0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować różnice kursowe przy zakupie?

Wielkość tekstu:

Dokonałem zakupu od kontrahenta zagranicznego. Za zakupy zapłaciłem kilka dni po otrzymaniu faktury. Jak prawidłowo wyliczyć i zaksięgować różnice kursowe wynikające z zastosowania odmiennych kursów walut?

 

Jak wyliczyć różnice kursowe?

Różnice kursowe od faktur zakupowych należy policzyć w następujący sposób:

  1. przeliczyć wartość wydatku z faktury po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury;

  2. przeliczyć wartość zapłaconych należności na złotówki:

    • w przypadku zapłaty z rachunku w PLN, gdy bank dokonuje przewalutowania -  po kursie z dnia, w którym należność była opłacona (kurs faktycznie zastosowany przez bank),

    • w przypadku zapłaty z konta walutowego - po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania zapłaty;

  3. od kwoty z punktu pierwszego odjąć kwotę z punktu drugiego.

Księgowanie różnic kursowych

Jeżeli wyliczona wartość wyszła ujemna, jest to wydatek. Księgowanie takiego wydatku należy dokonać poprzez: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY » Schemat księgowy: KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

Różnice kursowe

Natomiast jeśli wartość wyszła dodatnia, jest to przychód, wtedy księgowania należy dokonać poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY DW » Schemat księgowy: POZOSTAŁE PRZYCHODY.

Różnice kursowe

Pod wydrukowane DW należy podpiąć ksero faktury oraz potwierdzenia zapłaty.

W systemie istnieje funkcja automatycznego wyliczania różnic kursowych o czym więcej w artykule: Różnice kursowe - automatyczne księgowanie 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów