0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestr VAT transakcji zagranicznych u nievatowca

Wielkość tekstu:

Zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT dokonują transakcji zagranicznych. W takiej sytuacji przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia VAT może być zobowiązany do składania dodatkowych deklaracji. Zobacz, jak rozliczyć transakcje i prowadzić rejestr VAT transakcji zagranicznych u nievatowca!

Rejestr VAT transakcji zagranicznych u nievatowca w serwisie wfirma.pl

Do Rejestru VAT transakcji zagranicznych znajdującego się w zakładce EWIDENCJE trafiają automatycznie:

Rejestr vat transakcji zagranicznych u nievatowca

Rejestr VAT transakcji zagranicznych dostępny jest tylko w pakietach z księgowością: Księgowość online lub Księgowość online + magazyn.

Ręczne dodawanie wpisów do rejestru VAT transakcji zagranicznych

Wpisy do rejestru można również wprowadzić ręcznie, przechodząc do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.) » ŚWIADCZENIE USŁUG W UE/ZAKUPY ZAGRANICZNE » DODAJ WPIS.

Świadczenie usług w UE

Przy świadczeniu usług dla kontrahentów z UE (art. 28b) przedsiębiorca może dodać ręczny wpis, przechodząc do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.) » ŚWIADCZENIE USŁUG W UE » DODAJ WPIS.

Rejestr vat transakcji zagranicznych u nievatowca

Przy transakcji sprzedaży usług z art. 28b przy dodawaniu bezpośredniego wpisu do rejestru VAT transakcji zagranicznych automatycznie wybierana jest stawka nie podl. UE.

Rejestr vat transakcji zagranicznych u nievatowca

Zakupy zagraniczne - WNT, import usług z UE oraz spoza UE

Przedsiębiorca zwolniony z krajowego VAT, dokonujący importu usług czy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów może dodać bezpośredni wpis do rejestru poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.) » ZAKUPY ZAGRANICZNE » DODAJ WPIS.

Rejestr vat transakcji zagranicznych u nievatowca

W wygenerowanym oknie należy wprowadzić dane z faktury zakupu oraz wybrać odpowiedni rodzaj transakcji - WNTImport usług art. 28b lub Import usług.

Rejestr vat transakcji zagranicznych u nievatowca

Załączanie dokumentów do bezpośrednich wpisów

W systemie istnieje również możliwość załączania dokumentów wpisu dodanego bezpośrednio, poprzez kliknięcie na symbol: Rejestr VAT transakcji zagranicznych u nievatowca - załączanie dokumentów . Pojawia się on po najechaniu kursorem na dany wiersz.

Rejestr vat transakcji zagranicznych u nievatowca

Powielanie wpisów dodanych bezpośrednio w rejestrze

Wpisy można powielać, poprzez zaznaczenie danego wpisu i wybranie opcji POWIEL. Po zaznaczeniu danego wpisu i kliknięciu na opcję POWIEL, zostanie wyświetlone okno, w którym uzupełnione są dane: wartość netto, stawka podatku oraz rodzaj transakcji.

Rejestr vat transakcji zagranicznych u nievatowca

Drukowanie rejestru VAT transakcji zagranicznych

Rejestr zakupu VAT transakcji zagranicznych można wydrukować bezpośrednio w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.). Wówczas po lewej stronie w belce Menu należałoby wybrać odpowiedni rejestr: ŚWIADCZENIE USŁUG W UE lub ZAKUPY ZAGRANICZNE. W celu dokonania wydruku należy ustawić odpowiedni okres oraz w pasku zadań opcję DRUKUJ. Dodatkowo u dołu strony znajduje się podsumowanie kwot z rejestru.

Rejestr vat transakcji zagranicznych u nievatowca

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów