Partie magazynowe w rozbudowanym magazynie

Partie magazynowe w rozbudowanym magazynie

Rozróżniamy w systemie:
 1. Katalog produktów (wyłączony moduł magazynowy w zakładce USTAWIENIA w sekcji INNE » MAGAZYN) w którym stany produktów można zmieniać ręcznie (nie jest wyliczany zysk ani nie powstają partie magazynowe). Dostępny jest on w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY.
 2. Magazyn rozbudowany (włączony moduł magazynowy w zakładce USTAWIENIA w sekcji INNE » MAGAZYN) działający zgodnie z metodą FIFO, w którym stany zmienia się tylko na podstawie dokumentów magazynowych. Każde przyjęcie produktów (PW, PZ, faktura zakupu) tworzy nowe partie magazynowe. Moduł (zakładka Magazyn) dostępny jest tylko dla płatników VAT w pakietach: “ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ + ROZBUDOWANY MAGAZYN” oraz “KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + ROZBUDOWANY MAGAZYN”.

Partie magazynowe w rozbudowanym magazynie - opis działania:

 1. Podczas dodawania/modyfikacji produktu można jedynie operować walutą PLN. Natomiast podczas przyjęcia towaru na podstawie PZ lub faktury zakupu możliwe jest wprowadzenie cen w walucie obcej. W wyniku takiego działania cena powstałej partii magazynowej przeliczana jest na PLN według kursu księgowego (z dnia poprzedzającego datę wystawienia PZ/faktury zakupu).
 2. Każde przyjęcie magazynowe (dokument PZ, PW lub faktura zakupu) tworzy nową partię produktu z rzeczywistą ceną z tego przyjęcia (kliknięcie w nazwę produktu >> zakładka: magazyn >> tabela: partie magazynowe), niezależnie od katalogowej ceny zakupu dodanej podczas dodawania/modyfikowania produktu.

 3. Podczas tworzenia danej partii magazynowej brana jest pod uwagę fizyczna data dodania dokumentu przyjęcia, a nie data wystawienia wprowadzona na dokumencie.Aby rozbudowany magazyn działał poprawnie przy rozliczaniu poszczególnych partii towarów konieczne jest zachowanie chronologii wpisów. Datę wprowadzenia do systemu można skontrolować w historii aktywności po najechaniu na ikonkę partie magazynowe w ostatniej kolumnie w zakładce dokumentów magazynowych.

 4. Magazyn działa na zasadach FIFO (co pierwsze przyszło pierwsze schodzi). Powstałe podczas przyjęć magazynowych partie magazynowe brane są pod uwagę podczas liczenia zysku na fakturze sprzedaży (cena sprzedaży minus cena przyjęcia według partii).

 5. Jeśli dostępność danej partii magazynowej się skończy to brana jest pod uwagę cena z kolejnej partii.

 6. W zakładce USTAWIENIA w sekcji INNE » MAGAZYN możliwe jest zaznaczenie opcji “Włącz ujemne stany magazynowe” która sprawia, że w przypadku braku partii magazynowych do liczenia zysku będą brane pod uwagę wirtualne ujemne partie. Cena jaka dla nich będzie pobierana będzie ceną zakupu wpisaną na karcie produktu (definiowana podczas dodawania/modyfikacji produktu).

Partie magazynowe w rozbudowanym magazynie - przykład

 1. Produkt A po cenie zakupu wpisanej na karcie produktu 10 zł netto. Przyjęcie (PZ/1) 10 szt produktu A po 15 zł netto w dacie 01.10. i przyjęcie (PZ/2) 10 szt produktu A po 25 zł netto w dacie 21.11. Powstają dwie partie:

  1. pierwsza: 10 szt po 15 zł netto,

  2. druga: 10 szt po 25 zł netto.

partie magazynowe

 1. Sprzedaż 25 szt produktu A po 30 zł netto w dacie 21.11 daje cenę sprzedaży 750 zł netto. Wykorzystane zostaną do liczenia zysku:

  1. pierwsza partia: 10 szt x 15 zł = 150 zł,

  2. druga partia: 10 szt x 25 zł = 250 zł,

  3. brakujące 5 sztuk w przypadku włączenia opcji ujemne stany magazynowe - cena wpisana na karcie produktu: 5 szt x 10 zł = 50 zł.

 2. Otrzymujemy koszt 450 zł. Zatem zysk wykazany na fakturze będzie wynosił 300 zł (750 zł - 450 zł).partie magazynowe

 3. Kolejne przyjęcie (PZ/3) 10 szt produktu A po 15 zł netto w dacie 22.11 sprawi, że zysk wyliczony na fakturze zostanie automatycznie przeliczony uwzględniając przyjęcie magazynowe. Zostanie zastąpiona wirtualna ujemna partia (5 szt) rzeczywistą partią wynikająca z dokumentu magazynowego. Zysk na fakturze zostanie zrewidowany o brakujące 5 sztuk x 15 zł. Zatem ostatecznie będzie on wynosił 275 zł.partie magazynowe

 4. Po tej operacji dostępne będzie na magazynie 5 szt produktu w cenie zakupu po 15 zł.partie magazynowe