Aneks do umowy o pracę - jak go wygenerować w systemie?

Jak sporządzić aneks do umowy o pracę?

Aneks do umowy o pracę jest dokumentem, który zmienia warunki umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Aby wygenerować w systemie aneks do umowy o pracę, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY zaznaczyć umowę, której warunki mają ulec zmianie, a następnie wybrać opcję DODAJ » DODAJ ANEKS.

Aneks do umowy o pracę - dodawanie

W oknie dodawania aneksu do umowy o pracę automatycznie podane są informacje podane w umowie pierwotnej. W celu zmiany należy wprowadzić nowe warunki zatrudnienia. Na poniższym przykładzie pokazana jest zmiana stanowiska pracy i wynagrodzenia.

Widok przed zmianą:

Aneks do umowy o pracę - pierwotne warunki zatrudnienia

Widok po zmianie:

Aneks do umowy o pracę - zmiana wysokości wynagrodzenia

Aneks do umowy o pracę a minimalne wynagrodzenie

Wraz ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku zmieniają się warunki płacowe pracowników. W związku z tym, zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w umowie powinna być udokumentowana aneksem do umowy.

W celu uniknięcia konieczności podpisywania z pracownikiem aneksu przy każdej zmianie wynagrodzenia minimalnego, przepisy przewidują możliwość zastąpienia wysokości wynagrodzenia określonego kwotowo, określeniem “minimalne wynagrodzenie”. Przez ten termin rozumie się kwotę minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku, z uwzględnieniem zmian.

W celu zmiany kwoty wynagrodzenia na termin “minimalne wynagrodzenie” podczas dodawania aneksu, w części dotyczącej ustalenia wynagrodzenia, z listy należy wybrać opcję MINIMALNE. Tym samym zniknie opcja wpisania kwoty wynagrodzenia.

Aneks do umowy o pracę - minimalne wynagrodzenie

W historii zatrudnienia kwota podana w aneksie będzie widniała jako “minimalna”, jednak do wyliczeń wynagrodzenia pracownika zawsze będzie brane wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku.

Aneks do umowy o pracę - widok z historii zatrudnienia

Aneks do umowy o pracę - jak wydrukować?

Po zapisaniu zmian pojawi się historia zmian warunków umowy. W tym miejscu można wydrukować wygenerowany aneks poprzez zaznaczenie aneksu i wybór opcji DRUKUJ.

Aneks do umowy o pracę - opcja drukuj