Wypłata i rozliczenie dywidendy w systemie wFirma.pl

Dywidendy wypłacane są w spółkach kapitałowych, jako część wypracowanego zysku dla akcjonariuszy.

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość rozliczenia tego rodzaju wynagrodzenia.

Opcja dodawania dywidendy pojawi się w systemie, tylko jeśli w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE » RODZAJ DZIAŁALNOŚCI będzie zaznaczona opcja "podmiot niebędący osobą fizyczną".

 

Dywidendy dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną

Dodawanie pracownika

W pierwszej kolejności należy w systemie dodać osoby uprawnione do otrzymywania dywidendy. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » DODAJ i uzupełnić wymagane pola. Zalecane jest określenie działu firmy np. "Zarząd" - to w znaczny sposób ułatwi pracę podczas generowania listy płac.

 

Dodawanie pracownika w celu wypłaty dywidendy

 

Dodawanie umowy w celu wypłaty dywidendy

Następnie należy dodać umowę, na podstawie której dokonywana będzie wypłata dywidendy w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » DYWIDENDA. Pojawi się okno, w którym należy wybrać pracownika, dla którego dodawana jest umowa, określić wysokość dywidendy w kwocie brutto (przed opodatkowaniem) a także okres obowiązywania niniejszej umowy.

 

Dodawanie umowy dla wypłaty dywidendy

 

Dodawanie umowy dywidendy w systemie jest tylko na potrzeby rozliczeniowe. Wypłata dywidendy odbywa się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. W związku z tym nie ma możliwości wydrukowania umowy.

Generowanie listy płac

Udokumentowanie i rozliczenie wypłaty dywidendy dokonuje się na podstawie listy płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ

 

Generowanie listy płac dla dywidendy

 

Listę płac można wygenerować dla wszystkich pracowników. Można jednak również wybrać opcję "dla wybranych pracowników" i po posegregowaniu po dziale zaznaczyć tylko pracowników danego działu. W ten sposób można wygenerować listę płac osobą dla wypłat dywidendy, a osobą dla reszty pracowników.

Rozliczenie podatku dochodowego

Wypłata dywidendy nie stanowi podstawy do naliczania składek ZUS. Natomiast należy naliczyć od niej zryczałtowany podatek dochodowy 19% (PIT-8A). Można go wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY (PIT-8A).

 

Zryczałtowany podatek dochodowy naliczone od dywidendy

Deklaracje roczne

Ponieważ dywidenda nie jest opodatkowana na zasadach ogólnych, dochodu tego nie wykazuje się na deklaracjach rocznych PIT-11, a wypłacane wynagrodzenie należy wykazać jedynie w deklaracji rocznej PIT-8AR. W celu wygenerowania deklaracji rocznej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT-8AR).

 

Rozliczenie dywidendy w deklaracji rocznej