Praca na etacie i działalność gospodarcza

Jak praca na etacie i działalność gospodarcza wpływa na składki ZUS? Jeżeli przedsiębiorca poza prowadzeniem działalności gospodarczej jest zatrudniony również na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu osiąga wynagrodzenie wyższe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku kalendarzowym, wówczas z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obowiązkowo będzie podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Praca na etacie i działalność gospodarcza a wyrejestrowanie z ubezpieczeń 

Podejmując zatrudnienie przedsiębiorca zmuszony będzie do złożenia deklaracji ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania z bieżących ubezpieczeń.

Deklarację można wygenerować poprzez  START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA). 

Praca na etacie i działalność gospodarcza - ZUS ZWUA

Następnie należy wybrać osobę, dla której ma być wygenerowana deklaracja.

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczenia ZUS. Wyrejestrowania należy dokonać nie później niż 7 dnia od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień rozpoczęcia umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - wypełnienie ZUS ZWUA

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule Jak wypełnić ZUS ZWUA. Wygenerowaną deklarację należy przekazać do ZUS.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Po wygenerowania deklaracji ZUS ZWUA należy utworzyć deklarację zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (ZUS ZZA).

Praca na etacie i działalność gospodarcza - ZUS ZZA

W deklaracji ZUS ZZA konieczne jest podanie takiej samej daty powstania obowiązku ubezpieczenia jak data wyrejestrowania na ZUS ZWUA.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - zgłoszenie na ZUS ZZA

 
Rejestracji należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o pracę. Obie deklaracje można wysłać do ZUS bezpośrednio z naszego systemu. Aby zostały przekazane w odpowiedniej kolejności należałoby przekazać je w zestawie, co wyjaśnione zostało w opracowaniu: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Deklaracja rozliczeniowa

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Jeżeli umowa o pracę zaczyna obowiązywać w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji ZUS DRA należy skorzystać z opcji częściowe składki w celu proporcjonalnego naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W okienko częściowe składki należy wprowadzić liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt) do momentu zawarcia umowy o pracę, czyli ilość dni za które przedsiębiorca powinien opłacić składki społeczne.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - częściowe składki

Praca na etacie i działalność gospodarcza - zmiana schematu opłacania składek

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji za okres, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu społecznemu, należy dokonać zmiany schematu opłacania składek w systemie poprzez USTAWIENIA  »  PODATKI » ZUS » OGÓLNE.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - schemat składek

W schemacie składek należy wybrać opcję: Tylko zdrowotne, a jeśli przedsiębiorca ma prawo do opłacania preferencyjnych składek, wybiera opcję "Tylko zdrowotne - 2 letnia ulga dla nowych firm", zaś w sytuacji gdy korzysta ze składek od dochodu "Tylko zdrowotne - składki od dochodu".  Dzięki temu w kolejnym miesiącu zostanie naliczona na DRA jedynie składka zdrowotna.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska