0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów

Wielkość tekstu:

WFirma dla Biur Rachunkowych została stworzona dla efektywnej pracy biur rachunkowych. W tym celu użytkownicy biura rachunkowego mają możliwość dopasowania swojego kokpitu w ten sposób, aby posiadać pełne zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów.

Zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów

Użytkownicy biura rachunkowego w systemie wfirma mają możliwość bezpośrednio z poziomu kokpitu biura kontroli nad rozliczeniami z urzędem skarbowym oraz ZUS-em wszystkich prowadzonych przez siebie firm. W ten sposób szef biura opcjonalnie może kontrolować swoich pracowników, a więc ma widok na to, czy rozliczenia (wyliczenie deklaracji) zostały sporządzone terminowo.

W celu dostosowania widoku kokpitu do zapotrzebowań szefa biura należy odpowiednio zdefiniować ustawienia tabeli. Opcja ta dostępna jest w prawym rogu nad tabelą firm po rozwinięciu USTAWIEŃ (ikona kółka zębatego) i wybraniu opcji USTAWIENIA KOLUMN.

zestawienie informacji o podatkach i zus klientów

Po naciśnięciu przycisku Ustawienia kolumn pojawi się okno Dostosowania kolumn w tabeli. Z części Dostępne kolumny należy przeciągnąć oznaczenia potrzebnych deklaracji na stronę Aktywne kolumny oraz wybrać Zapisz.

zestawienie informacji o podatkach i zus klientów

W ten sposób na kokpicie biura rachunkowego w kolumnach pojawią się informacje dotyczące wyliczeń podatków oraz składek ZUS klientów.

Zestawienie informacji o podatkach i ZUS klientów - oznaczenia

Deklaracje, zaliczki na podatek oraz plik JPK_VAT na kokpicie biura rachunkowego różnią się kolorami:

  • kolor szary oznacza firmy, dla których nie powstał jeszcze obowiązek sporządzenia wyliczeń podatkowych (np. przy rozliczeniu kwartalnym)

  • informacje w kolorze czerwonym są wyświetlane, gdy upłynął termin sporządzenia deklaracji/zaliczki

  • kolor zielony oznacza wygenerowane dokumenty.

Dodatkowo przy pozycjach, dla których sporządzono wyliczenia, widoczna jest kwota do zapłaty, która wynika z zaliczki/deklaracji za okres rozliczeniowy, którego dotyczy. Może mieć ona kolor:

  • zielony - gdy zostanie rozliczona
  • czerwony - gdy minął termin i zobowiązanie nie zostało opłacone

Ponadto po rozliczeniu w systemie składek ZUS oraz podatków pojawi się dodatkowa ikona "banknotu" na kokpicie informująca o tym zdarzeniu. 

zestawienie informacji o podatkach i zus klientów

Dane w kolumnach na pulpicie umożliwiają użytkownikom biura rachunkowego sprawdzenie, czy wszystkim jego klientom zostały sporządzone deklaracje oraz zaliczki na podatek dochodowy, co może być pomocne przy obsłudze większej liczby firm. System wFirma dla Biur Rachunkowych wspomaga efektywną pracę biur rachunkowych i kontrolę nad pracownikami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów