0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypłata i rozliczenie dywidendy w systemie wFirma.pl

  • dywidendy

Wielkość tekstu:

Dywidendy wypłacane są w spółkach kapitałowych, jako część wypracowanego zysku dla akcjonariuszy.

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość rozliczenia tego rodzaju wynagrodzenia.

Opcja dodawania dywidendy pojawi się w systemie, tylko jeśli w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE będzie zaznaczona opcja "spółka".

 

Dywidendy dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną

Dodawanie pracownika

W pierwszej kolejności należy w systemie dodać osoby uprawnione do otrzymywania dywidendy. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA »DODAJ DANE RĘCZNIE lub UDOSTĘPNIJ KWESTIONARIUSZ ONLINE i uzupełnić wymagane pola. Zalecane jest określenie działu firmy np. "Zarząd" - to w znaczny sposób ułatwi pracę podczas generowania listy płac.

 Dywidendy dodanie pracownika

Dodawanie umowy w celu wypłaty dywidendy

Następnie należy dodać umowę, na podstawie której dokonywana będzie wypłata dywidendy w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » DYWIDENDA. Pojawi się okno, w którym należy wybrać pracownika, dla którego dodawana jest umowa, określić wysokość dywidendy w kwocie brutto (przed opodatkowaniem) a także okres obowiązywania niniejszej umowy.

 

 Dywidendy dodawanie
 

Dodawanie umowy dywidendy w systemie jest tylko na potrzeby rozliczeniowe. Wypłata dywidendy odbywa się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. W związku z tym nie ma możliwości wydrukowania umowy.

Umowa jest możliwa do dodania także z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY. Po zaznaczeniu pracownika należy nakierować kursor na opcję WYSTAW i wybrać opcję UMOWĘ » DYWIDENDA.

Dywidendy generowanie umowy

 

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość dodawania umowy dla wielu pracowników  jednoczenie z zakładki KADRY » PRACOWNICY. Po zaznaczeniu pracowników należy wybrać opcję WYSTAW » UMOWĘ. Dla każdego z nich otworzy się okno z możliwością wyboru rodzaju umowy i wprowadzenia jej parametrów.

Generowanie listy płac

Udokumentowanie i rozliczenie wypłaty dywidendy dokonuje się na podstawie listy płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (ZBIORCZĄ) lub LISTĘ PŁAC (DYWIDENDY).

 Dywidendy lista płac

 

Listę płac można wygenerować dla wszystkich pracowników. Można jednak również wybrać opcję "dla wybranych pracowników" i po posegregowaniu po dziale zaznaczyć tylko pracowników danego działu.

Rozliczenie podatku dochodowego

Wypłata dywidendy nie stanowi podstawy do naliczania składek ZUS. Natomiast należy naliczyć od niej zryczałtowany podatek dochodowy 19% (PIT-8A). Można go wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY (PIT-8A).

 Dywidendy podatek

Deklaracje roczne

Ponieważ dywidenda nie jest opodatkowana na zasadach ogólnych, dochodu tego nie wykazuje się na deklaracjach rocznych PIT-11, a wypłacane wynagrodzenie należy wykazać jedynie w deklaracji rocznej PIT-8AR. W celu wygenerowania deklaracji rocznej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT-8AR).

 Dywidendy podatek za pracownika

Deklaracje PIT 8AR przekazuje wysyła się w wersji elektronicznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów