Analiza KPiR

W zakładce BIURO » ANALIZY » KPIR istnieje możliwość poddania obserwacji poszczególnych kolumn Księgi Przychodów i Rozchodów.

Analiza KPiR - okno

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów może zostać poddana analizie według dowolnie wybranych parametrów. Użytkownik ma możliwość wyboru okresu analizowanego okresu w sekcji DATA oraz sposobu sumowania w rubryce SUMOWANIE WEDŁUG.

Analiza KPiR - data

Odpowiednio pogrupowane dane zostaną przedstawione w formie tabelarycznej, we właściwej kolumnie KPiR. Po kliknięciu na przycisk Analiza KPiR - znak , użytkownik może wydrukować tabelę, eksportować ją do arkusza kalkulacyjnego lub ustawić widok.

Analiza KPiR - tabela