0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych - w jaki sposób wyliczyć podatek CIT?

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl dla osób prawnych, które rozliczają się podatkiem CIT istnieje możliwość wyliczenia ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych.

Definiowanie schematu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

W przypadku korzystania z wzorcowego planu kont schemat zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych zdefiniowany jest automatycznie, więc nie jest konieczne jego uzupełnianie. W przypadku jednak, gdy dokonaliśmy zmodyfikowania we własnym zakresie wzorcowego planu kont każdorazowo we własnym zakresie trzeba również nanieść zmiany w schemacie zaliczki na CIT bądź w innych miejscach w systemie gdzie wykorzystywane są w schematach konta księgowe.

Natomiast w przypadku korzystania z własnego planu kont schemat zaliczki należy zdefiniować samodzielnie. Bez zdefiniowania poprawnego schematu nie jest możliwe prawidłowe wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Schemat zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » SCHEMATY ZALICZEK CIT, gdzie w przypadku:

  • wzorcowego planu kont posiadamy w danym roku obrotowym wiersz ze schematem zaliczki,
  • własnego planu kont należy za pomocą akcji DODAJ SCHEMAT dodać własny schemat zaliczki CIT.

Jak zmodyfikować schemat zaliczki CIT?

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » SCHEMATY ZALICZEK CIT aby dokonać modyfikacji schematu należy zaznaczyć go na liście i skorzystać z akcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie, które się otworzy istnieje możliwość naniesienia zmian w zakresie przypisania kont księgowych jakie mają wejść do określonej pozycji schematu.

Definiowanie schematu zaliczki odbywa się poprzez wskazanie po lewej stronie miejsca w zaliczce a później po prawej stronie konta, jego strony oraz wskazanie wartości jaką mają pod daną pozycją zaciągać (Dostępne jest: saldo, obrót czy persaldo ze wskazaniem na minus czy na plus).

Aby ułatwić pracę przy definiowaniu schematu w trakcie wpisywania numeru w polu KONTO system podpowiada kotna z danym numerem, dzięki temu można szybciej odszukać potrzebne konta.

Jeżeli zmiana zostanie naniesiona we wzorcowym schemacie otrzyma on ikonkę informującą o utracie wzorcowości: 

Zaliczka na CIT - jak ją wyliczyć?

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY. Następnie u dołu tabeli należy wybrać rok obrotowy jakiego ma dotyczyć wyliczana zaliczka a następnie użyć funkcji WYLICZ PODATEK. W kolejnym kroku wskazujemy jakiego miesiąca / kwartału i roku dotyczy zaliczka.

Po kliknięciu na akcję DALEJ pojawia się okno z dodatkowymi definicjami zaliczki, gdzie należy wskazać:

  • stawkę podatku CIT, którą ma zastosować system do wyliczenia zaliczki - dostępne są stawki 9% i 19% oraz
  • można skorzystać z akcji DODAJ DODATKOWE INFORMACJE DO ZALICZKI, gdzie w kolejnych pozycjach możemy wskazać:
    • Kwotę ulgi związanej z zatorami płatniczymi po stronie sprzedaży,
    • Wartości przychodów bądź kosztów nie ujętych w księgach rachunkowych - narastające 

W polu tym wskazuje się przychody i koszty podatkowe, nie uwzględnione w używanym schemacie wyliczania zaliczki jakie mają zostać doliczone do ogólnej sumy przychodów i kosztów dla celów wyliczenia zaliczki na CIT. Kwoty ujmuje się w ujęciu narastającym czyli suma przychodów i kosztów jaka ma być doliczona do tych ujętych automatycznie w systemie od początku roku w celu wyliczenia dochodu do opodatkowania.

    • Wartości doliczeń i odliczeń w podatku - narastające

W polu tym wskazuje się kwoty doliczeń/odliczeń jakie mają powiększyć lub pomniejszyć wyliczony już podatek CIT. Kwoty należy podać w ujęciu narastającym.

Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów