0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Analiza KPiR

Wielkość tekstu:

W zakładce START » ANALIZY » KPIR istnieje możliwość przeanalizowania poszczególnych kolumn Księgi Przychodów i Rozchodów.

Analiza KPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów może zostać poddana analizie według dowolnie wybranych parametrów. Użytkownik ma możliwość wyboru okresu analizowanego okresu w sekcji DATA oraz sposobu sumowania w rubryce SUMOWANIE WEDŁUG.

Analiza KPiR

Odpowiednio pogrupowane dane zostaną przedstawione w formie tabelarycznej, we właściwej kolumnie KPiR. Po kliknięciu na przycisk Analiza KPiR wydrukować tabelę, eksportować ją do arkusza kalkulacyjnego lub ustawić widok. 

Analiza KPiR

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów