Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić?

Faktura korygująca dane formalne zarówno u czynnego podatnika VAT, jak i u podatnika zwolnionego z VAT jest wystawiana w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona, a następnie w górnym menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.

Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić

Wówczas pojawi się okno, w którym należy wprowadzić poprawne dane formalne z obowiązkowym podaniem przyczyny korekty w polu UZASADNIENIE KOREKTY.

Faktura korygująca dane formalne - uzasadnienie korekty

Jeżeli błąd wystąpił w nazwie, adresie czy też w numerze identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, należy zaznaczyć okno ZMIEŃ DANE (widoczne przy polu nabywcy),

Faktura korygująca dane formalne - jak zmienić dane

następnie wprowadzić prawidłowe informacje.

Faktura korygująca dane formalne - wprowadzenie poprawnych danych

Po zapisaniu faktura korygująca zostanie ujęta w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Natomiast przy pierwotnej fakturze pojawi się specjalne oznaczenie: Faktura korygująca dane formalne -  oznaczenie .

Tego typu faktury nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT oraz w Księdze Przychodów i Rozchodów lub w Ewidencji Przychodów (w przypadku podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu). Wystawioną fakturę korygującą dane formalne podpina się pod fakturę pierwotną.