Przypinanie konta wfirma do biura rachunkowego w systemie mojebiuro24.pl

Użytkownicy systemu wfirma.pl mają możliwość przypięcia istniejącego już konta na wfirma.pl do konta biura rachunkowego prowadzącego księgowość klientów w systemie mojebiuro24.pl, w celu przekazania uprawnień do rozliczania swojej firmy.

Co oznacza podpięcie do biura rachunkowego?

Przypięcie konta przedsiębiorcy na wfirma.pl do wybranego biura rachunkowego w systemie mojebiuro24.pl powoduje przekazanie dla biura rachunkowemu pełnej zależności konta oraz wyłącznego dostępu do części modułów i funkcji, które w ramach zawartej z nim umowy będą obsługiwane. Dlatego przypięcie do biura rachunkowego powinno nastąpić po zaakceptowaniu warunków współpracy i podpisaniu umowy z wybranym biurem.

Użytkownik nie będzie mieć dostępu do funkcji pozwalającej na samodzielne generowanie wyliczeń zaliczek na podatek dochodowy oraz deklaracji podatkowych i ZUS przedsiębiorcy. Obowiązek ten przejmuje na siebie biuro rachunkowe.

W zakładce EWIDENCJE będą widoczne rejestry VAT oraz ewidencja księgowa (KPiR lub Ewidencja przychodów w przypadku ryczałtu), ale użytkownik będzie miał do nich dostęp dopiero po zamknięciu okresu księgowego. Podgląd i możliwość wydruku ewidencji pojawi się po wprowadzeniu wszystkich dokumentów za dany okres i zamknięciu danego okresu księgowego przez biuro rachunkowe. 

Odpięcia konta przedsiębiorcy od wybranego biura rachunkowego może dokonać wyłącznie użytkownik określony jako szef biura rachunkowego.

Dlaczego część modułów nie jest widoczna?

Wyłączenie przedsiębiorcy dostępu do części modułów dotychczas widocznych spowodowane jest głównie przeniesieniem odpowiedzialności za prawidłowość zapisów i wyliczeń na biuro rachunkowe.

Jak przypiąć konto na wfirma.pl do wybranego biura rachunkowego?

Użytkownik (klient biura) musi korzystać z aktywnego pakietu Księgowość online, zatem jeżeli korzysta z pakietu Zarządzanie sprzedażą, to w pierwszej kolejności powinien zmienić pakiet na Księgowość online w zakładce USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » ZMIEŃ. Szczegóły w artykule: Zmiana pakietu.

W celu integracji użytkownik (klient biura) musi na swoim koncie przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY. W pojawiającym się oknie należy wybrać opcję PRZYPNIJ.

Przypinanie konta wfirma do biura - ustawienia systemu

Następnie należy podać adres e-mail biura rachunkowego (jest to adres, na którym założone jest konto Szefa biura rachunkowego - należy go pozyskać od wybranego przez siebie biura) oraz określić uprawnienia jako ADMINISTRATOR. Na koniec należy wybrać opcję ZAPISZ.

Przypinanie konta wfirma do biura - definiowanie uprawnień

Po zapisaniu pojawi się dodatkowe okno z komunikatem informującym o przekazaniu wybranemu biuru rachunkowemu uprawnień do konta (czyli do zarządzania kontem firmy utworzonym na wfirma.pl) oraz koniecznością zaakceptowania regulaminu świadczenia usług mojebiuro24.pl.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz