0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Subskrypcje w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Wielkość tekstu:

Możliwość korzystania z subskrypcji w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych jest dostępna dla zweryfikowanych biur rachunkowych. Aby korzystać z subskrypcji, należy uprzednio wprowadzić dane karty służącej do obsługi subskrypcji na koncie.

Dodawanie karty

W celu dodania karty na koncie należy przejść na koncie biura rachunkowego do zakładki: 

 • USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANKI I PŁATNOŚCI » SUBSKRYPCJE » DODAJ KARTĘ lub
 • dodać kartę bezpośrednio z poziomu zakładki START » PAKIETY I DODATKI » AKTYWUJ SUBSKRYPCJĘ.

Subskrypcja - Dodawanie karty

Autoryzacja karty

Następnie należy przeprowadzić proces autoryzacji karty, klikając w “Przejdź do autoryzacji 3DSecure”.

Subskrypcja - Autoryzacja

Podczas procesu autoryzacji pobrana będzie zwrotna opłata weryfikacyjna w kwocie 1 zł. Jeżeli proces autoryzacji przebiegnie pomyślnie, w prawym górnym rogu ekranu wyświetli się komunikat “Karta wkrótce zostanie dodana do konta”.

Uruchomienie subskrypcji

Kolejnym krokiem po dodaniu karty w systemie będzie ustalenie daty aktywacji subskrypcji na koncie. Domyślnie subskrypcja zostanie ustawiona z zaznaczoną opcją URUCHOM SUBSKRYPCJE TERAZ. W przypadku uruchomienia subskrypcji z włączoną wspomnianą opcją, system automatycznie pobierze środki z dodanej karty oraz subskrypcja zostanie od razu aktywowana, a płatność będzie następowała cyklicznie, co miesiąc od daty uruchomienia subskrypcji.

Subskrypcja - Teraz
Jeśli użytkownik zdecyduje odznaczyć opcję URUCHOM SUBSKRYPCJE TERAZ, to konieczne jest ręczne zdefiniowanie daty aktywacji subskrypcji. Najbliższa możliwa data to kolejny dzień. Płatność za subskrypcję następuje z dniem jej rozpoczęcia i będzie odnawiana co miesiąc.

Subskrypcja - Zaplanowana

Status subskrypcji do czasu jej aktywowania będzie oznaczony jako “zaplanowany”. Weryfikacji statusu można dokonać z poziomu zakładki USTAWIENIA » MÓJ PAKIET, w polu “Ważny do”. Po poprawnym aktywowaniu subskrypcji jej status zmieni się na “aktywna”.

Masowe uruchomienie subskrypcji w biurze

Masowe aktywowanie subskrypcji w biurze rachunkowym możliwe jest z poziomu kokpitu biura po uprzednim dodaniu do systemu karty. Z poziomu Pełnej listy firm należy zaznaczyć wszystkie firmy, dla których szef biura chce aktywować subskrypcję, a następnie z menu wybrać opcję PRZEDŁUŻ PAKIET.

Subskrypcja - Pełna lista firm

Po wybraniu akcji PRZEDŁUŻ PAKIET pojawi się widok z podsumowaniem. Z tego poziomu będzie możliwe dokonania płatności w tradycyjny sposób lub aktywowanie subskrypcji poprzez kliknięcie w przycisk Wybieram subskrypcję.

Subskrypcja - Wybieram subskrypcję

Faktura za płatności cykliczne w formie subskrypcji

Po zaksięgowaniu wpłat za wykupione pakiety i dodatki w biurze zostanie wystawiona faktura. Faktura ta będzie wystawiana zbiorczo za wszystkie płatności dokonane w formie subskrypcji w danym miesiącu - z datą wystawienia 5. dnia następnego miesiąca i datą sprzedaży: ostatni dzień miesiąca, którego dotyczą dokonane wpłaty.

Faktura będzie się znajdować w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR. Zostanie ona również wysłana na adres email używany do logowania się do systemu.

Subskrypcja - Historia faktur

Anulowanie Subskrypcji

Anulowanie subskrypcji odbywa się z poziomu zakładki PAKIETY I DODATKI » ANULUJ SUBSKRYPCJĘ. Po kliknięciu w przycisk Anuluj subskrypcję, użytkownik musi potwierdzić swoje działanie, akceptując ostrzeżenie.

Subskrypcja - Ostrzeżenie

Po anulowaniu subskrypcji, pakiet obowiązujący na koncie jest odpowiednio przeliczany z uwzględnieniem ilości pakietu znajdującego się przed aktywacją subskrypcji.

Usuwanie karty

Usunięcie karty jest równoznaczne z anulowaniem aktywnych subskrypcji w systemie. Aby usunąć kartę z systemu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANKI I PŁATNOŚCI » SUBSKRYPCJE » USUŃ. Po kliknięciu w przycisk Usuń, użytkownik musi potwierdzić swoje działanie, akceptując ostrzeżenie.

Subskrypcja - Usuń

Zalety korzystania z płatności w formie subskrypcji

Płatności w formie subskrypcji zostały wdrożone między innymi, jako odpowiedź na prośby biur rachunkowych w zakresie usprawnienia dokonywania płatności. Zaletami korzystania z płatności w modelu subskrypcyjnym są:

 • terminowe płatności, o stałej porze i zawsze na czas, o których nie trzeba pamiętać,
 • w pełni zautomatyzowany proces,
 • oszczędność czasu,
 • bezpieczeństwo i wygoda,
 • jedna faktura za wiele przedłużeń w trakcie miesiąca.

Błąd przy płatności i aktywacji subskrypcji

W przypadku gdy dojdzie do sytuacji w której subskrypcja nie została poprawnie uruchomiona w danym dniu, to prawdopodobnie wystąpił błąd związany z płatnością za dany okres. Jednymi z najczęstszych przyczyn mogą być:

 • Nieaktywna karta płatnicza,
 • Brak środków na koncie,
 • Prace serwisowe w banku dla którego została wydana karta,
 • Zdefiniowane na karcie limity płatności w Internecie,
 • Zastrzeżona karta,
 • Inny błąd po stronie banku.

W takiej sytuacji, na adres e-mail administratora zostanie wysłana wiadomość z informacją o błędzie subskrypcji oraz w zakładce USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO » WIADOMOŚCI SYSTEMOWE zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Z poziomu wspomnianej zakładki użytkownik dostanie informacje o powodzie odrzucenia płatności, zwracaną przez pośrednika płatności Przelewy24 oraz będzie mógł ponownie uruchomić płatność kartą za subskrypcję za pomocą przycisku ZAPŁAĆ TERAZ lub użyć innej metody płatności poprzez przycisk PRZEJDŹ. W przypadku gdy trzykrotnie wystąpił błąd płatności oraz uruchomienia subskrypcji za dany okres, zostanie ona automatycznie anulowana na danej firmie. Subskrypcja automatycznie przeprowadzi próbę płatności oraz uruchomienia w kolejnym dniu następującym od dnia wystąpienia błędu.

Subskrypcja - Błąd

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów