Zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca 2022 roku

Czy muszę wprowadzać zmiany w umowach pracowników lub w innym miejscu w kadrach po wejściu w życie nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022 roku?

 

W nowej odsłonie Polskiego Ładu, od 1 lipca 2022 roku pojawiło się kilka istotnych zmian wpływających na wyliczenie wynagrodzeń, czyli m.in.:

  • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
  • wycofanie podwójnego przeliczania zaliczek na podatek za pracowników,
  • obniżenie stawki podatku z 17% na 12%,
  • objęcie zerowym PIT zasiłków macierzyńskich osób korzystających z "ulgi dla młodych", "ulgi na powrót", "ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci", "ulgi dla seniorów",
  • przywrócenie opcji wspólnego rozliczania z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące również w rozliczeniu podatkowym za 2022 r. - rozliczenie podwójne ulgi,
  • zmniejszenie ulgi podatkowej z 425 zł do 300 zł.

Dostosowanie systemu do tych przepisów nie powoduje konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji przez użytkownika, pod warunkiem, że w umowie pracownika w zakładce PODATEK DOCHODOWY w polu STAWKA PROCENTOWA PODATKU ustawiona jest AUTOMATYCZNA.

Zmiany w wynagrodzeniach - stawka podatku w umowie

 

Taka opcja jest oznaczona domyślnie przy umowach o pracę, umowach dla zarządu. Można to sprawdzić w KADRY » PRACOWNICY » kliknąć na imię nazwisko pracownika » UMOWY i wystarczy kliknąć na numer umowy, a jeśli dodany jest do niej aneks to należy kliknąć na ikonę kratek i po pojawieniu się okna "Historii zmian warunków umowy" kliknąć na ostatni aneks i rozwinąć zakładkę PODATEK DOCHODOWY, następnie sprawdzić wartość podaną w polu dotyczącym stawki podatku.

Jeśli ustawiona jest inna wartość niż automatyczna, to konieczne jest dodanie aneksu technicznego poprzez wybór opcji DODAJ » ANEKS i wpisanie odpowiedniej stawki podatku w polu do tego przeznaczonym, a także zapisanie tych zmian.

Zmiany w wynagrodzeniach - ustawieniw zmian w aneksie

Aneks techniczny będzie dodany tylko w celu poprawnych wyliczeń wynagrodzenia w systemie, nie ulegają zmianie pozostałe warunki umowy jakie są podane na wydruku, dlatego nie ma konieczności wręczania go pracownikowi do podpisu.

Natomiast w pozostałych umowach (zlecenie, o dzieło, kontrakcie menedżerskim), jeśli te trwają na przełomie czerwca i lipca to system będzie wymagał zmiany stawki podatkowej. Wówczas konieczne jest dodanie aneksu technicznego do tej umowy poprzez KADRY » PRACOWNICY » kliknąć na imię nazwisko pracownika » UMOWY » zaznaczenie ostatniej umowy i wybór opcji DODAJ » ANEKS, tam w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE konieczne jest wybranie daty obowiązywania aneksu od 1.07.2022 r. a w części PODATEK DOCHODOWY należy zmienić wartość stawki procentowej na 12% i zapisać te zmiany.

Zmiany w wynagrodzeniach

Po wprowadzeniu tych zmian wynagrodzenia będą naliczane prawidłowo.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz