Analiza KPiR

W zakładce START » ANALIZY » KPIR istnieje możliwość przeanalizowania poszczególnych kolumn Księgi Przychodów i Rozchodów.

Analiza KPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów może zostać poddana analizie według dowolnie wybranych parametrów. Użytkownik ma możliwość wyboru okresu analizowanego okresu w sekcji DATA oraz sposobu sumowania w rubryce SUMOWANIE WEDŁUG.

Analiza KPiR

Odpowiednio pogrupowane dane zostaną przedstawione w formie tabelarycznej, we właściwej kolumnie KPiR. Po kliknięciu na przycisk Analiza KPiR - znak kół zębatych, użytkownik może wydrukować tabelę, eksportować ją do arkusza kalkulacyjnego lub ustawić widok. 

Analiza KPiR

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka