0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczanie zasiłków w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

O tym, czy firma jest płatnikiem zasiłków, decyduje jej stan zatrudnienia na dzień 30 listopada. Jeśli płatnik (np. pracodawca, zleceniodawca), na dzień 30 listopada zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, staje się płatnikiem zasiłków. System wFirma.pl umożliwia łatwe i sprawne rozliczanie zasiłków pracowniczych. 

Oznaczenie płatnika zasiłków

Aby w programie wFirma.pl możliwe było wprowadzanie i rozliczanie zasiłków należy w pierwszej kolejności zaznaczyć w USTAWIENIA » PODATKI » ZUS» OGÓLNE opcję Firma jest płatnikiem zasiłków.

Rozliczanie zasiłków - Firma jest płatnikiem zasiłków

Dodawanie nieobecności - zwolnienie lekarskie

W zakładce KADRY » PRACOWNICY możliwe jest wprowadzanie nieobecności pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Żeby wprowadzić nieobecność pracownika, gdy otrzymał on zwolnienie lekarskie, należy kliknąć na jego imię i nazwisko, a następnie w pojawiającym się oknie dialogowym przejść do zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ.

Rozliczanie zasiłków - Nieobecności

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest ze środków pracodawcy przez okres choroby pracownika trwającej łącznie:

  • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia.

Po przekroczeniu przez pracownika powyższego limitu przebywania na zwolnieniu lekarskim, za kolejne zwolnienia dodawane do systemu, pracownikowi  należy się zasiłek chorobowy.

Aby w systemie naliczony został zasiłek chorobowy na liście płac należy podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego w oknie dodawania nieobecności wybrać odpowiedni kod choroby.

Rozliczanie zasiłków - Kod choroby

Przy prowadzeniu rozliczeń kadrowych w programie, system sam podpowiada kwotę podstawy chorobowego, pomniejszoną o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika. Podstawę można edytować - wystarczy przy wprowadzaniu nieobecności podać faktyczną podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

Rozliczanie zasiłków - Podstawa chorobowego

W zależności od rodzaju zwolnienia dostarczonego przez pracownika, można ustawić odpowiedni procent podstawy chorobowego jaki naliczany ma być na liście płac, i tak w przypadku np. zwolnienia lekarskiego dla pracownicy w ciąży z odpowiednio wpisanym kodem B na zwolnieniu lekarskim, procent podstawy należy ustawić na poziomie 100%, podobnie w przypadku zwolnienia z powodu wypadku przy pracy, które również powinno być naliczone w wysokości 100%.

Rozliczanie zasiłków - Procent podstawy

Tak wprowadzone zwolnienie lekarskie, pozwoli na poprawne rozliczanie zasiłków na liście płac, w tym zasiłku chorobowego.

Rozliczanie zasiłków - Lista płac

Wypłacony zasiłek chorobowy pomniejszy kwotę składek społecznych do zapłaty w deklaracji DRA.

Rozliczanie zasiłków - DRA

Wprowadzanie nieobecności i rozliczanie zasiłków macierzyńskich

Poprawne rozliczanie zasiłków wykazanych na listach płac gwarantuje generowanie poprawnych deklaracji ZUS DRA. W celu obliczenia zasiłku macierzyńskiego, należy w pierwszej kolejności wprowadzić nieobecność do systemu podobnie jak w przypadku zwolnienia lekarskiego, z poziomu szczegółów pracownika z pod zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ.

W otwartym oknie Nieobecność pracownika w polu Rodzaj należy wybrać urlop macierzyński, następnie wybrać odpowiedni rodzaj świadczenia i przerwy.

Rozliczanie zasiłków - Urlop macierzyński

Rozliczanie zasiłków - Urlop rodzicielski

 

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy dotyczącą zwiększenia wymiaru urlopu rodzicielskiego oraz zasad jego udzielania, wprowadzono nowe kody identyfikujące rodzaj świadczenia i przerwy. Za okres wydłużonych urlopów przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jest to kod 337 oraz 338. Wprowadzono również kod 390 oraz 340:

  • 390 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  • 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 kp.

Kody te można wybrać w zakładce DODATKI I POTRĄCENIA w szczegółach pracownika, wybierając dodatek WYRÓWNANIE ZASIŁKU w polu KOD ŚWIADCZENIA.

W zależności od wariantu wybranego przez pracownicę, w jakiej wysokości i w ilu częściach decyduje się na wykorzystanie urlopu macierzyńskiego należy wybrać odpowiedni procent podstawy.

Rozliczanie zasiłków - Procent podstawy

Wysokość zasiłku w poszczególnych okresach jego biegu przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj urlopu

Wymiar urlopu, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie

Procent podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego

urlop macierzyński

20, 31, 33, 35 lub 37

tygodni

100%

81,5%

urlop rodzicielski

odpowiednio do 41 lub 43 tygodni

odpowiednio: 70% - za okres od 6 do 8 tygodni

70% za pozostały okres

Dodany w ten sposób zasiłek macierzyński zostanie prawidłowo wykazany na liście płac, a na deklaracji ZUS DRA pomniejszy składki społeczne do zapłaty.

Rozliczanie zasiłków - Lista płac

 

Rozliczanie zasiłków - DRA

Wygenerowana listę płac użytkownik może udostępnić swojemu pracownikowi w postaci paska płac na panelu ePracownik. Szczegóły tego tematu zostały opisane w artykule: Wypłaty w panelu ePracownik

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów