Zbiorcze powiadomienia klientów

Serwis mojebiuro24.pl umożliwia łatwy i szybki kontakt biura rachunkowego z klientami. W systemie istnieje możliwość wysłania zbiorczych powiadomień do wybranych lub wszystkich firm jednocześnie. Opcja ta dostępna jest z kokpitu biura rachunkowego, gdzie należy zaznaczyć wybrane firmy (klientów biura) oraz wybrać z górnego menu opcję Powiadomienie

zbiorcze powiadomienia klientów

Pojawi się okno, w którym należy wpisać treść powiadomienia. Opcjonalnie do wiadomości można załączyć plik. W tym celu należy wybrać opcję Załącz plik

zbiorcze powiadomienia klientów

Po wybraniu opcji Wyślij ta sama wiadomość zostanie wysłana automatycznie do wszystkich bądź wybranych klientów biura.