Umowa organu zarządzającego - rozliczenie wynagrodzenia dla zarządu

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie powołania. W pierwszym przypadku należy ich rozliczyć w taki sam sposób jak pozostałych pracowników spółki. Natomiast w przypadku powołania, w celu rozliczenia wynagrodzenia powinna zostać dodana umowa organu zarządzającego.

Dodanie członka zarządu do systemu

W celu rozliczenia wynagrodzenia członka zarządu w pierwszej kolejności należy dodać go do systemu w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA » DODAJ DANE RĘCZNIE i uzupełnić wymagane pola.

Umowa organu zarządzającego - osoba

Umowa organu zarządzającego

Umowę organu zarządzającego można dodać w szczegółach pracownika po kliknięciu w imię i nazwisko pracownika z dowolnego miejsca w systemie lub w zakładce:

  • KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO bezpośrednio po wprowadzeniu danych pracownika bez konieczności przechodzenia do innych zakładek,

Umowa organu zarządzającego - dodanie umowy

  • KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

Umowa organu zarządzającego - jak dodać? 

Podstawowe informacje 

Gdzie w oknie dodawania należy w polu Tytuł do wypłaty wynagrodzenie wybiera się AKT POWOŁANIA. W oknie dodawania umowy należy wybrać wynagrodzenie w kwocie brutto oraz określić okres obowiązywania umowy. 

Umowa organu zarządzającego - akt powołania

Podatek dochodowy 

W zakładce PODATEK DOCHODOWY należy również ustawić odpowiedni próg podatkowy (automatyczny, pierwszy (17%), drugi (32%)). Opcja AUTOMATYCZNY jest podstawiana domyślnie, wtedy system samodzielnie będzie pilnował momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego i po przekroczeniu dochodu w kwocie 120 tysięcy zł będzie naliczony podatek 32%. Wybierając pierwszy próg, system będzie naliczał cały czas 17%, nawet w momencie przekroczenia. Przy wyborze drugiego progu zaliczka będzie naliczana od stawki 32%.

Umowa organu zarządzającego - podatek

ZUS

Począwszy od 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie aktu powołania jest pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te oznaczają, że od 2022 roku istnieje obowiązek zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego przez spółkę oraz obowiązek naliczenia i zapłaty składki zdrowotnej przez spółkę. Składka zdrowotna jest obowiązkowa i wynosi 9% od wysokości wynagrodzenia brutto, składki tej nie można odliczyć od podatku. 

Opłacanie składki zdrowotnej dotyczy członków zarządu pobierających wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie. Nieważne kiedy nastąpi wypłata tego wynagrodzenia - co miesiąc czy jednorazowo na koniec kadencji. Dlatego jeśli w umowie powołania lub w aktualizujących ją aktach znajduje się zapis o wynagrodzeniu, to konieczne jest zgłoszenie członka zarządu do ZUS. W miesiącach kiedy to wynagrodzenie nie jest wypłacane członek zarządu w dalszym ciągu powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, a na raportach rozliczeniowych RCA wykazuje się go z zerowymi składami. Nie zgłasza się do ZUS członków zarządu pełniących swoją funkcję bez wynagrodzenia (chodzi o zapis wynagrodzenia w umowie).

Rozliczenie składki zdrowotnej należy oznaczyć podczas tworzenia umowy w zakładce ZUS.

Umowa organu zarządzającego - ZUS

Aby dodać zgłoszenie dla członka zarządu należy przejść do START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZZA.

Umowa organu zarządzającego - dodanie ZZA

Dane jakie się pojawią w oknie zostaną zaczytane automatycznie z umowy. Jako kod tytułu ubezpieczenia należy podać kod 22 50.

Rozliczenie wynagrodzenia na podstawie listy płac

Umowa organu zarządzającego powinna zostać rozliczona na podstawie listy płac, którą należy wygenerować w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ.

Umowa organu zarządzającego - lista płac

Do końca 2021 roku wynagrodzenie członka zarządu na podstawie powołania nie stanowiło podstawy do oskładkowania ubezpieczeniami ZUS. W związku z tym od wypłaconego wynagrodzenia należało potrącić jedynie podatek dochodowy PIT-4 (17% lub 32%) po wcześniejszym uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu (KUP) - zawsze w wysokości 250,00 zł.

Umowa organu zarządzającego - lista płac do 2021

Po wprowadzeniu umowy do systemu, naliczenie listy płac od 2022 roku będzie już zawierało wyliczenie składki zdrowotnej w wysokości 9%. 

Umowa organu zarządzającego - lista płac ze zdrowotną

Generowanie zaliczki na podatek PIT-4

Podatek dochodowy naliczony od wynagrodzenia członków zarządu należy wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY PRACOWNIKÓW (PIT-4).

Umowa organu zarządzającego - PIT-4

Deklaracje roczne

W związku z tym, że wynagrodzenie dla organu zarządzającego opodatkowane jest na zasadach ogólnych, po zakończonym roku należy wykazać dochód na deklaracji PIT-11.

W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11) lub KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11). Dochody organu zarządzającego powinny zostać wykazane w pozycji E 4.

Umowa organu zarządzającego - PIT-11

Po zakończeniu roku należy wygenerować również zbiorczą deklarację roczną PIT-4R w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT-4R).

Księgowość onlone

Księgowość online wFirma

  • Generowanie i wysyłka JPK_VAT
  • Integracja z e-US i e-ZUS
  • Kontrola płatności
  • Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
Rozpocznij 30 dni za darmo!
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska