0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z PIT osób młodych w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

W systemie istnieje możliwość oznaczenia zwolnienia z opłacania podatku osób spełniających warunki do korzystania z takiej ulgi. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w związku z wejściem w życie nowych przepisów od 1 sierpnia 2019 roku. Jak oznaczyć zwolnienie z PIT u pracownika lub zleceniobiorcy? Instrukcja poniżej.

Kiedy stosować zwolnienie z PIT

Zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek dochodowy dotyczy osób, które: 

  • nie ukończyły 26. roku życia,
  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie,
  • w ciągu roku osiągnęły przychody nieprzekraczające kwoty 85 528,00 zł (od przychodów powyżej limitu zostanie pobrany podatek).

Każdy przychód wypłacony pracownikowi, który spełnia wymienione warunki jest zwolniony z opodatkowania. Zgodnie z przepisami podatek należy pobrać od zasiłków, odpraw i odszkodowań.

Wynagrodzenie z umowy o pracę bez podatku

W przypadku nowych pracowników zwolnienie z PIT oznacza się podczas tworzenia dla nich umowy w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ. Po otwarciu się okna, w zakładce PODATEK DOCHODOWY w części Zwolnienie PIT (dla młodych) należy wybrać AUTOMATYCZNE lub TAK i zapisać zmiany.  Ważne jest to że przy wyborze opcji AUTOMATYCZNE system będzie pilnował, czy nie przekroczono wieku pozbawiającego prawa do korzystania z ulgi lub nie został osiągnięty limit przychodów do jakiego stosuję się zwolnienie z PIT. Przy wyborze TAK, ulga będzie naliczana

Zwolnienie z PIT w umowie o pracę

Jeśli pracownik ma już wprowadzoną umowę, ale chciałby skorzystać ze zwolnienia z którego nie korzystał, wówczas należy dodać dla niego aneks.

Aneks dodawany jest wyłącznie na cele techniczne wyliczenia wynagrodzenia zwolnionego z podatku (zmiana parametrów naliczania płacy). Nie wprowadza zmian w treści umowy, zatem nie ma potrzeby, aby pracownik go podpisywał jeśli podstawowe warunki nie ulegają zmianie.

poprzez KADRY » UMOWY zaznaczenie umowy i kliknięcie na DODAJ » ANEKS. Jako Data rozpoczęcia obow. zmian wprowadzić trzeba dzień, od którego pracownik chce skorzystać ze zwolnienia.

 

Zwolnienie z pit w aneksi do umowy o pracę

W zakładce PODATEK DOCHODOWY należy zaznaczyć AUTOMATYCZNE/TAK w części Zwolnienie PIT (dla młodych) i zapisać zmiany.

Zwolnienie z pit - aneks do umowy o pracę

Dzięki temu podczas wyliczania listy płac od wynagrodzenia nie zostanie potrącony podatek.

Zwolnienie z PIT w liście płac

Zwolnienie z PIT dla umowy zlecenie

Dla nowych zleceniobiorców zwolnienie z PIT również oznacza się przy dodawaniu umowy w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE. Po otwarciu się okna, w zakładce PODATEK DOCHODOWY w części Zwolnienie PIT (dla młodych) należy wybrać TAK i zapisać zmiany. 

 

Zwolnienie z PIT w umowie zlecenie

W sytuacji, gdy zleceniobiorca ma już wprowadzoną umowę i nie korzystał ze zwolnienia i chce skorzystać ze zwolnienia w trakcie jej trwania, wtedy konieczne będzie wprowadzenie aneksu .

Aneks dodawany jest wyłącznie na cele techniczne wyliczenia wynagrodzenia zwolnionego z podatku (zmiana parametrów naliczania płacy). Nie wprowadza zmian w treści umowy, zatem nie ma potrzeby, aby pracownik go podpisywał jeśli podstawowe warunki nie ulegają zmianie.

Jest to możliwe w KADRY » UMOWY » zaznaczenie umowy » DODAJ » ANEKS. W polu “Data rozpoczęcia obow. zmian” wprowadza się dzień w jakim mają być uwzględnianie zmiay. 

Zwolnienie z PIT w aneksie do umowy zlecenie

Zwolnienie z PIT należy oznaczyć w zakładce PODATEK DOCHODOWY i zapisać zmiany.

 

Zwolnienie z PIT wprowadzone w aneksie zleceniobiorcy

Podczas generowania rachunku dla danej osoby nie zostanie wyliczona zaliczka na podatek.

Zwolnienie z pit uwzględnione w rachunku

Opodatkowany dodatek dla pracownika

Jak wspomniano na początku, od niektórych przychodów pracownika (odprawy, odszkodowania) konieczne jest pobranie podatku. Aby wprowadzić pracownikowi taki dodatek należy przejść do zakładki  KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » INNY DODATEK WYŁĄCZONY ZE ZWOLNIENIA DLA MŁODYCH.

Zwolnienie z PIT a dodatek opodatkowany

 

W liście płac wynagrodzenie nie będzie podlegało opodatkowaniu, ale podatek zostanie pobrany od samego dodatku. Co ważne, nie wprowadza się tu zasiłku, od tego składnika zostanie automatycznie naliczona zaliczka na PIT. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów