Przypinanie istniejącego konta na wfirma.pl do biura rachunkowego w mojebiuro24

Użytkownicy mają możliwość przypięcia istniejącego już konta na wfirma.pl do biura rachunkowego w serwisie mojebiuro24.pl.

Co oznacza podpięcie do biura rachunkowego?

Przypięcie konta przedsiębiorcy na wfirma.pl do wybranego biura rachunkowego w serwisie mojebiuro24.pl powoduje przekazanie biuru rachunkowemu pełnej zależności konta oraz wyłącznego dostępu do części modułów i funkcji, które w ramach zawartej z nim umowy będą obsługiwane. Dlatego przypięcie do biura rachunkowego powinno nastąpić po zaakceptowaniu warunków współpracy i podpisaniu umowy z wybranym biurem.

Brak zakładki Kadry - w imieniu użytkownika biuro będzie obsługiwać cały moduł Kadr i w związku z tym nie będzie on widoczny dla przedsiębiorcy. Działania prowadzone w module Kadr mają odzwierciedlenie w księgowaniach, dlatego użytkownik nie będzie obecnie widział tego modułu po przypięciu swojego konta do biura.

Użytkownik nie będzie mieć również dostępu do funkcji pozwalającej na samodzielne generowanie wyliczeń zaliczek na PIT oraz podatków. Obowiązek ten przejmuje na siebie biuro rachunkowe.

W zakładce Ewidencje będą widoczne rejestry VAT oraz ewidencja księgowa (KPiR lub ewidencja przychodów w przypadku ryczałtu), ale użytkownik będzie miał do nich dostęp dopiero po zamknięciu okresu księgowego przez biuro rachunkowe. Podgląd i możliwość wydruku ewidencji pojawi się po wprowadzeniu wszystkich dokumentów za dany okres. 

Odpięcia konta przedsiębiorcy od wybranego biura rachunkowego może dokonać wyłącznie użytkownik określony jako szef biura rachunkowego.

Dlaczego część modułów nie jest widoczna?

Wyłączenie przedsiębiorcy dostępu do części modułów dotychczas widocznych spowodowane jest głównie przeniesieniem odpowiedzialności za prawidłowość zapisów i wyliczeń na biuro rachunkowe.

Jak przypiąć konto na wfirma.pl do wybranego biura rachunkowego?

Użytkownik (klient biura) musi korzystać z aktywnego pakietu Księgowość online, zatem jeżeli korzysta z pakietu Zarządzanie sprzedażą, to w pierwszej kolejności powinien zmienić go na Księgowość online w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET.

W celu integracji użytkownik (klient biura) musi na swoim koncie przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY oraz wybrać opcję Przypnij użytkownika.

W adresie e-mail należy podać adres biura rachunkowego (jest to adres, na którym założone jest konto Szefa biura rachunkowego - należy go pozyskać od wybranego przez siebie biura), ustawić Uprawnienia na Administratora i  zapisać zmiany.

przypisanie firmy do biura 

Po zapisaniu pojawi się dodatkowe okno z komunikatem informującym o przekazaniu wybranemu biuru rachunkowemu uprawnień do konta (czyli do zarządzania firmą) oraz koniecznością zaakceptowania regulaminu serwisu mojebiuro24.pl.