Remanenty - jak je wprowadzić w systemie?

Remanent to czynność mająca na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych i materiałów posiadanych przez przedsiębiorstwo. System wfirma.pl umożliwia szybkie i sprawne wprowadzenie sporządzonych remanentów.

W systemie wfirma.pl należy wprowadzić wartość remanentu z arkusza sporządzonego poza systemem. Wzór darmowego spisu z natury można pobrać tutaj.

Remanent początkowy należy wprowadzić do systemu w zakładce EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT POCZĄTKOWY

Remanenty początkowe i końcowe

Na koniec każdego roku kalendarzowego należy natomiast sporządzić remanent końcowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba, remanenty końcowe można przygotować również w trakcie roku, jednakże podlegają wtedy zgłoszeniu do US). Remanent końcowy wprowadza się do systemu w zakładce EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT KOŃCOWY. W oknie, które się pojawi, należy wybrać rodzaj remanentu, odpowiednią datę oraz wpisać jego wartość.

Remanenty końcowe - jak wprowadzić

Po zapisaniu remanentu końcowego system automatycznie wygeneruje remanent początkowy, na tę samą wartość i z datą następnego dnia (remanent zamknięcia danego okresu jest równocześnie remanentem otwarcia okresu kolejnego).

Remanenty - jak wygląda wpis

Zarówno remanent końcowy, jak i początkowy trafią do Księgi Przychodów i Rozchodów do kolumny nr 15, a ich wartość będzie brana pod uwagę przy rozliczeniu rocznym.

Remanenty w kpir

Jeśli wartość remanentu początkowego przewyższa wartość remanentu końcowego, powstała różnica będzie pomniejszać dochód do opodatkowania. W odwrotnej sytuacji, kiedy wartość remanentu końcowego okaże się większa od początkowego, różnica będzie powiększać kwotę dochodu.

W przypadku opodatkowania ryczałtem wartość spisu z natury pojawi się informacyjnie w Ewidencji przychodów jednak nie będzie miała wpływu na wartość podatku.