Przypinanie i odpinanie pracowników biura

Szef biura rachunkowego w dowolnym momencie może przypinać oraz odpinać pracowników biura do konta danego klienta z poziomu kokpitu, z nadaniem ich odpowiednich uprawnień jako:

  • Księgowy - ma możliwość m.in. wprowadzania dokumentów księgowych (przychody, wydatki) oraz ma dostęp do ewidencji i rejestrów,
  • Opiekun (w tym główny opiekun) - oprócz ww. uprawnień posiada m.in. możliwość zmiany statusów księgowych miesięcy, dodawania deklaracji, wyliczania podatków i ZUS,
  • Kadrowy - ma możliwość wprowadzania dokumentacji kadrowej w zakładce KADRY (dodawać pracowników, sporządzania listy płac, rachunków itp.) oraz generowania deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych do ZUS i wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla pracownika.

Przypinanie księgowego

Aby przypiąć pracownika z funkcją Księgowy do firmy, należy w kokpicie biura zaznaczyć danego klienta oraz wybrać opcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ KSIĘGOWYCH.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - przypinanie księgowych

W oknie Przypinanie istniejącego użytkownika do firmy należy zaznaczyć wybranego pracownika (lub pracowników) oraz wybrać ZAPISZ

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - dodawanie księgowego

Przypinanie kadrowego

Aby przypiąć pracownika z funkcją Kadrowy do firmy, należy w kokpicie biura zaznaczyć danego klienta oraz wybrać opcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ KADROWYCH.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - przypinanie kadrowego

W oknie Przypinanie istniejącego użytkownika do firmy należy zaznaczyć wybranego pracownika (lub pracowników) oraz wybrać ZAPISZ.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - dodawanie kadrowego

Przypinanie opiekuna

Aby do danej firmy przypisać pracownika z funkcją Opiekun, należy zaznaczyć danego użytkownika oraz wybrać UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ OPIEKUNÓW.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - opcja przypinania księgowych

Do danego klienta można przypisać więcej niż jednego Opiekuna.

W systemie można oznaczyć również opiekuna głównego. Oznaczenia dokonuje się na koncie klienta. Aby tego dokonać należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY, gdzie należy zaznaczyć właściwego użytkownika i z górnego menu wybrać opcję GŁÓWNY OPIEKUN.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - główny opiekun

Wówczas na koncie przedsiębiorcy w zakładce BIURO » STRONA GŁÓWNA przy nazwisku danego opiekuna pojawi się ikona Przypinanie i odpinanie pracowników biura - ikona, informująca o statusie opiekuna głównego.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - oznaczenie na stronie głównej

Informacja o głównym opiekunie pojawi się także na liście firm w widoku kokpitu biura rachunkowego.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - oznaczenie opiekuna na liście firm

Odpinanie użytkowników

Aby odpiąć wcześniej przypiętego do firmy pracownika należy zaznaczyć firmę klienta oraz z górnego menu wybrać opcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA. W oknie odpinania użytkownika należy wybrać z listy pracownika, który ma zostać odpięty od danej firmy oraz kliknąć ODEPNIJ.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - odpinanie użytkownika

Odpinanie użytkowników jest możliwe także na koncie klienta w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY, gdzie należy zaznaczyć właściwego użytkownika i z górnego menu wybrać opcję ODEPNIJ.      

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - odpinanie pracownika

Odpinania użytkowników może dokonać wyłącznie szef biura.