0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wprowadzić prywatny samochód do środków trwałych firmy?

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który zdecyduje się używać swój prywatny samochód w celach firmowych ma prawo do wprowadzenia tego pojazdu do ewidencji środków trwałych i tym samym od jego wartości początkowej dokonać odpisów amortyzacyjnych do kosztów.

Instrukcja video - Jak rozliczyć koszty samochodu w firmie?

Od 2019 roku obowiązuje nowy limit amortyzacji samochodów osobowych wynoszący 150 tys. zł. W związku z tym dla samochodów o wartości początkowej powyżej wskazanego limitu system automatycznie będzie ujmował odpisy amortyzacyjne w kosztach w proporcji do wskazanego limitu. Dla samochodów osobowych wprowadzonych do środków trwałych przed 1 stycznia 2019 r. o wartości początkowej powyżej 20 tys. euro (limit obowiązujący do końca 2018 r.) system automatycznie zwiększy wartość odpisów amortyzacyjnych księgowanych w kosztach uzyskania przychodu w proporcji do nowo obowiązującego limitu - 150 tys. zł.

W jaki sposób dodać prywatny samochód do środków trwałych?

Aby dodać pojazd prywatny do środków trwałych należy w pierwszej kolejności sporządzić stosowane oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku do majątku firmowego. Wzór znajduje się w artykule: Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności - wzór z omówieniem.

Następnie aby dodać pojazd prywatny do środków trwałych należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE i skorzystać z opcji DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Prywatny samochód - dodawanie środka trwałegoW wygenerowanym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola:

 • nazwa,

 • data wprowadzenia - to moment wprowadzenia samochodu do firmy,

 • numer rejestracyjny - pole pojawi się dopiero po wybraniu odpowiedniej kategorii,
 • dokument nabycia - numer faktury, rachunku, umowy kupna bądź wskazanie formy - oświadczenie,

 • data nabycia - data wynikająca z dowodu zakupu lub sporządzenia oświadczenia,
 • wartość początkowa - należy wpisać kwotę, która wynika z:

  • z bieżącej wartości rynkowej lub

  • dowodu zakupu - jeśli wartość w dokumencie zakupu jest niższa od aktualnej wartości rynkowej,

 • selekt środek trwały/ WNIP - należy ustawić na środek trwały,
 • kategoria - należy kliknąć na lupę oraz wybrać odpowiednią kategorię środka trwałego - 741 dla samochodu osobowego lub 742 dla ciężarowego,
 • stawka amortyzacji - pozycja ta zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie wybranego numeru KŚT lub metody amortyzacji. 

Po uzupełnieniu danych dotyczących pojazdu i kliknięciu opcji ZAPISZ pojawi się okno, w którym należy dokonać wyboru sposobu przeznaczenia pojazdu w działalności, co wpłynie na sposób odliczenia VAT oraz kosztów od wydatków związanych z pojazdem. Więcej na temat odliczeń podatku VAT od pojazdów w artykule: Samochód w firmie rozliczenie w świetle ustawy o VAT.

Samochód osobowy można wykorzystywać na dwa sposoby:

Prywatny samochód - definicja pojazdu

W przypadku pojazdów ciężarowych dla celów podatkowych należy zdefiniować czy pojazd jest o masie całkowitej:

 • powyżej 3,5 tony, bądź poniżej 3,5 tony, ale posiada VAT-1/VAT-2 - przysługuje odliczenie VAT 100% i 100% kosztów eksploatacyjnych, bez obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów VAT,

Prywatny samochód ciężarowy

 • poniżej 3,5 tony bez VAT-1/VAT-2 - w tym przypadku należy dodatkowo wskazać sposób użytkowania pojazdu:
  • prywatnie i w działalności - odliczenie 50% VAT oraz 75% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych,
  • tylko w działalności - odliczenie 100% VAT oraz 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych (wymaga prowadzenia kilometrówki, zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 oraz stworzenia regulaminu użytkowania pojazdu w firmie).

Prywatny samochód ciężarowy a sposób wykorzystywania

W przypadku użytkowania pojazdu TYLKO W DZIAŁALNOŚCI wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru:

Prywatny samochód - stan licznika

Po zapisaniu środka trwałego do Księgi Przychodów i Rozchodów w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, po kliknięciu na nazwę środka trwałego.

Prywatny samochód w środkach trwałych - drukowanie OT

System po dodaniu samochodu prywatnego do środków trwałych automatycznie wygeneruje dokument OT, który można wydrukować na dwa sposoby. Należy w tym celu przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, a następnie kliknąć w nazwę środka trwałego. Następnie w wyświetlonym oknie należy wybrać z górnego paska opcję DRUKUJ » DRUKUJ OT.

Prywatny samochód - jak wydrukować OT?

Dokument OT można także wydrukować przechodząc do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. W zakładce tej znajduje się wygenerowany automatycznie dokument OT, który należy zaznaczyć i wybrać z górnego menu DRUKUJ. Pod wydruk należy podpiąć kopię dokumentu dokumentującej zakup samochodu bądź jego wycenę wraz z oświadczeniem.

Prywatny samochód - dokument OT

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów