Potwierdzenie elektronicznej wysyłki deklaracji - UPO

System wfirma.pl umożliwia dokonanie wysyłki e-deklaracji do urzędu skarbowego, o czym więcej w artykule e-deklaracje.

Deklaracje wysłane elektronicznie z systemu wfirma.pl, które dotarły do urzędu skarbowego, mają ikonkę zielonej koperty wraz z informacją, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie.

Dodatkowo należy pobrać urzędowe poświadczenie odbioru deklaracji, tzw UPO. W tym celu należy zaznaczyć daną deklarację na liście (np. w przypadku deklaracji VAT należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT) oraz z menu wybrać opcję Pobierz UPO.

upo

Po kliknięciu w akcję Pobierz UPO zostanie pobrany katalog, w którym znajdują się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, którą zwyczajowo podpina się pod wydrukowaną deklarację.

UPO stanowi potwierdzenie, że dana deklaracja faktycznie została złożona do urzędu skarbowego, dlatego też zalecane jest jego pobranie.