0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Raport pracochłonności firmy

Wielkość tekstu:

Szef biura, użytkownik, który został oznaczony jako opiekun lub księgowy klienta ma możliwość skontrolowania pracochłonności danej firmy.

Zapisy do raportu zaciągane są automatycznie na podstawie wpisów, dokonanych w danym okresie księgowym. Dokumenty, stanowiące wpisy KPiR lub Ewidencji przychodów oraz sporządzone deklaracje przypisywane są do miesiąca, którego dotyczą. Korekty deklaracji wykazywane są natomiast w okresie, w którym zostały sporządzone.

Raporty pracochłonności firm klientów biura dostępne są po przejściu do zakładki RAPORTY, widocznej w kokpicie zaraz po zalogowaniu. Dane w tabeli mogą być prezentowane w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym.

Raport pracochłonności firmy - Raporty

Po kliknięciu w nazwę firmy, w nowo otwartym oknie widoczne będą dokonane w firmie klienta czynności księgowe z podziałem na osoby, które faktycznie ich dokonały.

 Raport pracochłonności firmy - Czynności księgowe

Dodawanie dokumentów przez klienta biura

Wartości stanu licznika nie zmienią dodawane przez klientów wersje robocze wydatków. Natomiast wpływ na niego będą miały zaksięgowane dokumenty zakupu oraz dodane przez klienta faktury. Wówczas wartości te przypisywane są do szefa biura lub opiekuna, jeżeli klient go posiada.

Generowanie raportu

W celu wygenerowania raportu w formacie PDF należy zaznaczyć wybraną firmę oraz wybrać akcję DRUKUJ RAPORT. Do wyboru są dwie wersje:

  • RAPORT ROCZNY - przedstawia liczbę wpisów księgowych ogólnie w danym roku,
  • RAPORT ROCZNY SZCZEGÓŁOWY - przedstawia liczbę zapisów księgowych z podziałem na poszczególne miesiące.

Raport pracochłonności firmy - Roczny

W celu eksportowania raportu do programu Excel należy zaznaczyć wybraną firmę oraz wybrać opcję EKSPORTUJ RAPORT ROCZNY.

 Raport pracochłonności firmy - Export do Excela

Możliwe jest również wydrukowanie lub wyeksportowanie do programu Excel raportu za pojedynczy miesiąc. W tym celu należy kliknąć na liczbę wpisów w danym miesiącu oraz wybrać odpowiednią opcję raportu.

Raport pracochłonności firmy - Drukuj raport

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów