0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanenty - jak je wprowadzić w systemie?

Wielkość tekstu:

Remanent to czynność mająca na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych i materiałów posiadanych przez przedsiębiorstwo. System wfirma.pl umożliwia szybkie i sprawne wprowadzenie sporządzonych remanentów.

W systemie wfirma.pl należy wprowadzić wartość remanentu z arkusza sporządzonego poza systemem. Darmowy wzór znajduje się w artykule: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

Kto ma obowiązek sporządzania remanentu?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu, czyli spisu z natury na ostatni dzień danego roku podatkowego, a także w przypadku:

  • rozpoczęcia działalności
  • likwidacji działalności
  • zmiany wspólnika lub wspólnika udziałów
  • wyraźnego żądania naczelnika urzędu skarbowego 

Od 2019 roku podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu nie mają obowiązku sporządzania remanentu końcowego na koniec każdego roku podatkowego.

Jak dodać remanent początkowy?

Aby wprowadzić do systemu remanent początkowy należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT POCZĄTKOWY, a następnie wybrać właściwą datę i wprowadzić wartość sporządzonego remanentu. 

Remanenty - remanent początkowy

Jak dodać remanent końcowy?

Remanent końcowy należy natomiast sporządzić na koniec każdego roku kalendarzowego (jeżeli zachodzi taka potrzeba, remanenty końcowe można przygotować również w trakcie roku). Remanent końcowy wprowadza się do systemu w zakładce EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT KOŃCOWY. W oknie, które się pojawi, należy wybrać rodzaj remanentu, odpowiednią datę oraz wpisać jego wartość.

Remanenty - remanent końcowy

Po zapisaniu remanentu końcowego system automatycznie wygeneruje remanent początkowy, na tę samą wartość i z datą następnego dnia (remanent zamknięcia danego okresu jest równocześnie remanentem otwarcia okresu kolejnego).

Remanenty - wpisy

Remanenty - ujęcie w ewidencji KPIR

Zarówno remanent końcowy, jak i początkowy trafią do Księgi Przychodów i Rozchodów do kolumny nr 15, a ich wartość będzie brana pod uwagę przy rozliczeniu rocznym. W zakładce EWIDENCJE » KPIR wartość remanentu można będzie zobaczyć dopiero po najechaniu kursorem na opis zdarzenia lub po wydrukowaniu pełnej tabeli KPIR poprzez wybranie z górnego paska menu opcji DRUKUJ » DRUKUJ KPIR.

Remanenty w KPIR

Jeśli wartość remanentu początkowego przewyższa wartość remanentu końcowego, powstała różnica będzie pomniejszać dochód do opodatkowania w zeznaniu rocznym. W odwrotnej sytuacji, kiedy wartość remanentu końcowego okaże się większa od początkowego, różnica będzie powiększać kwotę dochodu.

W przypadku opodatkowania ryczałtem wartość spisu z natury pojawi się informacyjnie w Ewidencji przychodów jednak nie będzie miała wpływu na wartość podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów