Zwolnienie z PIT osób młodych w systemie wFirma.pl

W systemie istnieje możliwość oznaczenia zwolnienia z opłacania podatku osób spełniających warunki do korzystania z takiej ulgi. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w związku z wejściem w życie nowych przepisów od 1 sierpnia 2019 roku. Jak oznaczyć zwolnienie z PIT u pracownika lub zleceniobiorcy? Instrukcja poniżej.

Kiedy stosować zwolnienie z PIT

Zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek dochodowy dotyczy osób, które: 

  • nie ukończyły 26. roku życia,

  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie,

  • w ciągu roku osiągnęły przychody nieprzekraczające kwoty 85 528,00 zł (od przychodów powyżej limitu zostanie pobrany podatek).

Każdy przychód wypłacony pracownikowi, który spełnia wymienione warunki jest zwolniony z opodatkowania. Zgodnie z przepisami podatek należy pobrać od zasiłków, odpraw i odszkodowań.

Wynagrodzenie z umowy o pracę bez podatku

W przypadku nowych pracowników zwolnienie z PIT oznacza się podczas tworzenia dla nich umowy w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ. Po otwarciu się okna, w zakładce PODATEK DOCHODOWY w części Zwolnienie PIT (dla młodych) należy wybrać AUTOMATYCZNE lub TAK i zapisać zmiany.  Ważne jest to że przy wyborze opcji AUTOMATYCZNE system będzie pilnował, czy nie przekroczono wieku pozbawiającego prawa do korzystania z ulgi lub nie został osiągnięty limit przychodów do jakiego stosuję się zwolnienie z PIT. Przy wyborze TAK, ulga będzie naliczana

Zwolnienie z PIT w umowie o pracę

Jeśli pracownik ma już wprowadzoną umowę, ale chciałby skorzystać ze zwolnienia, wówczas należy dodać dla niego aneks.

Aneks dodawany jest wyłącznie na cele techniczne wyliczenia wynagrodzenia zwolnionego z podatku (zmiana parametrów naliczania płacy). Nie wprowadza zmian w treści umowy, zatem nie ma potrzeby, aby pracownik go podpisywał jeśli podstawowe warunki nie ulegają zmianie.

poprzez KADRY » UMOWY zaznaczenie umowy i kliknięcie na DODAJ » ANEKS. Jako Data rozpoczęcia obow. zmian wprowadzić trzeba dzień, od którego pracownik chce skorzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie z PIT w aneksie do umowy o pracę

W zakładce PODATEK DOCHODOWY należy zaznaczyć AUTOMATYCZNE/TAK w części Zwolnienie PIT (dla młodych) i zapisać zmiany.

Zwolnienie z pit - aneks do umowy o pracę

Dzięki temu podczas wyliczania listy płac od wynagrodzenia nie zostanie potrącony podatek.

Zwolnienie z PIT w liście płac

Zwolnienie z PIT dla umowy zlecenie

Dla nowych zleceniobiorców zwolnienie z PIT również oznacza się przy dodawaniu umowy w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE. Po otwarciu się okna, w zakładce PODATEK DOCHODOWY w części Zwolnienie PIT (dla młodych) należy wybrać TAK i zapisać zmiany. 

Zwolnienie z PIT w umowie zlecenie

W sytuacji, gdy zleceniobiorca ma już wprowadzoną umowę i chce skorzystać ze zwolnienia w trakcie jej trwania, wtedy konieczne będzie wprowadzenie aneksu .

Aneks dodawany jest wyłącznie na cele techniczne wyliczenia wynagrodzenia zwolnionego z podatku (zmiana parametrów naliczania płacy). Nie wprowadza zmian w treści umowy, zatem nie ma potrzeby, aby pracownik go podpisywał jeśli podstawowe warunki nie ulegają zmianie.

Jest to możliwe w KADRY » UMOWY » zaznaczenie umowy » DODAJ » ANEKS. W polu “Data rozpoczęcia obow. zmian” wprowadza się dzień, jaki wskazał zleceniobiorca w złożonym oświadczeniu. 

Zwolnienie z PIT w aneksie do umowy zlecenie

Zwolnienie z PIT należy oznaczyć w zakładce PODATEK DOCHODOWY i zapisać zmiany.

Zwolnienie z PIT wprowadzone w aneksie zleceniobiorcy

Podczas generowania rachunku dla danej osoby nie zostanie wyliczona zaliczka na podatek.

Zwolnienie z pit uwzględnione w rachunku

Opodatkowany dodatek dla pracownika

Jak wspomniano na początku, od niektórych przychodów pracownika (odprawy, odszkodowania) konieczne jest pobranie podatku. Aby wprowadzić pracownikowi taki dodatek należy przejść do zakładki  KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » INNY DODATEK WYŁĄCZONY ZE ZWOLNIENIA DLA MŁODYCH.

Zwolnienie z PIT a dodatek opodatkowany

 

W liście płac wynagrodzenie nie będzie podlegało opodatkowaniu, ale podatek zostanie pobrany od samego dodatku. Co ważne, nie wprowadza się tu zasiłku, od tego składnika zostanie automatycznie naliczona zaliczka na PIT.