Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika

System wFirma.pl, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, dla których czas to pieniądz, umożliwia w prosty i szybki sposób wygenerować zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika. Zobacz jak wydrukować te dokumenty.

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika

System, informacje niezbędne do wygenerowania odpowiedniego dokumentu przedstawiającego dane o dochodach pracownika, czerpie z dodanych list płac i rachunków.

W celu wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub zarobkach należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY następnie należy wybrać właściwego pracownika i kliknąć na ikonę Drukuj. Następnie należy wybrać pole Zaświadczenie.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - drukuj

Po pojawieniu się okna Drukowanie zaświadczeń, w polu rodzaj należy wybrać właściwy dokument.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - wybór zaświadczenia

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu - wskazuje rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowisko oraz okres pełnienia stanowiska.
  • Zaświadczenie o wypłatach - jest to dokument, w którym wykazane są dochody w danym miesiącu, np. jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie za jeden miesiąc, które jest płatne do 10. dnia następnego miesiąca, to na zaświadczeniu będzie wykazany miesiąc otrzymania tego wynagrodzenia. Co więcej, w tym miejscu można wygenerować zaświadczenie, które gromadzić będzie w sobie dane, nie tylko o wynagrodzeniu z tytułu umowy o pracę, ale także o równoległych wypłatach z innych tytułów, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.
  • Zaświadczenie o wynagrodzeniu - jest to dokument, w którym wykazane są dochody za dany miesiąc,  np. jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie za jeden miesiąc, które jest płatne do 10. dnia następnego miesiąca, to na zaświadczeniu będzie wykazany miesiąc, za który to zaświadczenie obowiązuje, a nie kiedy faktycznie pracownik otrzymał to wynagrodzenie.

Po wyborze odpowiedniego rodzaju zaświadczenia w kolejnym oknie system daje możliwość otwarcia dokumentu w trybie edycji, gdzie możliwe jest dokonanie zmian w dokumencie według indywidualnych potrzeb, a także zapisanie wygenerowanego zaświadczenia w dokumentach pracownika, co może być przydatne w zakresie późniejszego potwierdzania faktu wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - tryb edycji i zapisu

Tak wygenerowane zaświadczenie zostanie zapisane w zakładce Dokumenty okna Szczegóły pracownika.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - szczegóły pracownika