0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika

Wielkość tekstu:

System wFirma.pl, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców umożliwia w prosty i szybki sposób wygenerować zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika, a także zaświadczenie o odbyciu praktyk. Zobacz, jak wydrukować te dokumenty.

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika

System, informacje niezbędne do wygenerowania odpowiedniego dokumentu przedstawiającego dane o dochodach pracownika, czerpie z dodanych list płac i rachunków.

W celu wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub zarobkach należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać właściwego pracownika i kliknąć w akcję Wystaw. Następnie należy wybrać pole Zaświadczenie.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Wystaw

Po pojawieniu się okna Drukowanie zaświadczenia, w polu rodzaj należy wybrać właściwy dokument.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Drukowanie zaświadczenia

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu - wskazuje rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowisko oraz okres pełnienia stanowiska.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach - jest to dokument, w którym wykazane są dochody w danym miesiącu, np. jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie za jeden miesiąc, które jest płatne do 10. dnia następnego miesiąca, to na zaświadczeniu będzie wykazany miesiąc otrzymania tego wynagrodzenia. Co więcej, w tym miejscu można wygenerować zaświadczenie, które gromadzić będzie w sobie dane, nie tylko o wynagrodzeniu z tytułu umowy o pracę, ale także o równoległych wypłatach z innych tytułów, takich jak umowa zlecenie, czy umowa o dzieło.
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyk - jest to dokument, w którym zostaną wskazane okresy odbycia praktyki zawodowej. 
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - jest to dokument, w którym wykazane są dochody za dany miesiąc, np. jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie za jeden miesiąc, które jest płatne do 10. dnia następnego miesiąca, to na zaświadczeniu będzie wykazany miesiąc, za który to zaświadczenie obowiązuje, a nie kiedy faktycznie pracownik otrzymał to wynagrodzenie.

Zaświadczenie można również wygenerować masowo dla wielu pracowników. W tym celu należy zaznaczyć pracowników, dla których ma zostać wygenerowane zaświadczenie, a następnie wybrać opcję WYSTAW » ZAŚWIADCZENIE. Następnie pojawią się kolejno okna dialogowe dla każdego pracownika, w których będzie możliwość wyboru rodzaju zaświadczenia.

Po wyborze odpowiedniego rodzaju zaświadczenia w kolejnym oknie system daje możliwość otwarcia dokumentu w trybie edycji, gdzie możliwe jest dokonanie zmian w dokumencie według indywidualnych potrzeb, a także zapisanie wygenerowanego zaświadczenia w dokumentach pracownika, co może być przydatne w zakresie późniejszego potwierdzania faktu wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Tryb edycji

Zaświadczenie o zatrudnieniu zapisane w systemie

Jeżeli zaznaczono opcję "zapisz w dokumentach" wówczas wygenerowane zaświadczenie zostanie zapisane w zakładce Dokumenty okna Szczegóły pracownika.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Zaświadczenie

Dzięki temu zaświadczenie będzie można wydrukować w późniejszym terminie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów