0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niedopłata składki zdrowotnej w różnych formach opodatkowania

Wielkość tekstu:

Jeżeli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok powstała niedopłata należy ją wpłacić do ZUS w terminie do 22 maja 2023 roku. Opłacona składka zdrowotna może zostać odliczona w kalkulacji podatku dochodowego jednak taki przywilej uzależniony jest od formy opodatkowania.

Jak rozliczyć niedopłatę rocznej składki zdrowotnej?

Po uregulowaniu należności w ZUS należy rozliczyć formularz ZUS DRA za kwiecień 2023 w zakładce: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczając deklarację na liście i wybierając z górnego menu opcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ.

Niedopłata składki zdrowotnej

Zapłata rocznej składki zdrowotnej jest niedostępna poprzez funkcję szybkich płatności przez BlueMedia. Niedopłatę wynikającą z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej należy uregulować za pośrednictwem zwykłego przelewu.

W oknie dodawania płatności w polu ROCZNA należy wprowadzić kwotę zapłaconej składki. Zwykle kwota podstawia się automatycznie w odpowiednim oknie.

Niedopłata składki zdrowotnej

Dodana płatność dotycząca rocznej składki zdrowotnej nie jest księgowana w systemie - czyli nie jest uwzględniana automatycznie w wyliczeniu zaliczki na podatek lub ujmowana jako koszt w KPiR.

Składki miesięczne wynikające z ZUS DRA za kwiecień 2023 księgowane są automatycznie o czym więcej w artykule: Księgowanie składek ZUS

Niedopłata składki zdrowotnej na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Jeżeli w 2022 roku i w 2023 roku przedsiębiorca kontynuuje opodatkowanie ryczałtem to dopłacona składka zdrowotna podlega odliczeniu do limitu 50%. W tym celu, w momencie generowania zaliczki na podatek za miesiąc w którym nastąpiła dopłata poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK gdzie w polu POZOSTAŁE SKŁADKI należy wprowadzić 50% kwoty uregulowanej niedopłaty która podlega odliczeniu.

Niedopłata składki zdrowotnej

Jeżeli niedopłata wynika z innej formy opodatkowania niż ta która stosowana jest w miesiącu w którym zostały dopłacone składki, to podatnikowi nie przysługuje prawo ich odliczenia!

Niedopłata składki zdrowotnej na podatku liniowym

Jeżeli w 2022 roku i w 2023 roku przedsiębiorca kontynuuje opodatkowanie podatkiem liniowym to dopłacona składka zdrowotna podlega odliczeniu do limitu w danym roku czyli w przypadku uregulowania niedopłaty w 2023 roku do limitu 10 200 zł.

Jeżeli przedsiębiorca w 2022 i w 2023 roku był opodatkowany różnymi formami opodatkowania to nie przysługuje odliczenie dopłaconej składki zdrowotnej ze względu na to, że dopłata wynika z innej formy opodatkowania niż ta obowiązująca w okresie w którym jest opłacana.

Składki zdrowotne przedsiębiorcy na podatku liniowym odliczają na dwa sposoby:

  • jako odliczenie w zaliczce lub,
  • jako koszt w KPiR.

Jeżeli stosowane jest w 2023 roku odliczenie w zaliczce na podatek to w momencie generowania zaliczki na podatek za miesiąc w którym nastąpiła dopłata poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK w polu POZOSTAŁE SKŁADKI należy wprowadzić kwotę uregulowanej niedopłaty składki.

Niedopłata składki zdrowotnej

Dodanie płatności w polu POZOSTAŁE SKŁADKI spowoduje, że będą one uwzględnione jako odliczenie do wysokości obowiązującego limitu.

Jeżeli składki odliczane są jako koszt w KPiR to po uregulowaniu składki zdrowotnej z rocznego rozliczenia należy wystawić dowód wewnętrzny poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY wprowadzając w polu RAZEM kwotę nadpłaty w dacie dokonania płatności.

Niedopłata składki zdrowotnej

Tak wystawiony dowód wewnętrzny zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

W przypadku wystawienia dowodu wewnętrznego w celu odliczenia składki zdrowotnej należy do końca roku pilnować limitu odliczenia we własnym zakresie.

Niedopłata składki zdrowotnej na skali podatkowej

Jeżeli w 2023 roku przedsiębiorca jako formę opodatkowania wybrał skalę podatkową to dopłata składki zdrowotnej wynikająca z rocznego rozliczenia nie podlega odliczeniu tak więc tym samym nie podlega księgowaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów