System uprawnień użytkowników w biurze rachunkowym

W zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY administrator (szef biura) posiada możliwość dowolnego nadawania oraz zmieniania uprawnień użytkownikom (pracownikom biura). Aby ograniczyć dostęp dla danego użytkownika, należy zaznaczyć go oraz wybrać w pasku zadań opcję UPRAWNIENIA.

Z listy uprawnień wybieramy te czynności, z których chcemy, aby pracownik mógł korzystać.

Dodatkowo po kliknięciu na poszczególne moduły, które są podświetlone na niebiesko, przejdziemy do kolejnej listy, w której można wybrać bardziej szczegółowe uprawnienia dotyczące każdego z modułów.

System mojebiuro24.pl posiada stałe funkcje, które są dostępne w zależności od statusów poszczególnych użytkowników:

  • Księgowy - ma możliwość m.in. wprowadzania dokumentów księgowych (przychody, wydatki) oraz ma dostęp do ewidencji i rejestrów,

  • Opiekun - oprócz ww. uprawnień posiada m.in możliwość zmiany statusów księgowych miesięcy, dodawania deklaracji i wyliczania podatków.Za pomocą funkcji Uprawnienia można dobrać odpowiednie opcje dla każdego z pracowników z osobna.