Dekompletacja produktów

W pakietach z rozbudowanym magazynem (Księgowość online + magazyn, Zarządzanie sprzedażą + magazyn) możliwa jest dekompletacja produktów na części składowe.

W module MAGAZYN » PRODUKT » DODAJ PRODUKT należy wprowadzić nazwę i opis nowego artykułu (np. zestaw komputerowy), który będzie podlegał dekompletacji.

 

Dekompletacja produktów

Następnie należy przejść do zakładki Kompletacja i tam wprowadzić części, które będą wchodziły w skład produktu głównego. Poprzez opcję dodawanie nowego produktu, materiał zostanie dodany do listy w kompletacji. Następnie należy określić ilość danych pozycji wchodzących w skład dekompletowanego produktu.

Dekompletacja produktów

Przed dokonaniem demontażu produktu należy uzupełnić stan magazynowy (MAGAZYN » PRZYJĘCIE) , na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ.

Dekompletacja produktów

Następnie można będzie dokonać dekompletacji. W tym celu należy przejść do zakładki PRODUKCJA » NOWE ZLECENIE » DEMONTAŻ.

Dekompletacja produktów

Pojawi się okno Dodawania nowego dokumentu ZPD, gdzie w polu Treść, należy dodać demontowany produkt. Po zapisaniu okna pojawi się zlecenie produkcyjne demontażu (ZPD) ze statusem: nowe.

Dekompletacja produktów

Po zapisaniu okna należy zaznaczyć utworzone zlecenie oraz wybrać z górnego paska opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ.

Dekompletacja produktów

Status zlecenia zmieni się na zakończone. Zakończenie zlecenia produkcyjnego spowoduje powstanie nowych produktów, zmieniając automatycznie stany magazynowe poszczególnych elementów składowych. Zmniejszy się stan produktu demontowanego a wzrośnie elementów składowych oraz powstaną powiązane dokumenty PW i RW.