Analizy ogólne - KPiR

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » KPIR istnieje możliwość poddania obserwacji poszczególnych kolumn księgi przychodów i rozchodów.

analiza przychodów i kosztów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów może zostać poddana analizie według dowolnie wybranych parametrów. Użytkownik ma możliwość wyboru okresu analizowanego okresu oraz sposobu sumowania.

analiza przychodów i kosztów

Odpowiednio pogrupowane dane zostaną przedstawione w formie tabelarycznej.

analiza przychodów i kosztów