Zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów

Szef biura rachunkowego bezpośrednio z poziomu kokpitu biura ma możliwość kontroli nad tym, czy wszystkie rozliczenia z urzędem skarbowym oraz ZUS zostały sporządzone terminowo.

W tym celu należy odpowiednio zdefiniować ustawienia tabeli. Opcja ta dostępna jest w prawym rogu nad tabelą firm. 

informacje o podatkach


Po naciśnięciu przycisku oznaczenie płatności  pojawi się okno Dostosowania kolumn w tabeli. Z części Dostępne kolumny należy przeciągnąć oznaczenia potrzebnych deklaracji na stronę Aktywne kolumny oraz wybrać Zapisz.

ustawienia tabeli

W ten sposób na kokpicie biura w tabeli dostępnych firm pojawią się kolumny dotyczące wyliczeń podatków oraz składek ZUS klientów.

tabela

 Deklaracje/zaliczki:

  • dla których nie powstał jeszcze obowiązek sporządzenia wyliczeń podatkowych (np. przy rozliczeniu kwartalnym), wyświetlane są w kolorze szarym,

  • którym upłynął termin sporządzenia, wyświetlane są w ostrzegawczym czerwonym kolorze,

  • te sporządzone są wyświetlane w kolorze zielonym.

Przy pozycjach, dla których zostały sporządzone wyliczenia, widoczna jest kwota do zapłaty wynikająca z zaliczki/deklaracji za bieżący okres rozliczeniowy.

Dodatkowo po otrzymaniu od klienta informacji i zapłacie podatku czy składek ZUS i rozliczeniu ich w systemie, w kokpicie pojawi się dodatkowa ikonka z oznaczeniem płatności.

oznaczenie płatności

Dzięki danym w kolumnach w kokpicie biura, szef biura ma możliwość sprawdzenia, czy wszystkim klientom zostały sporządzone deklaracje oraz zaliczki na podatek dochodowy, co może być pomocne przy obsłudze większej ilości firm.