Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić?

Jeżeli na wystawionej fakturze pojawi się błąd dotyczący części opisowej, która nie wpływa bezpośrednio na wysokość podatku, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą dane formalne. Jej wystawienie będzie zasadne w sytuacji, gdy błąd dotyczy danych nabywcy lub sprzedawcy (jego imienia, nazwiska, nazwy firmy bądź adresu), daty sprzedaży, daty i metody płatności, jednostki miary, czy błędnie zastosowanej adnotacji np. metoda kasowa lub odwrotne obciążenie.

Wystawianie faktury korygującej dane formalne

W systemie wfirma faktura korygująca dane formalne zarówno u czynnego podatnika VAT, jak i u podatnika zwolnionego z VAT jest wystawiana w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona, a następnie w górnym menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.

Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić

Wówczas pojawi się okno, w którym należy wprowadzić poprawne dane formalne z obowiązkowym podaniem przyczyny korekty w polu UZASADNIENIE KOREKTY.

Faktura korygująca dane formalne - uzasadnienie

Jeżeli błąd wystąpił w nazwie, adresie czy też w numerze identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, należy zaznaczyć okno ZMIEŃ DANE (widoczne przy polu nabywcy),

Faktura korygująca dane formalne - zmienianie danych

następnie wprowadzić prawidłowe informacje.

faktura korygująca dane formalne

Warto zaznaczyć opcję ZAPISZ ZMIANY DO KATALOGU KONTRAHENTÓW, ponieważ kolejna wystawiana faktura, będzie zawierać już prawidłowe dane nabywcy. Po zapisaniu faktura korygująca zostanie ujęta w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Natomiast przy pierwotnej fakturze pojawi się specjalne oznaczenie: Faktura korygująca dane formalne -  oznaczenie .

Tego typu faktury nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT oraz w Księdze Przychodów i Rozchodów lub w Ewidencji Przychodów (w przypadku podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu). Wystawioną fakturę korygującą dane formalne podpina się pod fakturę pierwotną.

Faktura korygująca z dodaniem adnotacji o podzielonej płatności

Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę na sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności to ma obowiązek ujęcia na fakturze adnotacji "Mechanizm podzielonej płatności". W przypadku jej braku sprzedawca może dokonać poprawy poprzez wystawienie faktury korygującej lub nabywca może wystawić notę korygującą, którą przekaże sprzedawcy.

W systemie, aby wystawić fakturę korygującą z dodaniem adnotacji "Mechanizm podzielonej płatności" należy skorzystać ze ścieżki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę pierwotną, do której ma być wystawiona korekta, a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.

Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić

W oknie wystawiania korekty w polu UZASADNIENIE KOREKTY należy wprowadzić informację, że korekta następuje z przyczyny dodania adnotacji o podzielonej płatności.

Faktura korygująca dane formalne - mechanizm podzielonej płatności

Po zapisaniu wystawiona faktura korygująca dane formalne nie jest księgowana do żadnej ewidencji. Należy ją przekazać nabywcy i drugą kopię sprzedawca powinien przechowywać wraz z fakturą pierwotną.

Więcej w temacie wystawienia faktur z adnotacją o podzielonej płatności można przeczytać w artykule: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?