0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczki na podatek dochodowy zapłacone po 20 stycznia

Wielkość tekstu:

Zaliczki na podatek dochodowy a rozliczenie roczne

W zeznaniu rocznym należy wykazać wyłącznie te zaliczki na podatek dochodowy, które zostały opłacone do 20 stycznia roku następnego. Dotyczy to deklaracji PIT-36 (zasady ogólne - skala podatkowa) oraz PIT-36L (podatek liniowy).

Zeznanie roczne generuje się w systemie poprzez START » PODATKI  » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, gdzie w kolejnym kroku należy wybrać odpowiedni druk. W oknie dodawania deklaracji pojawią się trzy kolumny, dotyczące zaliczek na podatek dochodowy:

  • należne - kwoty zaliczek jakie powinny zostać wpłacone do urzędu skarbowego,

  • zapłacone - kwoty faktycznie zapłacone w terminie do 20 stycznia,

  • zapł. po 20 stycznia - czyli zaliczki na podatek dochodowy, które zostały zapłacone po wyznaczonym terminie.

Pola te zostają automatycznie wypełnione na podstawie płatności dodanych przez użytkownika do zaliczek na podatek dochodowy. Istnieje jednak możliwość ich ręcznej modyfikacji.

Zaliczki na podatek dochodowy - po 20Po wybraniu opcji DALEJ pojawi się wstępnie wypełniona deklaracja roczna, którą należy sprawdzić pod względem poprawności.

W polu dotyczącym wpłaconych zaliczek przez płatnika system automatycznie ujmie jedynie te zaliczki na podatek dochodowy, które zostały zapłacone do 20 stycznia roku następnego. Nie oznacza to, że zaliczki na podatek dochodowy zapłacone po tym terminie są stracone. Mimo tego, że nie są uwzględnione w zeznaniu, traktowane są jako wpłata na poczet zobowiązania z tytułu zeznania rocznego.

Zaliczki na podatek dochodowy - zeznanie roczne

Jak ujmowana jest zaliczka zapłacona po 20 stycznia, gdy z zeznania rocznego wynika kwota do zapłaty?

W takim przypadku kwota do zapłaty w zeznaniu rocznym nie uwzględnia zaliczek zapłaconych po 20 stycznia. W związku z czym przelew do urzędu skarbowego należy pomniejszyć o wartość tych zaliczek (zgodnie z komunikatem systemowym).

System odlicza tę kwotę automatycznie i o faktycznej kwocie do zapłaty informuje w komunikacie przy tworzeniu deklaracji:

Zaliczki na podatek dochodowy - ostrzeżenie

Po zapoznaniu się z komunikatem należy oznaczyć go jako przeczytany.

Po zapisaniu deklaracji system automatycznie rozliczy płatność na kwotę zaliczek wpłaconych po 20 stycznia w polu ZAPŁACONO, tak, aby w nieopłaconych zobowiązaniach w polu POZOSTAŁO widniała poprawna kwota do zapłaty:

Zaliczki na podatek dochodowy - odpowiednia kwota podatkuJak ujmowana jest zaliczka zapłacona po 20 stycznia, gdy z zeznania rocznego wynika nadpłata podatku do zwrotu?

W takim przypadku kwota nadpłaty w zeznaniu rocznym nie uwzględnia zaliczek zapłaconych po 20 stycznia, w związku z tym jest ona mniejsza niż kwota, którą w rzeczywistości powinien zwrócić urząd skarbowy.

W związku z tym system wyświetli komunikat :

Zaliczki na podatek dochodowy zapłacone po terminie

Po zapoznaniu się z komunikatem należy oznaczyć go jako przeczytany.

Po zapisaniu deklaracji w polu ZAPŁACONO pojawi się informacja o powstaniu nadpłaty w podatku dochodowym. W polu POZOSTAŁO system ujmie całą kwotę nadpłaty (wynikającą z deklaracji + zaliczki na podatek dochodowy opłacone po 20 stycznia).

Zaliczki na podatek dochodowy - nadpłacony podatekKwotę nadpłaty wynikającą wprost z deklaracji urząd skarbowy zwróci na konto podatnika. Natomiast w przypadku nadpłaty wynikającej z zaliczek zapłaconych po 20 stycznia należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z dyspozycją, czy środki te zwrócić na konto podatnika, czy przeksięgować na poczet innych zobowiązań podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów