Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić

Faktura korygująca dane formalne - czynny podatnik VAT

Faktura korygująca dane formalne jest wystawiana w zakładce PRZYCHODY, gdzie należy zaznaczyć fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona, a następnie w górnym menu wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ DANE FORMALNE.

Faktura korygująca dane formalne - zakładka przychody

Wówczas pojawi się okno, w którym należy wprowadzić poprawne dane formalne z obowiązkowym podaniem przyczyny korekty w polu Uzasadnienie korekty:

Faktura korygująca dane formalne - uzasadnienie

Jeżeli błąd wystąpił w nazwie, adresie czy też w numerze identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, należy zaznaczyć okno Zmień dane i wprowadzić prawidłowe informacje.

faktura korygująca dane formalne - Nabywca

Faktura korygująca dane formalne - zmiana danych

Po zapisaniu faktura korygująca zostanie ujęta w zakładce Przychody. Natomiast przy pierwotnej fakturze pojawi się specjalne oznaczenie: Faktura korygująca dane formalne -  oznaczenie .

Tego typu faktury nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT oraz w Księdze Przychodów i Rozchodów lub w Ewidencji Przychodów (w przypadku podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu).

Faktura korygująca dane formalne - podatnik zwolniony z VAT (nievatowiec)

W celu wystawienia faktury korygującej dane formalne faktury, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać KORYGUJ » DANE FORMALNE.

Faktura korygująca dane formalne - nievatowiec

Wówczas pojawi się okno, w którym należy wprowadzić poprawne dane formalne z obowiązkowym podaniem przyczyny korekty w polu Uzasadnienie korekty:

Faktura korygująca dane formalne - uzasadnienie

Jeżeli błąd wystąpił w nazwie, adresie czy też w numerze identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, należy zaznaczyć okno Zmień dane i wprowadzić prawidłowe informacje.

faktura korygująca dane formalne - Nabywca

Faktura korygująca dane formalne - zmiana danych

Po zapisaniu faktura korygująca zostanie ujęta w zakładce Przychody. Natomiast przy pierwotnej fakturze pojawi się specjalne oznaczenie Faktura korygująca dane formalne -  oznaczenie .

Tego typu faktury nie są ujmowane w Księdze Przychodów i Rozchodów lub w Ewidencji Przychodów (w przypadku podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu) - zmieniają jedynie dane formalne.