Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika

System wFirma.pl, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, dla których czas to pieniądz, umożliwia w prosty i szybki sposób wygenerować zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika. Zobacz jak wydrukować te dokumenty.

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika

System, informacje niezbędne do wygenerowania odpowiedniego dokumentu przedstawiającego dane o dochodach pracownika, czerpie z dodanych list płac i rachunków.

W celu wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub zarobkach należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać właściwego pracownika i kliknąć na ikonę Wystaw. Następnie należy wybrać pole Zaświadczenie.

zaświadczenie o zatrudnieniu - drukowanie

Po pojawieniu się okna Drukowanie zaświadczenia, w polu rodzaj należy wybrać właściwy dokument.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - wybór zaświadczenia

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu - wskazuje rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowisko oraz okres pełnienia stanowiska.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach - jest to dokument, w którym wykazane są dochody w danym miesiącu, np. jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie za jeden miesiąc, które jest płatne do 10. dnia następnego miesiąca, to na zaświadczeniu będzie wykazany miesiąc otrzymania tego wynagrodzenia. Co więcej, w tym miejscu można wygenerować zaświadczenie, które gromadzić będzie w sobie dane, nie tylko o wynagrodzeniu z tytułu umowy o pracę, ale także o równoległych wypłatach z innych tytułów, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - jest to dokument, w którym wykazane są dochody za dany miesiąc,  np. jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie za jeden miesiąc, które jest płatne do 10. dnia następnego miesiąca, to na zaświadczeniu będzie wykazany miesiąc, za który to zaświadczenie obowiązuje, a nie kiedy faktycznie pracownik otrzymał to wynagrodzenie.

Zaświadczenie można również wygenerować masowo dla wielu pracowników. W tym celu należy zaznaczyć pracowników, dla których ma zostać wygenerowane zaświadczenie, a następnie wybrać opcję WYSTAW » ZAŚWIADCZENIE. Następnie pojawią się kolejno okna dialogowe dla każdego pracownika, w których będzie możliwość wyboru rodzaju zaświadczenia. 

Po wyborze odpowiedniego rodzaju zaświadczenia w kolejnym oknie system daje możliwość otwarcia dokumentu w trybie edycji, gdzie możliwe jest dokonanie zmian w dokumencie według indywidualnych potrzeb, a także zapisanie wygenerowanego zaświadczenia w dokumentach pracownika, co może być przydatne w zakresie późniejszego potwierdzania faktu wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie o zatrudnieniu - tryb edycji i zapisu

Zaświadczenie o zatrudnieni zapisane w systemie

Jeżeli zaznaczono opcję "zapisz w dokumentach" wówczas wygenerowane zaświadczenie zostanie zapisane w zakładce Dokumenty okna Szczegóły pracownika.

zaświadczenie o zatrudnieniu - dokumenty

 Dzięki czemu zaświadczenie będzie można wydrukować w późniejszym terminie.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska