Zakup samochodu osobowego

Zakup samochodu osobowego do systemu można wprowadzić na dwa sposoby, w zależności od rodzaju dokumentu zakupu:

  1. Faktura VAT: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

  2. Umowa kupna - sprzedaży, faktura VAT marża, faktura bez VAT, rachunek: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO.

Zakup samochodu osobowego - wprowadzenie do systemu

Na tym etapie system wymusi uzupełnienie danych dotyczących samego pojazdu.

Zakup samochodu osobowego - uzupełnianie danych

Kategoria (KŚT), metoda oraz stawka amortyzacji zostaną automatycznie uzupełnione. Również data wprowadzenia podpowiadana jest automatycznie, należy ją zmodyfikować, jeżeli jest inna niż bieżąca.Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r. podatnik może od nabycia samochodu oraz wydatków eksploatacyjnych odliczyć 50% lub 100% podatku VAT wynikającego z dokumentu zakupu. Po uzupełnieniu danych na fakturze i wybraniu opcji Zapisz należy wybrać odpowiedni schemat odliczeń.

Zakup samochodu osobowego - schemat odliczeń podatku VAT

W przypadku wyboru 100% odliczenia podatku VAT wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru:

Zakup samochodu osobowego - dodawanie stanu licznika pojazdu

Po zapisaniu samochód zostanie ujęty nie tylko w ewidencji środków trwałych, ale również w ewidencji pojazdów, która znajduje się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY.

System automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE poprzez kliknięcie na dany środek trwały i przejście do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. W zakładce tej znajduje się wygenerowany automatycznie dokument OT, który należy zaznaczyć i wybrać z górnego menu DRUKUJ. Pod wydruk trzeba podpiąć kopię dokumentu zakupu samochodu osobowego oraz kopię dowodu rejestracyjnego.

W Rejestrze VAT zakupu zostanie ujęta wartość odliczonego podatku. Ponadto do deklaracji VAT za ten okres należy podpiąć kopię faktury zakupu. Do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.Wprowadzany na środki trwałe samochód osobowy jest automatycznie monitorowany w zakresie limitu ustawowego, który w przypadku samochodów osobowych pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość nie większą niż 20.000 EUR. Gdy wartość samochodu przekracza limit, odpis amortyzacyjny naliczany jest od pełnej wartości początkowej natomiast do kosztów w KPiR zaliczana jest jedynie jego część, tak aby suma odpisów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu nie przekroczyła ustawowego limitu przeliczonego na PLN wg średniego kursu NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Po wprowadzeniu wydatku istnieje możliwość skontrolowania wartości naliczanych odpisów amortyzacyjnych i wielkości zaliczanej do kosztów, klikając na numer dokumentu i przechodząc do podzakładki EWIDENCJE.