Udostępnienie kont klientom biura rachunkowego

Szef biura rachunkowego ma możliwość założenia, a następnie udostępnienia kont nowym klientom, którzy zwrócą się bezpośrednio do biura z zamiarem podjęcia współpracy.

Jak udostępnić konto klientowi

Aby przekazać klientowi dostęp do systemu, należy z pozycji konta danej firmy przejść do zakładki USTAWIENIA isekcji INNE » UŻYTKOWNICY. Następnie poprzez opcję DODAJ należy utworzyć dostęp dla przedsiębiorcy lub pracownika (jako pracownik przedsiębiorcy). W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Ważne jest to, aby pamiętać, że adres e-mail będzie loginem dla klienta.

Po uzupełnieniu wszystkich informacji w pozycji UPRAWNIENIA należy wybrać opcję PRZEDSIĘBIORCA.

udostępnienie konta klientowi biura rachunkowego

Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ przedsiębiorca zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników. Jego konto będzie nieaktywne.

udostępnienie konta klientowi biura rachunkowego

Następnie na podany adres e-mail użytkownika zostanie wysłany link do aktywacji konta. Po naciśnięciu odnośnika w wiadomości e-mail, użytkownik zostanie przekierowany do strony, która umożliwi mu aktywację konta i ustawienie hasła. Przy ustaleniu hasła do logowania, użytkownik powinien zaakceptować regulaminu serwisu. Następnie będzie mógł zalogować się do systemu wFirma (loginem jest adres e-mail użytkownika).

Jeśli użytkownika nie aktywował konta, należy wybrać ikonę udostępnienie konta klientowi biura rachunkowego i ponownie wysłać do niego wiadomość z odnośnikiem do aktywacji konta.

udostępnienie konta klientowi biura rachunkowego

Po aktywacji konta przez użytkownika przy jego adresie e-mail ikona nieaktywnego konta zniknie. Po nakierowaniu kursora na ikonę sesji udostępnienie konta klientowi biura rachunkowegomożna sprawdzić czy aktualnie użytkownik jest zalogowany. W tabeli widoczny jest również ostatnie logowanie.

udostępnienie konta klientowi biura rachunkowego

Różnice pomiędzy użytkownikiem o uprawnieniach Przedsiębiorca a Księgowy

Udostępnienie konta z uprawnieniami Przedsiębiorcy oznacza przydzielenie dostępu, który ma z góry przypisaną widoczność do modułów. Użytkownik ten nie ma dostępu do:

  • zakładki Kadry - tutaj widoczność jest całkowicie zablokowana,

  • samodzielnego wyliczania podatków i generowania deklaracji - może jedynie podejrzeć te, które zostały utworzone przez pracowników biura rachunkowego,

  • bieżącego podglądu zapisów w zakładce Ewidencje - widoczność z możliwością samodzielnego pobrania ewidencji uruchamia się wraz z oznaczeniem wybranego miesiąca jako zamkniętego,

  • analiz z prognozą podatków.

Użytkownikowi Księgowy można natomiast dowolnie przydzielić uprawnienia. W tym celu po jego dodaniu należy go zaznaczyć na liście i z menu wybrać opcję Uprawnienia oraz odznaczyć moduły lub poszczególne funkcje, których użytkownik nie będzie widzieć po zalogowaniu do systemu.

udostępnienie konta klientowi biura rachunkowego

Więcej informacji o uprawnieniach użytkowników w biurze rachunkowym zawiera artykuł: System uprawnień użytkowników w biurze rachunkowym.