Rozliczanie zasiłków

O tym, czy firma jest płatnikiem zasiłków, decyduje jej stan zatrudnienia na dzień 30.11. Jeśli płatnik (np. pracodawca, zleceniodawca), na dzień 30.11 zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, staje się płatnikiem zasiłków. Aby w systemie wfirma.pl możliwe było wprowadzanie i rozliczanie zasiłków należy w pierwszej kolejności zaznaczyć w USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » ZUS opcję Firma jest płatnikiem zasiłków.

Rozliczanie zasiłków - ustawienia w systemie

Dodawanie nieobecności - zwolnienie lekarskie

W zakładce KADRY » PRACOWNICY możliwe jest wprowadzanie nieobecności pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Aby wprowadzić nieobecność pracownika, jak zwolnienie lekarskie, należy kliknąć na jego imię i nazwisko, a następnie w pojawiającym się oknie dialogowym przejść do zakładki Ewidencja czasu pracy.

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest ze środków pracodawcy przez okres choroby pracownika trwającej łącznie:

  • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,

  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia.

Po przekroczeniu przez pracownika powyższego limitu przebywania na zwolnieniu lekarskim, za kolejne zwolnienia dodawane do systemu, pracownikowi  należy się zasiłek chorobowy.

Aby w systemie naliczony został zasiłek chorobowy na liście płac należy podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego w oknie dodawania nieobecności wybrać odpowiedni kod choroby.

Rozliczanie zasiłków - wybór odpowiedniego kodu zasiłku

Przy prowadzeniu rozliczeń kadrowych w systemie system sam podpowiada kwotę podstawy chorobowego, pomniejszoną o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika. Podstawę można edytować - wystarczy przy wprowadzaniu nieobecności podać faktyczną podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

Rozliczanie zasiłków - podstawa chorobowego

W zależności od rodzaju zwolnienia dostarczonego przez pracownika, można ustawić odpowiedni procent podstawy chorobowego jaki naliczany ma być na liście płac, i tak w przypadku np. zwolnienia lekarskiego dla pracownicy w ciąży z odpowiednio wpisanym kodem B na zwolnieniu lekarskim, procent podstawy należy ustawić na poziomie 100%, podobnie w przypadku zwolnienia z powodu wypadku przy pracy, które również powinno być naliczone w wysokości 100%, natomiast w czasie pobytu w szpitalu pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy - przeważnie 70%.

Rozliczanie zasiłków - automatycznie uzupełniana podstawa chorobowego

System wfirma.pl pozwala na generowanie zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3, które składa się między innymi w celu przekazania wypłaty zasiłku do ZUS po zakończeniu zatrudnienia. Aby wygenerować druk Z-3 należy podczas dodawania nieobecności wybrać Zapisz i generuj Z-3.

Rozliczanie zasiłków - dodawanie Z-3

Otwarte zostanie interaktywne okno dodawania druku Z-3. Więcej o wypełnianiu Z-3 w systemie wfirma.pl znajduje się tu.

Rozliczanie zasiłków - druk Z-3

Tak wprowadzone zwolnienie lekarskie, pozwoli na poprawne naliczenie zasiłku chorobowego na liście płac.

Rozliczanie zasiłków - lista płac z zasiłkiem chorobowym

Wypłacony zasiłek chorobowy pomniejszy kwotę składek społecznych do zapłaty w deklaracji DRA.

Rozliczanie zasiłków - zasiłek pomniejsza składki ZUS do zapłaty na ZUS DRA

Wprowadzanie nieobecności i rozliczanie zasiłków macierzyńskich

Aby na prawidłowo obliczyć i wykazać na liście płac, jak i w deklaracji ZUS DRA zasiłek macierzyński, należy w pierwszej kolejności wprowadzić go do systemu podobnie jak w przypadku zwolnienia lekarskiego, przechodząc do zakładki KADRY » PRACOWNICY, poprzez kliknięcie na nazwisko pracownika otworzyć okno “Szczegóły pracownika” po czym przejść do zakładki Ewidencja Czasu Pracy.

Wprowadzenie nieobecności odbywa się poprzez wybranie z paska poleceń opcji Akcje » Nieobecność. W otwartym oknie Nieobecność pracownika w polu Rodzaj należy wybrać urlop macierzyński, następnie wybrać odpowiedni rodzaj świadczenia i przerwy.

Rozliczanie zasiłków - rodzaj świadczenia i przerwy

Rozliczanie zasiłków - urlop rodzicielski

W zależności od wariantu wybranego przez pracownicę, w jakiej wysokości i w ilu częściach decyduje się na wykorzystanie urlopu macierzyńskiego należy wybrać odpowiedni procent podstawy.

Rozliczanie zasiłków a procent podstawy

Wysokość zasiłku w poszczególnych okresach jego biegu przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj urlopu

Wymiar urlopu, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie

Procent podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego

urlop macierzyński

20, 31, 33, 35 lub 37

tygodni

100%

80%

urlop rodzicielski

odpowiednio do 32 lub 34 tygodni

odpowiednio: 100% - za okres od 6 do 8 tygodni

60% za pozostały okres

Dodany w ten sposób zasiłek macierzyński zostanie prawidłowo wykazany na liście płac, a na deklaracji ZUS DRA pomniejszy składki społeczne do zapłaty.

Rozliczanie zasiłków - zasiłek macierzyński

Rozliczanie zasiłków- DRA