Umowa organu zarządzającego - rozliczenie wynagrodzenia dla zarządu

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie powołania. W pierwszym przypadku należy ich rozliczyć w taki sam sposób jak pozostałych pracowników spółki. Natomiast w przypadku powołania, w celu rozliczenia wynagrodzenia należy dodać umowę dla organu zarządzającego.

Dodanie członka zarządu do systemu

W celu rozliczenia wynagrodzenia członka zarządu w pierwszej kolejności należy dodać go do systemu w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA » DODAJ DANE RĘCZNIE i uzupełnić wymagane pola.

Umowa organu zarządzającego - dodanie członka zarządu

Umowa organu zarządzającego

Umowę organu zarządzającego można dodać w szczegółach pracownika po kliknięciu w imię i nazwisko pracownika z dowolnego miejsca w systemie lub w zakładce:

  • KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO bezpośrednio po wprowadzeniu danych pracownika bez konieczności przechodzenia do innych zakładek,

Umowa organu zarządzającego - wystawianie umowy

  • KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

Umowa organu zarządzającego - jak ją dodać w systemie?

W oknie dodawania umowy należy wybrać wynagrodzenie w kwocie brutto oraz określić okres obowiązywania umowy. Należy również ustawić odpowiedni próg podatkowy (automatyczny, pierwszy (17%), drugi (32%)). Opcja AUTOMATYCZNY jest podstawiana domyślnie, wtedy system samodzielnie będzie pilnował momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego i po przekroczeniu dochodu w kwocie 85 528 zł będzie naliczony podatek 32%. Wybierając pierwszy próg, system będzie naliczał cały czas 17%, nawet w momencie przekroczenia. Przy wyborze drugiego progu zaliczka będzie naliczana od stawki 32%.

Rozliczenie wynagrodzenia na podstawie listy płac

Umowa organu zarządzającego powinna zostać rozliczona na podstawie listy płac, którą należy wygenerować w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ.

Umowa organu zarządzającego - lista płac dla członków zarządu

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie powołania nie stanowi podstawy do oskładkowania ubezpieczeniami ZUS. W związku z tym od wypłaconego wynagrodzenia należy potrącić jedynie podatek dochodowy PIT-4 (17% lub 32%) po wcześniejszym uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu (KUP) - zawsze w wysokości 250,00 zł.

Umowa organu zarządzającego - lista płac

Generowanie zaliczki na podatek PIT-4

Podatek dochodowy naliczony od wynagrodzenia członków zarządu należy wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY PRACOWNIKÓW (PIT-4).

Umowa organu zarządzającego - zaliczka na podatek dochodowy PIT-4

Deklaracje roczne

W związku z tym, że wynagrodzenie dla organu zarządzającego opodatkowane jest na zasadach ogólnych, po zakończonym roku należy wykazać dochód na deklaracji PIT-11.

W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11). Dochody organu zarządzającego powinny zostać wykazane w pozycji E 6.

Umowa organu zarządzającego - zeznanie PIT-11

 

Po zakończeniu roku należy wygenerować również zbiorczą deklarację roczną PIT-4R w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT-4R).