Dekompletacja produktów na części składowe

W pakietach z rozbudowanym magazynem (Księgowość online + magazyn, Zarządzanie sprzedażą + magazyn) możliwa jest dekompletacja produktów na części składowe.

W module MAGAZYN » PRODUKT » PRODUKT » DODAJ PRODUKT należy wprowadzić nazwę i opis nowego artykułu (np. zestaw komputerowy), który będzie podlegał dekompletacji.

Dekompletacja produktów - Okno dodawania nowego produktu

Następnie należy wprowadzić typ produktu - KOMPLET. Po zaznaczeniu typu produktu należy przejść do uaktywnionej zakładki KOMPLETACJA oraz wprowadzić części, które będą wchodziły w skład produktu głównego. Poprzez opcję dodawanie nowego produktu, materiał zostanie dodany do listy w kompletacji. Następnie należy określić ilość danych pozycji wchodzących w skład dekompletowanego produktu.

Dekompletacja produktów - Zakładka kompletacja

Przed dokonaniem demontażu produktu należy uzupełnić stan magazynowy (MAGAZYN » PRODUKTY » PRZYJĘCIE) , na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ.

Dekompletacja produktów - Okno dekompletacji produktu na podstawie PZ

Po wprowadzeniu na magazyn towaru użytkownik może dokonać jego dekompletacji. W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKCJA » NOWE ZLECENIE » DEMONTAŻ.

Dekompletacja produktów - Jak wykonać demontaż produktu

Pojawi się okno Dodawania nowego dokumentu ZPD, gdzie w polu Treść, należy dodać demontowany produkt. Po zapisaniu okna pojawi się zlecenie produkcyjne demontażu (ZPD) ze statusem: NOWE.

Dekompletacja produktów - Status zlecenia produkcyjnego demontażu ZPD

Gdy zostanie dokonany demontaż towaru należy zaznaczyć utworzone zlecenie i wybrać z górnego paska opcję REALIZACJA » ZAKOŃCZ PRODUKCJĘ.

Dekompletacja produktów - Zakończenie produkcji towaru

Status zlecenia zmieni się na ZAKOŃCZONE. Zakończenie zlecenia produkcyjnego spowoduje powstanie nowych produktów, zmieniając automatycznie stany magazynowe poszczególnych elementów składowych. Zmniejszy się stan produktu demontowanego, a wzrośnie elementów składowych oraz powstaną powiązane dokumenty PW i RW.