Jak udokumentować w systemie opłacenie zaliczki na podatek dochodowy?

Jak oznaczyć w systemie opłacenie zaliczki na podatek dochodowy?

 

Po opłaceniu zaliczki na podatek dochodowy za kolejny okres należy oznaczyć jej płatność w systemie. W tym celu zaznacza się wyliczoną zaliczkę za dany okres w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY oraz z górnego menu wybiera się funkcję ROZLICZ. W oknie, które się pojawi wpisuje się datę faktycznej zapłaty zaliczki. Kwota wpłaty uzupełni się automatycznie.

Zaliczki na podatek dochodowy - jak rozliczyć?

Dodatkowo do dokumentów firmowych można dołączyć potwierdzenie zapłaty (druczek przelewu lub też wydruk potwierdzenia zapłaty z konta bankowego).