0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie urlopowe - podgląd wyliczeń i możliwość ręcznej modyfikacji

Wielkość tekstu:

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego wlicza się składniki wynagrodzenia określone stawką miesięczną w stałej wysokości i składniki zmienne zależne od ilości wykonanej pracy, czy przepracowanej liczby godzin w danym miesiącu. System wFirma wylicza wynagrodzenie urlopowe automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do systemu. Daje również możliwość podglądu wyliczenia podstawy wynagrodzenia urlopowego oraz ręcznej modyfikacji.

Urlop wypoczynkowy na liście płac, gdy brak zmiennych składników wynagrodzenia

Rozliczając wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego pracownika należy kierować się przepisami m.in. Kodeksu pracy.

Art. 172 Kodeks pracy

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3. miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu(...).

Jeśli urlop został wprowadzony do systemu poprzez KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ, natomiast pracownik nie otrzymał żadnych dodatkowych zmiennych składników wynagrodzenia w okresie 3. miesięcy przed miesiącem, w którym był wykorzystany urlop, to nie powinien on mieć wpływu na wysokość wynagrodzenia. W takiej sytuacji na liście płac zostanie wykazane jedynie wynagrodzenie zasadnicze, a w nim będzie zawierało się wynagrodzenie za czas urlopu. Pozycja ta nie będzie wyszczególniona na liście płac.

Jeżeli pracownik nie otrzymywał dodatkowych zmiennych składników wynagrodzenia wówczas w przypadku urlopu, na liście płac będzie jedynie wynagrodzenie zasadnicze i nie będzie wyszczególnionego wynagrodzenia urlopowego.

 Wynagrodzenie urlopowe - lista płac

Urlop wypoczynkowy na liście płac, gdy zmienne składniki

W systemie wFirma wynagrodzenie za czas urlopu pojawia się na liście płac jeżeli pracownikowi w ostatnich trzech miesiącach przed miesiącem, w którym wystąpił urlop, wypłacone zostały składniki zmienne do wynagrodzenia, które powodowały różnice w wynagrodzeniach za kolejne miesiące (np. dodatki, nadgodziny, godziny nocne).

Wynagrodzenie urlopowe - ostatnie trzy miesiące

Wynagrodzenie urlopowe  - możliwość podglądu wyliczenia podstawy

Szczegóły wyliczenia wynagrodzenia urlopowego można sprawdzić klikając na ikonę kalkulatora widoczną przy podstawie bezpośrednio w pozycjach listy płac. W tym celu po dodaniu listy płac w zakładce POZYCJE pojawi się widok z wszystkimi pracownikami, dla których zostały naliczone wynagrodzenia.

Wynagrodzenie urlopowe - pozycje

Aby wprowadzić zmiany w pozycjach listy płac i wybranych składnikach wynagrodzenia wystarczy kliknąć na ikonę ołówka widoczną w kolumnie WYPŁATA przy danym pracowniku. Po wybraniu ikony pojawi się okno z pozycjami wynagrodzenia. Aby mieć możliwość podglądu wyliczenia podstawy wynagrodzenia urlopowego należy kliknąć w ikonę kalkulatora znajdującą się przy pozycji wynagrodzenie za czas urlopu.

 Wynagrodzenie urlopowe - podgląd wyliczeń i możliwość ręcznej modyfikacji

Kliknięcie w ikonę kalkulatora spowoduje otwarcie okna ze szczegółami wyliczenia, które można dowolnie edytować. W tym celu wystarczy odznaczyć opcję AUTOMATYCZNE WYLICZENIE.

Wynagrodzenie urlopowe - automatyczne wyliczenie

W oknie znajdują się takie szczegóły zatrudnienia:

  • Parametry
  1. Liczba godzin urlopu - ilość urlopu w miesiącu, za który naliczane jest wynagrodzenie;
  2. Suma składników zmiennych - przyjęte składniki zmienne w tym premie i nadgodziny w okresie stanowiącym podstawę wyliczeń;
  3. Liczba godzin przepracowanych - liczba godzin przepracowanych w okresie stanowiącym podstawę wyliczeń;
  • Składniki zmienne - wyodrębnione miesiące z których przyjęto wynagrodzenie urlopowe
  • Liczba godzin - wyodrębnione miesiące, z których wyliczono liczbę przepracowanych godzin
  • Wynagrodzenie za czas urlopu - jest to wynik działania (Suma składników zmiennych) / (liczba godzin) x (liczba dni urlopu).

W przypadku kiedy użytkownik dokona ręcznej modyfikacji wyliczenia wynagrodzenia urlopowego, ikona kalkulatora znajdująca się w podglądzie pozycji list płac zmieni kolor z szarego na zielony.

 Wynagrodzenie urlopowe - zielona ikona kalkulatora

Po zapisaniu zmian nowa wartość pozycji WYNAGRODZENIE ZA CZAS URLOPU zostanie umieszczona automatycznie na liście płac.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów