0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aneks do umowy o pracę - jak go wygenerować w systemie?

Wielkość tekstu:

Aneks do umowy o pracę jest dokumentem, który zmienia warunki umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Jak sporządzić aneks do umowy o pracę?

Aby wygenerować w systemie aneks do umowy o pracę, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY zaznaczyć umowę, której warunki mają ulec zmianie, a następnie wybrać opcję DODAJ » DODAJ ANEKS.

W oknie dodawania aneksu do umowy o pracę automatycznie podane są informacje podane w umowie pierwotnej. W celu zmiany należy wprowadzić nowe warunki zatrudnienia. Na poniższym przykładzie pokazana jest zmiana stanowiska pracy i wynagrodzenia.

Widok przed zmianą:

Aneks do umowy o pracę w systemie wFirma.pl - parametry aneksu

Widok po zmianie:

Aneks do umowy o pracę w systemie wFirma.pl - widok po zmianie

 

 

Podgląd szczegółów aneksu

Aby zobaczyć szczegóły aneksów należy w zakładce KADRY » UMOWY kliknąć na numer umowy w otwartym oknie przejść do zakładki Historia warunków umowy. Gdzie po kliknięciu w numer aneksu otworzy się okno za szczegółami.

Aneks do umowy o pracę w systemie wFirma.pl - Podgląd szczegółów aneksu

W zakładce Podstawowe informacje w po kliknięciu strzałki w dół, pokażą się informacje wprowadzone podczas dodawania aneksu w poszczególnych zakładkach. Dzięki temu nie trzeba wykonywać modyfikacji, aby sprawdzić wybrane parametry.

Aneks do umowy o pracę w systemie wFirma.pl - podstawowe informacje

Aneks do umowy o pracę a minimalne wynagrodzenie

Wraz ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku zmieniają się warunki płacowe pracowników. W związku z tym, zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w umowie powinna być udokumentowana aneksem do umowy.

W celu uniknięcia konieczności podpisywania z pracownikiem aneksu przy każdej zmianie wynagrodzenia minimalnego, przepisy przewidują możliwość zastąpienia wysokości wynagrodzenia określonego kwotowo, określeniem “minimalne wynagrodzenie”. Przez ten termin rozumie się kwotę minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku, z uwzględnieniem zmian.

W celu zmiany kwoty wynagrodzenia na termin “minimalne wynagrodzenie” podczas dodawania aneksu, w części dotyczącej ustalenia wynagrodzenia, z listy należy wybrać opcję MINIMALNE. Tym samym zniknie opcja wpisania kwoty wynagrodzenia.

Aneks do umowy o pracę w systemie wFirma.pl - wynagrodzenie minimalne

W historii zatrudnienia kwota podana w aneksie będzie widniała jako “minimalna”, jednak do wyliczeń wynagrodzenia pracownika zawsze będzie brane wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku.

Aneks do umowy o pracę w systemie wFirma.pl - historia zatrudnienia

 

Aneks do umowy o pracę zmiana na czas nieokreślony

W systemie można zmienić rodzaj umowy i z umowy zawartej na czas określony można poprzez wprowadzeniu aneksu zmienią ja na czas nieokreślony. 

Aneks do umowy o pracę zmiana na czas nieokreślony

Aneks do umowy o pracę - jak wydrukować?

Po zapisaniu zmian pojawi się historia zmian warunków umowy. W tym miejscu można wydrukować wygenerowany aneks poprzez zaznaczenie aneksu i wybór opcji DRUKUJ.

Aneks do umowy o pracę w systemie wFirma.pl - funkcja drukuj

Publikacja na panelu ePracownik

Wygenerowaną umowę można udostępnić pracownikowi na panelu ePracownik, skutkiem czego danej osobie zostaną udostępnione godziny pracy zgodne z ustawieniami umowy. 

Aneks do umowy o pracę w systemie wFirma.pl - funkcja publikuj

Przy opublikowanym dokumencie pojawi się symbol oka.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów