Analiza KPiR

W zakładce START » ANALIZY » KPIR istnieje możliwość przeanalizowania poszczególnych kolumn Księgi Przychodów i Rozchodów.

Analiza KPiR - jak włączyć?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów może zostać poddana analizie według dowolnie wybranych parametrów. Użytkownik ma możliwość wyboru okresu analizowanego okresu w sekcji DATA oraz sposobu sumowania w rubryce SUMOWANIE WEDŁUG.

Analiza KPiR - okres analizy

Odpowiednio pogrupowane dane zostaną przedstawione w formie tabelarycznej, we właściwej kolumnie KPiR. Po kliknięciu na przycisk Analiza KPiR - znak kół zębatych, użytkownik może wydrukować tabelę, eksportować ją do arkusza kalkulacyjnego lub ustawić widok. 

Analiza KPiR - tabela danych