System uprawnień użytkowników w biurze rachunkowym

W zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY administrator (szef biura) posiada możliwość dowolnego nadawania oraz zmieniania uprawnień użytkownikom (pracownikom biura). Aby ograniczyć dostęp dla danego użytkownika, należy zaznaczyć danego pracownika oraz wybrać w pasku zadań opcję UPRAWNIENIA.

System uprawnień użytkowników w biurze rachunkowym - w którym miejscu

Z listy uprawnień wybieramy te czynności, z których chcemy, aby pracownik mógł korzystać.

System uprawnień użytkowników w biurze rachunkowym - wybór działań

Dodatkowo po kliknięciu na poszczególne moduły, które są podświetlone na niebiesko, przejdziemy do kolejnej listy, w której można wybrać bardziej szczegółowe uprawnienia dotyczące każdego z modułów.

System uprawnień użytkowników w biurze rachunkowym - moduły

System mojebiuro24.pl posiada stałe funkcje, które są dostępne w zależności od statusów poszczególnych użytkowników:

  • Księgowy - ma możliwość m.in. wprowadzania dokumentów księgowych (przychody, wydatki) oraz ma dostęp do ewidencji i rejestrów,

  • Kadrowy - ma możliwość wprowadzania dokumentacji kadrowej w zakładce KADRY (dodawanie pracowników, sporządzanie listy płac, rachunków itp.) oraz generowania deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych do ZUS i wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla pracownika,
  • Opiekun - oprócz ww. uprawnień posiada m.in możliwość zmiany statusów księgowych miesięcy, dodawania deklaracji i wyliczania podatków.

Za pomocą funkcji UPRAWNIENIA można dobrać odpowiednie opcje dla każdego z pracowników z osobna.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka