0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak sporządzić e-sprawozdanie finansowe?

Wielkość tekstu:

Obecnie sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP aby móc je wysłać do KRS lub KAS.

Możliwe do wygenerowania e-sprawozdania: jednostka mikro, mała i duża oraz OPP zgodnie z załącznikami do ustawy o rachunkowości.

Jak stworzyć bilans?

Tworzenie bilansu w systemie odbywa się na podstawie schematu. Schemat bilansu definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS. Dzięki funkcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ istnieje możliwość naniesienia zmian w zakresie kont księgowych jakie mają wejść do określonej pozycji bilansu.

sprawozdanie finansowe

W przypadku Bilansu - OPP (zał. 6 UoR) schemat należy dodać samodzielnie poprzez opcję DODAJ SCHEMAT, gdzie w oknie które się pojawi wybieramy ROK i rodzaj "Bilans - OPP (zał. 6 UoR)".

Aby sporządzić bilans należy przejść do zakładki STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » BILANS » DODAJ wybierając typ:

 • dla jednostki mikro
 • dla jednostki małej
 • dla jednostki innej - dużej
 • Bilans - OPP (zał. 6 UoR).

sprawozdanie finansowe

Ostateczny bilans na podstawie którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić:

sprawozdanie finansowe

Nie jest możliwe poprawienie bilansu bądź RZiS, które zostały zatwierdzone. W takiej sytuacji konieczne jest cofnięcie zatwierdzenia - klikając na bilans pojawi się okno szczegółów z funkcją COFNIJ ZATWIERDZENIE.

Jak stworzyć rachunek zysków i strat?

Tworzenie rachunek zysków i strat w systemie odbywa się na podstawie schematu. Schemat bilansu definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » RZIS. Dzięki funkcji MODYFIKUJ» MODYFIKUJ istnieje możliwość naniesienia zmian w zakresie kont księgowych jakie mają wejść do określonej przepisami pozycji RZiS. 

Jak sporządzić e-sprawozdanie finansowe?

W przypadku RZiS - OPP (zał. 6 UoR) schemat należy dodać samodzielnie poprzez opcję DODAJ SCHEMAT, gdzie w oknie które się pojawi wybieramy ROK i rodzaj "RZiS jednostka OPP - (zał. 6 UoR)".

Aby sporządzić bilans należy przejść do zakładki STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT » DODAJ wybierając typ i wariant:

 • dla jednostki mikro
 • dla jednostki małej wariant porównawczy
 • dla jednostki małej wariant kalkulacyjny
 • dla jednostki innej - dużej wariant porównawczy
 • dla jednostki innej - dużej wariant kalkulacyjny
 • dla jednostki OPP.

sprawozdanie finansowe

Ostateczny RZIS na podstawie którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić:

sprawozdanie finansowe

Sporządź e-sprawozdanie finansowe na podstawie bilansu i RZiS

Na podstawie stworzonych i zatwierdzonych bilansów i RZiS można przystąpić do generowania e-sprawozdania STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE » DODAJ wybierając typ:

 • mikro,
 • mały,
 • inny - duży,
 • OPP.

sprawozdanie finansowe

Po wybraniu typu otworzy się okno z wyborem okresu za jaki ma być sporządzone sprawozdanie, następnie z wyborem wygenerowanego wcześniej bilansu oraz RZIS (które uprzednio zostały zatwierdzone) na podstawie których e-sprawozdanie ma być sporządzone, a kolejno okno z możliwością wprowadzenia pozostałych informacji niezbędnych do e-sprawozdania:

 • dane identyfikacyjne
 • wprowadzenie
 • polityka rachunkowości
 • zmiany w kapitale, przepływy pieniężne
 • inne - informacja dodatkowa z możliwością dodania załącznika.

Jak sporządzić e-sprawozdanie finansowe?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów