Rozliczanie zasiłków w systemie wFirma.pl

O tym, czy firma jest płatnikiem zasiłków, decyduje jej stan zatrudnienia na dzień 30 listopada. Jeśli płatnik (np. pracodawca, zleceniodawca), na dzień 30 listopada zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, staje się płatnikiem zasiłków. System wFirma.pl umożliwia łatwe i sprawne rozliczanie zasiłków pracowniczych. 

Oznaczenie płatnika zasiłków

Aby w programie wFirma.pl możliwe było wprowadzanie i rozliczanie zasiłków należy w pierwszej kolejności zaznaczyć w USTAWIENIA » PODATKI » ZUS» OGÓLNE opcję Firma jest płatnikiem zasiłków.

Rozliczanie zasiłków - ustawienia w systemie

Dodawanie nieobecności - zwolnienie lekarskie

W zakładce KADRY » PRACOWNICY możliwe jest wprowadzanie nieobecności pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Żeby wprowadzić nieobecność pracownika, gdy otrzymał on zwolnienie lekarskie, należy kliknąć na jego imię i nazwisko, a następnie w pojawiającym się oknie dialogowym przejść do zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ.

Rozliczanie zasiłków - dodawanie nieobecności

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest ze środków pracodawcy przez okres choroby pracownika trwającej łącznie:

  • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia.

Po przekroczeniu przez pracownika powyższego limitu przebywania na zwolnieniu lekarskim, za kolejne zwolnienia dodawane do systemu, pracownikowi  należy się zasiłek chorobowy.

Aby w systemie naliczony został zasiłek chorobowy na liście płac należy podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego w oknie dodawania nieobecności wybrać odpowiedni kod choroby.

Rozliczanie zasiłków - wybór odpowiedniego kodu zasiłku

Przy prowadzeniu rozliczeń kadrowych w programie, system sam podpowiada kwotę podstawy chorobowego, pomniejszoną o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika. Podstawę można edytować - wystarczy przy wprowadzaniu nieobecności podać faktyczną podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

Rozliczanie zasiłków - automatyczna podstawa chorobowego

W zależności od rodzaju zwolnienia dostarczonego przez pracownika, można ustawić odpowiedni procent podstawy chorobowego jaki naliczany ma być na liście płac, i tak w przypadku np. zwolnienia lekarskiego dla pracownicy w ciąży z odpowiednio wpisanym kodem B na zwolnieniu lekarskim, procent podstawy należy ustawić na poziomie 100%, podobnie w przypadku zwolnienia z powodu wypadku przy pracy, które również powinno być naliczone w wysokości 100%, natomiast do końce 2021 w czasie pobytu w szpitalu pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy - przeważnie 70%.

rozliczanie zasiłków - procent podstawy

Tak wprowadzone zwolnienie lekarskie, pozwoli na poprawne rozliczanie zasiłków na liście płac, w tym zasiłku chorobowego.

Rozliczanie zasiłków - lista płac z zasiłkiem chorobowym

Wypłacony zasiłek chorobowy pomniejszy kwotę składek społecznych do zapłaty w deklaracji DRA.

Rozliczanie zasiłków - zasiłek pomniejsza składki ZUS do zapłaty na ZUS DRA

Wprowadzanie nieobecności i rozliczanie zasiłków macierzyńskich

Poprawne rozliczanie zasiłków wykazanych na listach płac gwarantuje generowanie poprawnych deklaracji ZUS DRA. W celu obliczenia zasiłku macierzyńskiego, należy w pierwszej kolejności wprowadzić nieobecność do systemu podobnie jak w przypadku zwolnienia lekarskiego, z poziomu szczegółów pracownika z pod zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ.

W otwartym oknie Nieobecność pracownika w polu Rodzaj należy wybrać urlop macierzyński, następnie wybrać odpowiedni rodzaj świadczenia i przerwy.

Rozliczanie zasiłków - rodzaj świadczenia i przerwy

Rozliczanie zasiłków - urlop rodzicielski

W zależności od wariantu wybranego przez pracownicę, w jakiej wysokości i w ilu częściach decyduje się na wykorzystanie urlopu macierzyńskiego należy wybrać odpowiedni procent podstawy.

Rozliczanie zasiłków a procent podstawy

Wysokość zasiłku w poszczególnych okresach jego biegu przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj urlopu

Wymiar urlopu, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie

Procent podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego

urlop macierzyński

20, 31, 33, 35 lub 37

tygodni

100%

80%

urlop rodzicielski

odpowiednio do 32 lub 34 tygodni

odpowiednio: 100% - za okres od 6 do 8 tygodni

60% za pozostały okres

Dodany w ten sposób zasiłek macierzyński zostanie prawidłowo wykazany na liście płac, a na deklaracji ZUS DRA pomniejszy składki społeczne do zapłaty.

Rozliczanie zasiłków - wykazanie zasiłku macierzyńskiego na liście płac

 

Rozliczanie zasiłków - DRA

Wygenerowana listę płac użytkownik może udostępnić swojemu pracownikowi w postaci paska płac na panelu ePracownik. Szczegóły tego tematu zostały opisane w artykule: Wypłaty w panelu ePracownik

Najczęściej zadawane pytania
  • Mam pracownika na zwolnieniu czy mam wypłacać mu za ten czas wynagrodzenie?
    Przez 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia) wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Jeśli pracownik wykorzysta limit wynagrodzenia chorobowego (33/14 dni) to po tym okresie będzie otrzymywała zasiłek. Jeśli przedsiębiorca nie jest płatnikiem zasiłków, wówczas wypłatę świadczeń przejmuje ZUS i wtedy należy przekazać zaświadczenie Z-3 za pracownika. 
    Jak ustalić czy jest się płatnikiem zasiłków Ustalenie płatnika zasiłków na 30 listopada - jak to zrobić?
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz