0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca na etacie i działalność gospodarcza

Wielkość tekstu:

Jak praca na etacie i działalność gospodarcza wpływa na składki ZUS? Jeżeli przedsiębiorca poza prowadzeniem działalności gospodarczej jest zatrudniony również na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu osiąga wynagrodzenie wyższe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku kalendarzowym, wówczas z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obowiązkowo będzie podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Praca na etacie i działalność gospodarcza a wyrejestrowanie z ubezpieczeń 

Podejmując zatrudnienie przedsiębiorca zmuszony będzie do złożenia deklaracji ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania z bieżących ubezpieczeń. Deklarację można wygenerować poprzez  START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA). 

Praca na etacie i działalność gospodarcza - ZUS ZWUA

Następnie należy wybrać osobę, dla której ma być wygenerowana deklaracja.

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczenia ZUS. Wyrejestrowanie należy wysłać do ZUS nie później niż 7 dnia od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień rozpoczęcia umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - jak wypełnić ZWUA

Przykład 1.

Umowa o pracę rozpoczęła się 1 marca 2022 roku wówczas na ZUS ZWUA w rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać 1 marca.

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule Jak wypełnić ZUS ZWUA.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Po wygenerowania deklaracji ZUS ZWUA należy utworzyć deklarację zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (ZUS ZZA).

Praca na etacie i działalność gospodarcza - ZUS ZZA

W deklaracji ZUS ZZA konieczne jest podanie takiej samej daty powstania obowiązku ubezpieczenia jak data wyrejestrowania na ZUS ZWUA.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - zgłoszenie na ZUS ZZA

Przykład 2.
Umowa o pracę rozpoczęła się 1 marca 2022 roku na ZUS ZWUA w rubryce “wyrejestrowanie od dnia” podano 1 marca 2022r. Wówczas na ZZA w polu Data powstaniu obowiązku ubezpieczenia podaje się 1 marca 2022r..
 
Rejestracji należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o pracę. Obie (ZWUA i ZZA) deklaracje można wysłać do ZUS bezpośrednio z naszego systemu. Aby zostały przekazane w odpowiedniej kolejności należałoby przekazać je w zestawie, co wyjaśnione zostało w opracowaniu: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Deklaracja rozliczeniowa

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Jeżeli umowa o pracę zaczyna obowiązywać w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji ZUS DRA, gdy pojawi się okno dialogowe należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję „częściowe składki” w celu proporcjonalnego naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W okienko, które się pojawi należy wprowadzić liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt) do momentu zawarcia umowy o pracę, czyli ilość dni za które przedsiębiorca powinien opłacić składki społeczne.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - częściowe składki

Przedsiębiorcy zobowiązani są do comiesięcznego wysyłania deklaracji DRA do ZUS. Termin wysyłki DRA dla poszczególnych firm został opisany w artykule: Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i ZUS.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - zmiana schematu opłacania składek

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji za okres, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu społecznemu, należy dokonać zmiany schematu opłacania składek w systemie poprzez USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - schemat składek

W schemacie składek należy wybrać opcję: Tylko zdrowotne, a jeśli przedsiębiorca ma prawo do opłacania preferencyjnych składek, wybiera opcję "Tylko zdrowotne - 2 letni preferencyjny ZUS", zaś w sytuacji gdy korzysta ze składek od dochodu "Tylko zdrowotne - mały ZUS plus".  Dzięki temu w kolejnym miesiącu zostanie naliczona na DRA jedynie składka zdrowotna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów