Raport pracochłonności firmy

Właściciel biura (administrator) ma możliwość skontrolowania pracochłonności danej firmy.

Podsumowanie pracochłonności firmy (raport pracochłonności) podzielone jest na dwie części:

  • księgowość,
  • kadry.

Zapisy do raportu zaciągane są automatycznie na podstawie wpisów, dokonanych w danym okresie księgowym. Dokumenty, stanowiące wpisy KPiR lub ewidencji przychodów, oraz sporządzone deklaracje przypisywane są do miesiąca, którego dotyczą. Korekty deklaracji wykazywane są natomiast w okresie, w którym zostały sporządzone.

W celu wygenerowania raportu pracochłonności dla danego klienta należy przejść do zakładki Raporty, dostępnej w kokpicie zaraz po zalogowaniu.

Raport pracochłonności firmy

W celu wygenerowania raportu w formacie PDF należy zaznaczyć wybraną firmę oraz wybrać akcję Drukuj raport. Do wyboru pozostaje:

  • Raport roczny - przedstawia liczbę wpisów księgowych ogólnie w danym roku,
  • Raport roczny szczegółowy - przedstawia liczbę wspisów księgowych z podziałem na poszczególne miesiące.

Raport pracochłonności firmy

W celu eksportowania raportu do programu Excel należy zaznaczyć wybraną firmę oraz wybrać akcję Eksportuj raport roczny.

Raport pracochłonności firmy

Możliwe jest również wydrukowanie lub wyeksportowanie do programu Excel raportu za pojedynczy miesiąc. W tym celu należy kliknąć na liczbę wpisów w danym miesiącu oraz wybrać odpowiednią opcję raportu.

Raport pracochłonności firmy