Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić?

Jeżeli na wystawionej fakturze pojawi się błąd dotyczący części opisowej, która nie wpływa bezpośrednio na wysokość podatku, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą dane formalne. Jej wystawienie będzie zasadne w sytuacji, gdy błąd dotyczy danych nabywcy lub sprzedawcy (jego imienia, nazwiska, nazwy firmy bądź adresu), daty sprzedaży, daty i metody płatności, jednostki miary, czy błędnie zastosowanej adnotacji np. metoda kasowa lub odwrotne obciążenie.

Wystawianie faktury korygującej dane formalne

W systemie wfirma faktura korygująca dane formalne zarówno u czynnego podatnika VAT, jak i u podatnika zwolnionego z VAT jest wystawiana w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona, a następnie w górnym menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.

Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić

Wówczas pojawi się okno, w którym należy wprowadzić poprawne dane formalne z obowiązkowym podaniem przyczyny korekty w polu UZASADNIENIE KOREKTY.

Faktura korygująca dane formalne - uzasadnienie

Jeżeli błąd wystąpił w nazwie, adresie czy też w numerze identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, należy zaznaczyć okno ZMIEŃ DANE (widoczne przy polu nabywcy),

Faktura korygująca dane formalne - zmienianie danych

następnie wprowadzić prawidłowe informacje.

Faktura korygująca dane formalne - zmiana danych nabywcy

Po zapisaniu faktura korygująca zostanie ujęta w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Natomiast przy pierwotnej fakturze pojawi się specjalne oznaczenie: Faktura korygująca dane formalne -  oznaczenie .

Tego typu faktury nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT oraz w Księdze Przychodów i Rozchodów lub w Ewidencji Przychodów (w przypadku podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu). Wystawioną fakturę korygującą dane formalne podpina się pod fakturę pierwotną.

Faktura korygująca z dodaniem adnotacji o podzielonej płatności

Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę na sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności to ma obowiązek ujęcia na fakturze adnotacji "Mechanizm podzielonej płatności". W przypadku jej braku sprzedawca może dokonać poprawy poprzez wystawienie faktury korygującej lub nabywca może wystawić notę korygującą, którą przekaże sprzedawcy.

W systemie, aby wystawić fakturę korygującą z dodaniem adnotacji "Mechanizm podzielonej płatności" należy skorzystać ze ścieżki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę pierwotną, do której ma być wystawiona korekta, a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.

Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić

W oknie wystawiania korekty w polu UZASADNIENIE KOREKTY należy wprowadzić informację, że korekta następuje z przyczyny dodania adnotacji o podzielonej płatności.

Faktura korygująca dane formalne - mechanizm podzielonej płatności

Po zapisaniu wystawiona faktura korygująca dane formalne nie jest księgowana do żadnej ewidencji. Należy ją przekazać nabywcy i drugą kopię sprzedawca powinien przechowywać wraz z fakturą pierwotną.

Więcej w temacie wystawienia faktur z adnotacją o podzielonej płatności można przeczytać w artykule: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?