUA, kolejnym krokiem będzie wygenerowanie deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA (jeżeli przedsiębiorca nie ma innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami) do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i dobrowolnej składki chorobowej (jeżeli chce się do niej przystąpić) lub na deklaracji ZUS ZZA (np. gdy przedsiębiorca jest zatrudniony na etacie z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym lub pobiera emeryturę lub rentę rodzinną).

Deklaracje te można sporządzić w START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA/ZZA. W rubryce "data powstania obowiązku ubezpieczenia" należy wpisać pierwszy dzień obowiązku opłacania wyższych składek ZUS (taki sam jak “data ustania ubezpieczeń” na deklaracji ZWUA). Zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10/05 12. 

Koniec małego ZUS plus - ZUS ZUA

Data wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i data zgłoszenia (ZUS ZUA/ZUS ZZA) powinny być takie same.

Bardzo ważna jest kolejność wysyłki deklaracji: najpierw ZUS ZWUA, potem dopiero ZUS ZUA/ZZA. W wFirma.pl można sporządzić zestaw deklaracji, w którym oznacza się kolejność deklaracji. W tym celu należy zaznaczyć obie deklaracje a następnie z paska opcji wybrać WYŚLIJ DO ZUS i kliknąć WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS. W konsekwencji otworzy się okno, w którym za pomocą przeciągnięcia będzie możliwe dokonanie zmiany kolejności deklaracji w zestawie. Z poziomu tego okna należy zdefiniować nazwę zestawu i następnie zlecić go do wysyłki w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Więcej na temat wysyłki zestawów: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Koniec małego ZUSu a zmiana schematu opłacania składek

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji z wykazaniem małego ZUS Plus (kodu 05 90/05 92) należy w systemie zmienić schemat składek. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i zmienić schemat składek na DUŻY ZUS (jeśli przedsiębiorca nie ma prawa do żadnej z ulg) lub TYLKO ZDROWOTNE (jeżeli zgłosiło się na druku ZZA wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego). Zmiany schematu należy zapisać.

Koniec małego ZUS plus a zmiana schematu opłacania składek

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazaniem nowo obowiązującego kodu ubezpieczeniowego i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W tym celu należy przejść do START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE i wybrać DODAJ DEKLARACJĘ.

Koniec małego ZUS plus - ZUS DRA

Termin wysyłki DRA dla poszczególnych firm został opisany w artykule: Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i ZUS.

Należy pamiętać, że począwszy od deklaracji za styczeń 2022 roku wysyłka deklaracji do ZUS jest obowiązkowa co miesiąc dla każdego płatnika. Aby wysłać deklarację do ZUS wystarczy zaznaczyć deklarację, z górnego paska wybrać WYŚLIJ DO ZUS » WYŚLIJ DO ZUS. Po otwarciu się okna należy przejść do zakładki WŁASNY PODPIS i autoryzować wysyłkę, a jeśli przedsiębiorca nie posiada podpisu kwalifikowanego, ale ma zweryfikowaną firmę to powinien przejść do zakładki PODPIS WFIRMA.PL i kliknąć na przycisk ZLEĆ DO PODPISU I WYSYŁKI. Szczegółowa instrukcja dostępna jest tu: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów