Udostępnienie kont klientom biura rachunkowego

Szef biura rachunkowego ma możliwość założenia, a następnie udostępnienia kont nowym klientom, którzy zwrócą się bezpośrednio do biura z zamiarem podjęcia współpracy.

Jak udostępnić konto klientowi

Aby przekazać klientowi dostęp do systemu, należy z pozycji konta danej firmy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY. Następnie poprzez opcję Dodaj nowego użytkownika należy utworzyć dostęp dla przedsiębiorcy lub pracownika (jako pracownik przedsiębiorcy). Niezbędne jest wskazanie:

  • adresu mailowego, który będzie loginem,
  • nadanie hasła (hasło nowy użytkownik powinien zmienić po pierwszy logowaniu).

Po uzupełnieniu wszystkich informacji w pozycji UPRAWNIENIA należy wybrać opcję PRZEDSIĘBIORCA lub PRACOWNIK.

Nowemu użytkownikowi należy przekazać informacje na temat wprowadzonego adresu e-mail i hasła oraz adres strony do logowania: mojebiuro24.pl/logowanie-do-firmy.

Różnice pomiędzy użytkownikiem Przedsiębiorca a Pracownik

Udostępnienie konta z uprawnieniami Przedsiębiorcy oznacza przydzielenie dostępu, który ma z góry przypisaną widoczność do modułów. Użytkownik ten nie ma dostępu do:

  • zakładki Kadry - tutaj widoczność jest całkowicie zablokowana,

  • samodzielnego wyliczania podatków i generowania deklaracji - może jedynie podejrzeć te, które zostały utworzone przez pracowników biura rachunkowego,

  • bieżącego podglądu zapisów w zakładce Ewidencje - widoczność z możliwością samodzielnego pobrania ewidencji uruchamia się wraz z oznaczeniem wybranego miesiąca jako zamkniętego,

  • analiz z prognozą podatków.

Użytkownikowi Pracownik można natomiast dowolnie przydzielić uprawnienia. W tym celu po jego dodaniu należy go zaznaczyć na liście i z menu wybrać opcję Uprawnienia oraz odznaczyć moduły lub poszczególne funkcje, których użytkownik nie będzie widzieć po zalogowaniu do systemu.