0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysyłanie wiadomości za pomocą funkcji Zapytaj Eksperta w systemie wFirma dla biur

Wielkość tekstu:

Wsparcie techniczne użytkowników korzystających z systemu wFirma dla Biur Rachunkowych jest bezpłatne i dostępne zarówno przy aktywnym pakiecie, jak przy pakiecie, którego data ważności upłynęła. Szef biura ma możliwość zadania pytania, które tematycznie odnosić będzie się do technicznych kwestii działania systemu. Pytanie może zostać wysłane z konta biura rachunkowego i z konta klienta. Odpowiedzi na wysłane pytania udzielają eksperci z działu księgowego, kadrowego i technicznego. Zwracając uwagę na łatwy dostęp do funkcji Zapytaj Eksperta jest ona dostępna z 3 poziomów w systemie.

Pytanie do ekspertów serwisu może wysłać wyłącznie szef biura.

Funkcja Zapytaj Eksperta na koncie z aktywnym pakietem

Wysłanie wiadomości do eksperta możliwe jest poprzez:

  • wybranie opcji POMOC, która znajduje się pod ikoną ze znakiem zapytania"?", która jest dostępna w menu w prawym górnym rogu ekranu obok ikony użytkownika. W oknie które się pojawi należy wybrać opcję POPROŚ O POMOC;

Funkcja Zapytaj Eksperta - Poproś o pomoc

  • kliknięcie ikony użytkownika, która znajduje się w prawym, górnym rogu » MOJE PYTANIA » UTWÓRZ SPRAWĘ;

Funkcja Zapytaj Eksperta - Moje pytania

  • przejście do zakładki START » WIADOMOŚCI » UTWÓRZ SPRAWĘ.

Funkcja Zapytaj Eksperta - Start, wiadomości

Funkcja Zapytaj Eksperta na koncie bez ważnego pakietu

Możliwość skorzystania z funkcji Zapytaj Eksperta nie zostaje zablokowana w chwili wygaśnięcia ważności pakietu. Szef biura ma możliwość stałego wysyłania wiadomości do eksperta. W celu utworzenia sprawy z konta bez ważnego pakietu należy po zalogowaniu się na nie, przejść analogicznie jak w przypadku konta o aktywnym pakiecie do zakładki START » WIADOMOŚCI, a następnie wybrać opcję UTWÓRZ SPRAWĘ.

Tworzenie sprawy przy wykorzystaniu funkcji Zapytaj Eksperta

Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ SPRAWĘ i przejściu do odpowiedniej zakładki istnieje możliwość wyszukania odpowiedzi na poszukiwane zagadnienie. Pomocna w jej odnalezieniu jest możliwość skorzystania z list rozwijanych w polach WYBIERZ KATEGORIĘ oraz WYBIERZ TEMAT. Dzięki zastosowaniu tych filtrów, wyświetlone zostaną odnośniki do artykułów najbardziej zbliżone do szukanego zagadnienia. Po kliknięciu w odnośnik, użytkownik zostanie przeniesiony do artykułu pomocy, w którym zawarte są szczegółowe informacje w danym zakresie.

W przypadku, gdy użytkownik nie odnajdzie odpowiedzi, należy na dole okna, w sekcji “Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie?” kliknąć opcję NIE, aby móc zadać pytanie Ekspertowi.

Funkcja Zapytaj Eksperta - Wybierz kategorię

  • W polu Imię i Nazwisko należy wprowadzić dane osoby, która kieruje pytanie.
  • Pole Temat pytania umożliwia wpisanie tematu sprawy. Temat sprawy ważny jest zarówno dla ekspertów, którzy otrzymują daną sprawę, a także dla Użytkownika, ponieważ odpowiednio sformułowany temat pozwoli w łatwy sposób odszukać sprawę w archiwum wiadomości.
  • W Twoje pytanie należy wpisać w pole treść pytania. Jeśli w analizie sprawy pomocne okazać się mogą pliki lub zrzuty ekranu można je załączyć poprzez wybranie opcji Załącz pliki.

Funkcja Zapytaj Eksperta - Dane użytkownika

W celu załączenia pliku z komputera należy go zaznaczyć i przeciągnąć na wyznaczone pole.

 Funkcja Zapytaj Eksperta - Załącz plik

Drugim rozwiązaniem jest kliknięcie opcji WYBIERZ i wybranie pliku z dysku komputera.

Funkcja Zapytaj Eksperta - Załączanie pliku

Wysyłanie utworzonej sprawy do eksperta

W celu wysłania przygotowanej sprawy do eksperta należy kliknąć opcję WYŚLIJ.

Zamknięcie okna zgłoszenia możliwe jest poprzez wybranie ikony x, która znajduje się w prawym, górnym rogu okna lub poprzez kliknięcie opcji ANULUJ.

W systemie możliwe jest zapisanie roboczej wersji sprawy poprzez kliknięcie opcji ZAPISZ WERSJĘ ROBOCZĄ. W ten sposób treść wiadomości zostanie zapisana nawet po zamknięciu okna.

Funkcja Zapytaj Eksperta - Wyślij, anuluj

Treść wersji roboczej będzie widoczna przy ponownym wybraniu opcji UTWÓRZ SPRAWĘ.

Wysłana sprawa będzie widoczna w zakładce START » WIADOMOŚCI i w zakładce MOJE PYTANIA.

Funkcja Zapytaj Eksperta - Moje pytania

Każda sprawa posiada indywidualny numer, który widoczny jest w kolumnie Numer sprawy. W kolumnie Ostatnia aktywność wyświetlona jest godzina i data ostatniej dokonywanej zmiany w sprawie.

Odpowiedź eksperta na sprawę

Po otrzymaniu odpowiedzi od eksperta będzie widoczna czerwona ikona przy awatarze Użytkownika, gdzie po kliknięciu na nią należy przejść do Moje pytania.

Funkcja Zapytaj Eksperta - Awatar

Podgląd wiadomości będzie możliwy z poziomu zakładki START » WIADOMOŚCI i z zakładki MOJE PYTANIA. Nowa wiadomość będzie miała pogrubiony tytuł i będzie przy niej widoczna ikona dymka.

Funkcja Zapytaj Eksperta - Pogrubiony tytuł

Po kliknięciu w tytuł sprawy zostaną wyświetlone treści korespondencji. Z poziomu podglądu sprawy możliwe jest wysłanie kolejnej wiadomości, poprzez wpisanie treści w pole TWOJA WIADOMOŚĆ » WYŚLIJ.

Funkcja Zapytaj Eksperta - Twoja wiadomość
 

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanej

Wiadomość otrzymana od eksperta będzie oznaczona jako nowa do momentu, gdy nie zostanie udzielona na nią odpowiedź lub, gdy nie zostanie oznaczona jako przeczytana. W celu oznaczenia sprawy jako przeczytanej należy zaznaczyć pole przy danej sprawie i wybrać opcje OZNACZ JAKO PRZECZYTANE.

 Oznaczanie sprawy jako odczytanej

Archiwizacja sprawy

Sprawy, które zostały już zakończone można zarchiwizować. W tym celu należy zaznaczyć sprawę i wybrać opcję ARCHIWIZUJ.

W jaki sposób zarchiwizować sprawę?

Po wykonaniu tej czynności sprawa będzie widoczna, gdy w filtrze Status archiwizacji zostanie ustawiona wartość "archiwizowane". Po wybraniu we wspomnianym filtrze pustej wartości wyświetlone zostaną wszystkie sprawy. Sprawa zarchiwizowana oznaczona będzie ikoną księgi.

Statusy spraw w systemie

Wybranie w filtrze wartości niearchiwizowane umożliwi wyświetlenie wszystkich aktualnych spraw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów