Logo firmy na fakturze i dokumentach

W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » LOGO FIRMY istnieje możliwość wprowadzenia logo firmy, które będzie widoczne na:

  • fakturach (wg wzoru wybranego w szablonach faktur),
  • dokumentach magazynowych,
  • kopertach.

To opcja idealna dla firm wchodzących na rynek, które za pomocą logo na fakturze staną się rozpoznawalne dla klientów.

Logo firmy na fakturze - jak dodać?

Logo firmy na fakturze - załącz plik

Aby dodać logo firmy należy wybrać w części Logo firmy opcję ZAŁĄCZ PLIK, wyszukać a następnie wybrać z dysku grafikę, która zostanie umieszczona na wystawianych w systemie dokumentach. Program pobierze obraz, który będzie umieszczany na wydrukach wg wcześniej określonego szablonu.

W analogiczny sposób można również dodać pieczątkę/podpis oraz obrazek dodatkowy.