Otwieranie i zamykanie okresów księgowych

W systemie możliwe jest otwieranie i zamykanie okresów księgowych, tak aby zminimalizować możliwość dokonania nieświadomych zmian w okresach, które zostały już rozliczone poprzez wyliczenie zobowiązań podatkowych.

Otwieranie i zamykanie okresów księgowych

W celu zmiany statusów księgowych (otwieranie, zamykanie) miesiąca należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE.

Otwieranie i zamykanie okresów księgowych

Wówczas pojawią się wszystkie miesiące oraz przypisane do nich statusy. Aby zmienić status wybranego miesiąca należy go zaznaczyć oraz z górnego menu wybrać opcję USTAW STATUS, następnie należy wybrać odpowiedni status księgowy.

Otwieranie i zamykanie okresów księgowych - ustawienia statusu

Status okresu księgowego

Status:

  • OTWARTY - przypisywany jest automatycznie, w trakcie jego obowiązywania istnieje możliwość wystawiania faktur, rozliczania płatności oraz wprowadzania wydatków,

  • W TRAKCIE KSIĘGOWANIA - istnieje możliwość dodawania wpisów oraz ich modyfikowania w ewidencjach, jak i rozliczania płatności,

  • ZAMKNIĘTY - w trakcie jego obowiązywania nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian w ewidencjach za ten okres, natomiast istnieje możliwość wglądu oraz generowania wydruków.

Zmiana statusu powinna nastąpić po wyliczeniu podatków oraz wygenerowaniu deklaracji za dany okres.

Możliwa jest jednoczesna zmiana statusu kilku miesięcy.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz