0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Partie magazynowe w rozbudowanym magazynie

Wielkość tekstu:

Za pomocą partii magazynowych pilnowane są ilości posiadanych pozycji magazynowych, które wprowadzono na stan w określonym dniu i po określonym koszcie. Dzięki partiom magazynowym możliwe jest analizowanie kosztów, jak również analiza zysku.

Produkty na magazynie 

W systemie prowadzenie gospodarki magazynowej możliwe jest z dwóch poziomów:

1. Katalogu produktów, który dostępny jest w pakiecie bez magazynu lub gdy wyłączony jest moduł magazynowy w zakładce USTAWIENIA w sekcji INNE » MAGAZYN. W katalogu możliwe jest ręczne ustawianie stanu produktów bez tworzenia partii produktów (w tym przypadku nie jest wyliczany zysk i nie powstają partie magazynowe). Dostępny jest on w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY.


partie magazynowe

2. Magazyn rozbudowany, który dostępny jest w pakiecie z magazynem (Księgowość online + magazyn lub Zarządzanie sprzedażą + magazyn).  Dostępny jest on w zakładce MAGAZYN. Rozbudowany magazyn działa zgodnie z metodą FIFO lub metodą FEFO (jeśli zostały włączone daty ważności partii), w którym stany zmienia się tylko na podstawie dokumentów magazynowych. Każde przyjęcie produktów (PW, PZ, faktura zakupu) tworzy nowe partie magazynowe.


partie magazynowe

Jak działają partie magazynowe w rozbudowanym magazynie?

 • Każde przyjęcie magazynowe (dokument PZ, PW lub faktura zakupu) tworzy nową partię produktu zawierającą wskazaną cenę oraz ilość przyjmowanego produktu. Partię można podglądnąć z poziomu: MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie klikamy na nazwę produktu i w wyświetlonym oknie przechodzimy do podzakładki MAGAZYN » sekcja PARTIE PRODUKTU.


partie magazynowe

W przypadku pomyłki w cenie partii udostępniona jest możliwość zmiany ceny niewydanej partii produktu. W tym celu należy zmodyfikować dokument PZ lub fakturę kosztową (jeśli nie został rozliczony okres księgowy) i zmienić cenę produktu. Wówczas system po zapisaniu zaktualizuje cenę partii na poprawną.

 • Podczas dodawania lub modyfikacji produktu można jedynie operować walutą PLN. Natomiast podczas przyjęcia towaru na podstawie PZ lub faktury zakupu możliwe jest wprowadzenie cen w walucie obcej. W wyniku takiego działania cena powstałej partii magazynowej przeliczana jest na PLN według odpowiedniego kursu - z dnia poprzedzającego datę wystawienia PZ/faktury zakupu.


partie magazynowe

Podczas tworzenia danej partii magazynowej brana jest pod uwagę w przypadku metody FiFo (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło) fizyczna data dodania dokumentu przyjęcia. Natomiast w przypadku metody FeFo (pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło) brana jest pod uwagę fizyczna data ważności produktu (w tym przypadku nie ma znaczenia data przyjęcia partii).

Aby rozbudowany magazyn działał poprawnie przy rozliczaniu poszczególnych partii towarów konieczne jest zachowanie chronologii wpisów. Datę wprowadzenia produktów do systemu można skontrolować w historii aktywności, którą można wyświetlić po najechaniu na ikonkę partie magazynowe , widoczną w ostatniej kolumnie w zakładce dokumentów magazynowych.

 • Magazyn działa na zasadach FIFO (co pierwsze przyszło pierwsze schodzi) lub FEFO (co pierwsze traci ważność pierwsze schodzi), jeśli została włączona w systemie funkcja dat ważności. Powstałe podczas przyjęć magazynowych partie magazynowe brane są pod uwagę podczas liczenia zysku na fakturze sprzedaży.


partie magazynowe

Zysk liczony jest następującym wzorem: cena sprzedaży netto - cena przyjęcia według partii, która zeszła przy sprzedaży.

 • Jeśli dostępność danej partii produktu skończy się to brana jest pod uwagę cena z kolejnej partii.


partie magazynowe

Partie magazynowe w rozbudowanym magazynie na przykładzie

Przykład 1.  Przypadek w metodzie FiFo (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).

 1. Produkt "A" został utworzony z przypisaną ceną zakupu - 10 zł netto. Następnie nastąpiło jego przyjęcie za pomocą dokumentu PZ nr 4, 10 szt po 15 zł netto za sztukę. Następnie nastąpiło kolejne przyjęcie za pomocą dokumentu PZ nr 5, 10 szt po 25 zł netto za sztukę. Po utworzeniu w systemie wymienionych dokumentów PZ powstają następujące partie produktu "A":
  1. partia nr 1 (na screenie partia 12505345) - 10 szt po 15 zł netto,

  2. partia nr 2 (na screenie partia 12505357) - 10 szt po 25 zł netto.

   partie magazynowe

 2. Nastąpiła sprzedaż 20 szt produktu "A" po 30 zł netto za jedną sztukę. Więc faktura została wystawiona na cenę sprzedaży 600 zł netto.
 3. Wyliczamy zysk ze sprzedaży (system wykonuje to automatycznie). W tym celu należy wyliczyć koszt - czyli wartość przyjęcia według partii, która zeszła przy sprzedaży:
  1. partia nr 1 - 150 zł netto (10 szt po 15 zł netto)
  2. partia nr 2 - 250 zł netto (10 szt po 25 zł netto)
 4. Otrzymujemy koszt 400 zł. Zatem zysk wykazany na fakturze będzie wynosił 200 zł (600 zł - 400 zł).
  partie magazynowe
 5. Nastąpiło kolejne przyjęcie za pomocą dokumentu PZ nr 6, 10 szt po 10 zł netto za sztukę oraz 10 szt po 20 zł netto za sztukę. Po utworzeniu w systemie wymienionych dokumentów PZ powstają następujące partie produktu "A":

  1. partia nr 3 (na screenie partia 160198) - 10 szt po 10 zł netto,
  2. partia nr 4 (na screenie partia 160201) - 10 szt po 20 zł netto.
   partie magazynowe
 6. Następnie sprzedaż 20 szt produktu A po 35 zł netto daje cenę sprzedaży 700 zł netto. Zysk zostanie wyliczony na podstawie partii 3 i 4 gdzie koszt wynosi 100 zł (10 szt x 10 zł) + 200 zł (10 szt x 20 zł). Po odjęciu otrzymanego kosztu (300 zł) od przychodu otrzymujemy zysk 400 zł.


partie magazynowe

Przykład 2. Przypadek w metodzie FeFo (pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło).

 1. Produkt "A" (z włączonymi datami ważności) został utworzony z przypisaną ceną zakupu - 10 zł netto. Następnie nastąpiło jego przyjęcie za pomocą dokumentu PZ nr 1, 10 szt po 15 zł netto za sztukę. Następnie nastąpiło kolejne przyjęcie za pomocą dokumentu PZ nr 2, 10 szt po 25 zł netto za sztukę. Po utworzeniu w systemie wymienionych dokumentów PZ powstają następujące partie produktu "A":
  1. partia nr 1 (na screenie partia 160204) - 10 szt po 15 zł netto (data ważności 01.11.2019 r.),
  2. partia nr 2 (na screenie partia 160207) - 10 szt po 25 zł netto (data ważności 31.10.2019 r.).

   partie magazynowe w datach ważności
 2. Nastąpiła sprzedaż 15 szt produktu "A" po 30 zł netto za jedną sztukę. Więc faktura została wystawiona na cenę sprzedaży 450 zł netto.
 3. Wyliczamy zysk ze sprzedaży (system wykonuje to automatycznie). W tym celu należy wyliczyć koszt - czyli wartość przyjęcia według partii, która zeszła przy sprzedaży:
  1. partia nr 1 - 75 zł netto (5 szt po 15 zł netto)
  2. partia nr 2 - 250 zł netto (10 szt po 25 zł netto)
 4. Otrzymujemy koszt 325 zł. Zatem zysk wykazany na fakturze będzie wynosił 125 zł (450 zł - 325 zł).

  partie magazynowe - zysk z partią z datą ważności

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów