0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przypinanie i odpinanie pracowników biura

Wielkość tekstu:

Szef biura rachunkowego prowadzącego księgowość klientów w systemie mojebiuro24.pl w dowolnym momencie może przypinać oraz odpinać pracowników biura do konta danego klienta z poziomu kokpitu, z nadaniem ich odpowiednich uprawnień jako:

  • Księgowy - ma możliwość m.in. wprowadzania dokumentów księgowych (przychody, wydatki) oraz ma dostęp do ewidencji i rejestrów,
  • Opiekun (w tym główny opiekun) - oprócz ww. uprawnień posiada m.in. możliwość zmiany statusów księgowych miesięcy, dodawania deklaracji, wyliczania podatków i ZUS,
  • Kadrowy - ma możliwość wprowadzania dokumentacji kadrowej w zakładce KADRY (dodawać pracowników, sporządzania listy płac, rachunków itp.) oraz generowania deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych do ZUS i wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla pracownika.

Dodawanie pracownika do konta biura

Przed przypięciem pracownika biura do konkretnego konta firmy klienta wraz określeniem jego uprawnień należy dodać pracownika do konta biura rachunkowego. W tym celu na koncie biura należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE »UŻYTKOWNICY, gdzie należy wybrać opcję DODAJ.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - dodawanie użytkownika

W wyświetlonym oknie należy podać wymagane dane, w tym adres e-mail pracownika, jego imię i nazwisko oraz opcjonalnie numer telefonu. Uprawnienia należy określić jako UŻYTKOWNIK.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura po raz pierwszy

Przypięcia pracownika do konta biura w systemie mojebiuro24.pl może dokonać wyłącznie użytkownik oznaczony jako Szefbiura.

Po dodaniu pracownika do konta biura można przypiąć go do konta lub też kilku kont klientów, określając rodzaj jego uprawnień jako księgowy, kadrowy lub opiekun (w tym opiekun główny).

Przypinanie księgowego

Aby przypiąć pracownika z funkcją Księgowy do firmy należy przejść do kokpitu biura,

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - lista firm

następnie zaznaczyć danego klienta oraz wybrać opcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ KSIĘGOWYCH.

 Przypinanie i odpinanie pracowników biura - przypięcie kadrowego

W oknie Przypinanie istniejącego użytkownika do firmy należy zaznaczyć wybranego pracownika (lub pracowników) i wybrać ZAPISZ.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - jak przypiąć kadrowego?

Przypinanie kadrowego

Aby przypiąć pracownika z funkcją Kadrowy do firmy, należy w kokpicie biura zaznaczyć danego klienta oraz wybrać opcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ KADROWYCH.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - przypięcie kadrowego

W oknie Przypinanie istniejącego użytkownika do firmy należy zaznaczyć wybranego pracownika (lub pracowników) oraz wybrać ZAPISZ.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - jak przypiąć kadrowego?

Przypinanie opiekuna

Aby do danej firmy przypiąć pracownika z funkcją Opiekun, należy zaznaczyć firmę danego klienta oraz wybrać UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ OPIEKUNÓW.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - opiekun

W oknie Przypinanie opiekuna do firmy należy zaznaczyć wybranego pracownika (lub pracowników) oraz wybrać ZAPISZ.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura w wfirma.pl

Do danego konta klienta można przypisać więcej niż jednego Opiekuna.

W systemie można oznaczyć również opiekunagłównegoOznaczenia dokonuje się bezpośrednio na koncie klienta. Aby tego dokonać należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, gdzie w wyświetlonym oknie należy zaznaczyć właściwego użytkownika i z górnego menu wybrać opcję GŁÓWNY OPIEKUN.


Przypinanie i odpinanie pracowników biura - główny opiekun w kokpicie biura

Wówczas na koncie przedsiębiorcy w zakładce START » STRONA GŁÓWNA przy nazwisku danego opiekuna pojawi się ikona Przypinanie i odpinanie pracowników biura - opiekun główny, informująca o statusie opiekuna głównego.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - oznaczenie opiekuna głównego na koncie klienta

Informacja o głównym opiekunie pojawi się także na liście firm w widoku kokpitu biura rachunkowego.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - opiekun firmy

Odpinanie użytkowników

Aby odpiąć wcześniej przypiętego do firmy pracownika należy zaznaczyć firmę klienta oraz z górnego menu wybrać opcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA. W oknie odpinania istniejącego użytkownika należy wybrać z listy pracownika, który ma zostać odpięty od danej firmy oraz kliknąć ODEPNIJ.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - odpięcie użytkownika

Odpinanie użytkowników jest możliwe także na koncie klienta w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, gdzie należy zaznaczyć właściwego użytkownika i z górnego menu wybrać opcję ODEPNIJ.

Przypinanie i odpinanie pracowników biura - przypięcie opiekuna głównego

Odpinania użytkowników może dokonać wyłącznie szefbiura.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów