Raport pracochłonności firmy

Właściciel biura (administrator) ma możliwość skontrolowania pracochłonności danej firmy.

Zapisy do raportu zaciągane są automatycznie na podstawie wpisów, dokonanych w danym okresie księgowym. Dokumenty, stanowiące wpisy KPiR lub ewidencji przychodów, oraz sporządzone deklaracje przypisywane są do miesiąca, którego dotyczą. Korekty deklaracji wykazywane są natomiast w okresie, w którym zostały sporządzone.

W celu wygenerowania raportu pracochłonności dla danego klienta należy przejść do zakładki RAPORTY, dostępnej w kokpicie zaraz po zalogowaniu.

Raport pracochłonności firmy - gdzie wygenerować?

W celu wygenerowania raportu w formacie PDF należy zaznaczyć wybraną firmę oraz wybrać akcję DRUKUJ RAPORT. Do wyboru pozostaje:

  • RAPORT ROCZNY - przedstawia liczbę wpisów księgowych ogólnie w danym roku,
  • RAPORT ROCZNY SZCZEGÓŁOWY - przedstawia liczbę spisów księgowych z podziałem na poszczególne miesiące.

Raport pracochłonności firmy - generowanie

W celu eksportowania raportu do programu Excel należy zaznaczyć wybraną firmę oraz wybrać opcję EKSPORTUJ RAPORT ROCZNY.

Raport pracochłonności firmy - eksport raportu

Możliwe jest również wydrukowanie lub wyeksportowanie do programu Excel raportu za pojedynczy miesiąc. W tym celu należy kliknąć na liczbę wpisów w danym miesiącu oraz wybrać odpowiednią opcję raportu.

Raport pracochłonności firmy - podsumowanie pracy

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka