0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Plan kont - pełna księgowość w systemie wFirma dla biur

 • plan kont

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma dla biur rachunkowych przy kontach dla których prowadzone są pełne księgi rachunkowe należy dodać plan kont.

Jak dodać plan kont dla pełnej księgowości?

Sposób definiowania planu kont w systemie określa się podczas dodawania roku obrotowego w zakładce USTAWIENIA»  PODATKI » ROK OBROTOWY I OKRESY KSIĘGOWE » ROK OBROTOWY » DODAJ » DEFINIOWANIE PLANU KONT.Jak dodać plan kont?

Definiowanie planu kont

W pierwszym roku prowadzenia księgowości w systemie wfirma.pl do wyboru będą dwa typu tworzenia planu kont:

 • zastosuj wzorcowy plan kont - wybranie tej opcji spowoduje utworzenie wzorcowego planu kont oraz wzorcowych schematów księgowych; (bardzo wygodne rozwiązanie, skorzystanie z tej funkcji daje możliwość szybkiego startu w systemie z możliwością dopisania kont jakie będą dodatkowo potrzebne)
 • utwórz własny plan kont - po wybraniu tej opcji możesz zaimportować lub utworzyć własny plan kont. Wybranie tej opcji nie spowoduje utworzenia ani przeniesienia schematów księgowych - musisz utworzyć je samodzielnie.

W kolejnym roku pojawi się trzecia możliwość:

 • skopiuj plan kont z poprzedniego roku obrotowego - wybranie tej opcji spowoduje utworzenie planu kont na podstawie ostatniego roku obrotowego wraz z przypisanymi schematami księgowymi.

Wzorcowy plan kont - dodawanie kont

Aby dodać własne konto we wzorcowym planie kont należy przejść do zakładki USTAWIENIA »  PODATKI »PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE. Plan kont zawsze przypisywany jest do danego roku obrotowe stąd filtr roku obrotowego. Nawigacja po planie kont może odbywać się z poziomu ścieżki jaka pojawia się nad planem kont jeżeli wejdziemy w dany zespół czy grupę.

 

Dodawanie konta syntetycznego

Następnie przechodzimy do zespołu i grupy kont w którym chcemy dodać nowe konto klikając na nazwę zespołu, następnie grupy i jeżeli chcemy dodać konto syntetyczne to klikamy DODAJ KONTO będą na poziomie grupy.

Podczas dodawania konta należy uzupełnić jego typ:

 • bilansowe
 • rozliczeniowe (jest podrodzajem konta bilansowego)
 • wynikowe
 • pozabilansowe

co będzie miało wpływ na to z jakimi oznaczeniami konta będą wykazywane w JPK_KR.

Dodawanie konta analitycznego

Jeżeli chcemy dodać konto analityczne należy przejść do ostatniego poziomu konta w którym chcemy dodać konto analityczne i po kliknięciu na ostatni poziom pojawi się możliwość dodawania konta analitycznego.

Utwórz własny plan kont

Jeżeli podczas definiowania planu kont w roku obrotowym wskażemy utwórz własny plan kont pojawią się na planie kont dwie możliwości - import z pliku lub tworzenie całkowicie własnego planu kont.

Import planu kont z innych systemów

Jeżeli w USTAWIENIA»  PODATKI » ROK OBROTOWY I OKRESY KSIĘGOWE » ROK OBROTOWY » DODAJ » DEFINIOWANIE PLANU KONT wybrano UTWÓRZ WŁASNY to aby zaimportować plan kont należy w zakładce USTAWIENIA »  PODATKI »PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE wybrać akcję IMPORTUJ  Z PLIKU.

Pojawi się wówczas okno importowe w którym należy załączyć plik ułożony wg podanego wzoru.

Tworzenie własnego planu kont

Jeżeli podczas definiowania roku obrotowego wybrano UTWÓRZ WŁASNY PLAN KONT w zakładce USTAWIENIA»  PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE dla tego kont pojawi się jedynie katalog zespołów kont do którego będzie można wpisywać własne konta.

Konto syntetyczne

W celu dodania konta syntetycznego należy kliknąć na zespół w którym konto ma się znaleźć i wybrać DODAJ KONTO.

Konto analityczne

Konta analityczne można dodać będą na ostatnim poziomie zbudowanej syntetyki. Można stworzyć podkonta do kolejnego poziomu szczegółowości.

Konto kartotekowe

Konta kartotekowe tworzymy otwierając nawias kwadratowy [ który wywoła katalogi zdefiniowanych w systemie słowników:

 • kontrahent (CRM » KONTRAHENCI)
 • pracownik (KADRY » PRACOWNICY)
 • udziałowiec
 • pojazd (EWIDENCJE » POJAZDY)
 • konto bankowe (USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE)
 • środek trwały i wnip (EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY)
 • kasa (USTAWIENIA » INNE » KASA » DODAJ KASĘ)
 • magazyn (USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » DODAJ MAGAZYN)

Pryz kontach kartotekowych pojawia się dodatkowo filtr analityki. Filtr analityki pomaga zawęzić zakres kategorii słownika jaki ma się podpowiadać przy danym koncie. Używany jest najczęściej przy środkach trwałych w celu zawężenia podpowiadanej analityki do środków trwałych z konkretnej kategorii KŚT.

Przykład 1 - jeżeli chcemy by przy koncie 013 podpowiadały się same środki trwałe z grupy 7 to należy w polu Filtr analityki wpisać: ([KŚT]>=700) oraz ([KŚT]=<790)

Przykład 2 -  jeżeli chcemy by przy koncie 073 podpowiadały się same środki trwałe z grupy 742 i 741 to należy w polu filtr analityki wpisać:  ([KŚT]=742) oraz ([KŚT]=741)

Konto pozabilansowe

Aby dodać konto pozabilansowe należy przejść na katalog główny - listę zespołów kont i wówczas wybrać DODAJ KONTO.

Jak wydrukować plan kont?

Plan kont można wydrukować z każdego poziomu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE za pomocą opcji DRUKUJ » DRUKUJ.

drukowanie planu kont

Dodatkowo przed pobraniem w formie PDF planu kont możliwy jest jego podgląd za pomocą opcji DRUKUJ » PODGLĄD WYDRUKU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów