Udostępnienie kont klientom biura rachunkowego

Szef biura rachunkowego ma możliwość założenia, a następnie udostępnienia kont nowym klientom, którzy zwrócą się bezpośrednio do biura z zamiarem podjęcia współpracy.

Jak udostępnić konto klientowi

Aby przekazać klientowi dostęp do systemu, należy z pozycji konta danej firmy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY. Następnie poprzez opcję DODAJ należy utworzyć dostęp dla przedsiębiorcy lub pracownika (jako pracownik przedsiębiorcy). W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Ważne jest to, aby pamiętać, że adres e-mail będzie loginem dla klienta. Po uzupełnieniu wszystkich informacji w pozycji UPRAWNIENIA należy wybrać opcję PRZEDSIĘBIORCA.

Udostępnienie konta klientowi biura rachunkowego - Użytkownicy

Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ przedsiębiorca zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników. Jego konto będzie nieaktywne.

Następnie na podany adres e-mail użytkownika zostanie wysłany link do aktywacji konta.

 

Po naciśnięciu odnośnika w wiadomości e-mail, użytkownik zostanie przekierowany do strony, która umożliwi mu aktywację konta i ustawienie hasła. Przy ustaleniu hasła do logowania, użytkownik powinien zaakceptować regulaminu serwisu. Następnie będzie mógł zalogować się do systemu wFirma (loginem jest adres e-mail użytkownika).

 

Jeśli użytkownika nie aktywował konta, należy kliknąć na ikonę "Konto nieaktywne" i ponownie wysłać do niego wiadomość z odnośnikiem do aktywacji konta.

Po aktywacji konta przez użytkownika przy jego adresie e-mail ikona nieaktywnego konta zniknie. Po nakierowaniu kursora na ikonę sesji , można sprawdzić czy aktualnie użytkownik jest zalogowany. W tabeli widoczny jest również ostatnie logowanie.

 

Różnice pomiędzy użytkownikiem o uprawnieniach Przedsiębiorca a Księgowy

Udostępnienie konta z uprawnieniami Przedsiębiorcy oznacza przydzielenie dostępu, który ma z góry przypisaną widoczność do modułów. Użytkownik ten nie ma dostępu do:

  • zakładki Kadry - tutaj widoczność jest całkowicie zablokowana,

  • samodzielnego wyliczania podatków i generowania deklaracji - może jedynie podejrzeć te, które zostały utworzone przez pracowników biura rachunkowego,

  • bieżącego podglądu zapisów w zakładce Ewidencje - widoczność z możliwością samodzielnego pobrania ewidencji uruchamia się wraz z oznaczeniem wybranego miesiąca jako zamkniętego,

  • analiz z prognozą podatków.

Użytkownikowi Księgowy można natomiast dowolnie przydzielić uprawnienia. W tym celu po jego dodaniu należy go zaznaczyć na liście i z menu wybrać opcję UPRAWNIENIA oraz odznaczyć moduły lub poszczególne funkcje, których użytkownik nie będzie widzieć po zalogowaniu do systemu.

Więcej informacji o uprawnieniach użytkowników w biurze rachunkowym zawiera artykuł: System uprawnień użytkowników w biurze rachunkowym.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz