Czy zamortyzowany samochód mam ponownie dodać do ewidencji w systemie?

Posiadam środek trwały (samochód osobowy) zamortyzowany w 100% poza systemem wfirma.pl. Czy w takim wypadku należy wprowadzić go do środków trwałych? Czy księgując fakturę zakupu paliwa do w/w auta należy wybrać schemat "zakup paliwa" czy też "inne wydatki".

 

Zamortyzowany samochód stanowiący środek trwały również należy wprowadzić do systemu poprzez EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.  W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić dane dotyczące samochodu. Po podaniu właściwej daty wprowadzenia samochodu (data faktycznego rozpoczęcia użytkowania samochodu w firmie z OT sporządzonego przy pierwotnym przyjęciu pojazdu do firmy) oraz odpowiedniej stawki amortyzacji system automatycznie rozpozna, że samochód został już w pełni zamortyzowany. Po zapisaniu pojawi się okno z wyborem odliczenia VAT 50% lub 100%.

Zamortyzowany samochód - jak wprowadzić do wfirma?

Schemat odliczenia VAT wskazany podczas wprowadzania samochodu będzie stosowany przez system przy księgowaniu wydatków eksploatacyjnych.

Więcej na temat odliczenia VAT od samochodów w artykule: Samochód w firmie - zmiany w VAT po 1 kwietnia 2014.

Koszty związane z użytkowaniem pojazdu księguje się w zakładce WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) wybierając odpowiedni rodzaj wydatku:

Wydatki należy księgować nanosząc wszystkie pozycje z faktury - system przypisze koszt do wybranego pojazdu oraz automatycznie uwzględni, czy można odliczyć podatek VAT, czy też nie oraz w jakiej wysokości (50% lub 100% odliczenia VAT).